UTMERKELSE: Morten «Nico» Nicolai Christiansen og Ståle «Steel» Nymoen, med forsvarssjef Eirik Kristoffersen (t.v.), og sjefssersjant Rune Wenneberg.

Mottok Forsvarets hederskors – visste ingenting på forhånd

Oberstløytnantene Ståle «Steel» Nymoen og Morten «Nico» Nicolai Christiansen har mottatt gjev medalje for sin innsats gjennom flere år med å utvikle samarbeidet mellom Luftforsvaret og Forsvarets spesialstyrker.

Publisert

Ståle «Steel» Nymoen og Morten «Nico» Nicolai Christiansen fikk mandag Forsvarets hederskors under en ledersamling på Akershus festning, opplyser talsperson i Forsvaret, Stine Barclay Gaasland.

Hverken Nymoen eller Christiansen visste noe om utmerkelsen på forhånd.

De mottok Forsvarets hederskors for fremragende innsats for utvikling av samarbeidet mellom Luftforsvaret og Forsvarets spesialstyrker. De to har spilt en sentral rolle i å utvikle nye og innovative samvirke-konsepter for F-35, ifølge Gaasland.

Christiansen har mangeårig erfaring fra spesialstyrkene og F-16, mens Nymoen lang fartstid som flyver av både F-16 og F-35.

De siste årene har de to jobbet med et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom avdelingene.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og sjefssersjant Rune Wenneberg delte ut medaljene.

Forsvarets hederskors

  • Utmerkelsen kan tildeles den «som i tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og for særlig fortjenstfull innsats for Forsvaret eller Forsvaret i samfunnet.»
  • Videre kan hederskorset tildeles som belønning for faglig dyktighet i sammenhenger der mottageren har bidratt til å utvikle en avdelings kvalitet, eller framstått som et forbilde som har bidratt til å skape «holdning, ansvarsfølelse, og avdelingsånd på flere nivåer som det står stor respekt av.»
  • Forsvarets hederskors kan også tildeles tjenestegjørende i spesielt krevende stillinger, når det ikke er aktuelt med tildeling av en høyere norsk utmerkelse.
  • Utmerkelsen kan gis til norske borgere, så vel som utlendinger, og også til personer utenfor Forsvaret som har ytt en fortjenstfull innsats for Forsvaret.
  • Forsvarets hederskors tildeles av forsvarssjefen.
  • Gunnar «Kjakan» Sønsteby ble i 2012 den første mottaker av Forsvarets hederskors. Kilde: Genealogi.no
Powered by Labrador CMS