Nyheter:

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) like godt initiativet til sjefen i Sanitetsbataljonen.

Forsvarsministeren roser sokkeløs bataljonssjef

Fra talerstolen i Stortinget roste forsvarsminister Frank-Bakke Jensen bataljonssjef Anders Volls innsamling av ullsokker til soldatene. Og nå beklager Forsvarets logistikkorganisasjon sokkelmangelen.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarets forum skrev i forrige uke om ullsokkedugnaden i Sanitetsbataljonen, en sak som skapte stort enagssjemnet blant våre lesere.

Les også: Bataljonssjefen beordret de ansatte til å gi fra seg ullsokkene

Da det var innrykk av nye soldater i august, var det mangel på ullsokker på depotet. Mange soldater ble stående uten det man hovedsakelig trenger for å holde seg varm på beina. En situasjon bataljonssjefen så på som uholdbar, like før kuldegrader og vinteren slo inn.

– Jeg beordret derfor de ansatte i bataljonen til å avlevere sine ullsokker til de vernepliktige. De resulterte i innsamling og omfordeling av om lag 150 ullsokk-par, sa Anders Voll til Forsvarets forum.

Bataljonssjef Anders Voll har ikke ullsokker. De har han gitt til soldatene sine. Foto: Jonny Karlsen/Forsvarets forum

UTFORDRET STATSRÅDEN

Saken ble også fanget opp av stortingsrepresentant Sandra Borch fra Senterpartiet som under Stortingets spørretime onsdag blant annet kom inn på ullsokke-dugnaden da hun utfordret forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om vaskemaskinproblemene i militære leire i Indre Troms.

Har du lest denne? Soldatene vasker klær om natten. – Uverdig, mener politiker

Sandra Borch (Sp) stilte spørsmål til forsvarsministeren.

– Den siste saken vi nå har sett, er mangelen på ullsokker i Forsvaret. Bataljonssjefer har måttet samle inn ullsokker på dugnad slik at soldater kan dra ut på øvelse. Dette er en uholdbar situasjon. Det er en rekke skandaler det må ryddes opp i, og det har vært taust fra statsråden i disse sakene som nå går ut over Forsvaret, de vernepliktige og beredskapen. Hva har statsråden tenkt å gjøre for å rydde opp i disse sakene? Og har statsråden i det hele tatt tenkt å gjøre noe som helst, spurte Borch.

PRISVERDIG

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarte med å rose initiativet til bataljonssjefen:

Nå har det kommet til at bataljonssjefen samlet inn det han hadde av sokker og delte ut fordi det manglet sokker, det er prisverdig. Det engasjementet vi ser i Forsvarets avdelinger og blant Forsvarets ansatte de gangene det dukker opp uforutsette ting, er også prisverdig. Det skal vi prise oss lykkelige for. Så må jeg få lov til å si at de gangene disse formene for voldsomme skandaler dukker opp, spør jeg fra statsrådsposten hva som skjer, hva som er grunnen, og om det ikke er noe som kan få det i orden? Jeg mener nok ikke at dette er noe som velter den norske forsvarsevnen, sa statsråden.

Les også: Infrastruktur på gamle kaserner tåler ikke flere vaskemaskiner

Oberstløytnant Per Espen Strande, som er talsmann i Hæren, har lagt merke til rosen fra ministeren.

– Militært lederskap handler i sin enkleste form om to ting - å løse oppdraget og å ta vare på sine soldater. Hæren gjør alltid sitt ytterste for å være klar til strid. I dette tilfelle besluttet sjefen å omfordele materiell slik at avdelingens soldater ble ivaretatt, og avdelingen satt i stand til å fortsette og løse sitt oppdrag på en best mulig måte, sier Strande, som mener det er deres plikt å løse oppdrag, selv når uforutsette eller vanskelige ting oppstår. 

– Det er det selvfølgelig meget hyggelig at statsråden setter pris på, og anerkjenner den jobben som daglig utføres i Hærens avdelinger, sier Strande.

FLO BEKLAGER

Forsvarets logistikkorganisasjon går nå ut og beklager at Forsvaret har havnet i en situasjon hvor det er mangel på personlig bekledning og utrustning (PBU).

– Noe av bakgrunnen for problemene som har oppstått i Indre Troms om vask av kroppsnært tøy, er manglende leveranse av personlig bekledning og utrustning (PBU) ved innrykk i august. Fordi det var mangler, ble vask av kroppsnært tøy et større problem enn det ellers ville vært. Dette er FLOs ansvar. Her har vi gjort en for dårlig jobb. Og det beklager vi, sier Hans Meisingset, kommunikasjonssjef i FLO til Forsvarets forum.

RYDDER OPP

Han sier videre at hovedårsaken til dette er at deres depotbeholdninger for en del artikler innen PBU ikke er på planlagt nivå. Det er flere grunner til dette.

– Flere år med lite fokus på beredskap og beredskapsbeholdninger i Forsvaret har ført til at det ikke har vært tilstrekkelig mengde av en del PBU-artikler i forsyningssystemet. FLO har også opplevd tilfeller av for sene leveranser og at artikler har vist seg ikke å ha tilstrekkelig kvalitet. 

– Vi kan også nevne at utfordringer skapt ved at prosjekter som skal innføre nytt materiell er blitt kansellert eller forskjøvet i tid. Dette har medført at FLO er blitt nødt til å videreføre materiell som var planlagt erstattet av nytt materiell. Vi har også for lav leverandørdekning, noe som bidrar til problemene som har oppstått.

Fikk du lest denne? Defekte vaskemaskiner og hurtigvask av klær

Nå prøver FLO å rydde opp i problemene.

– Det vi gjør nå er blant annet å forsere anskaffelser for flere hundre millioner kroner for å øke vår beholdning av utvalgte PBU-artikler på kort sikt. Videre har vi iverksatt en plan for økning av rammeavtaledekningen og vi arbeider med en produktkatalog som vil gjøre det lettere for oss i FLO og kundene i forsvarsgrenene å planlegge for nye innrykk. Til sammen vil disse og en del andre, interne tiltak, bidra til forbedring, fastslår Meisingset.

Powered by Labrador CMS