Nyheter

RENA: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på tur i tanks under et besøk hos Hæren på Rena leir på Østlandet.
RENA: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på tur i tanks under et besøk hos Hæren på Rena leir på Østlandet.

Regjeringen kutter i forsvarsinvesteringer

Forsvaret har fått store ekstrautgifter knyttet til strøm og valuta. Dermed ser regjeringen seg nødt til å kutte i investeringer.

Publisert

På grunn av svak kronekurs har Forsvaret fått merutgifter på minst 800 millioner kroner.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Regjeringen viser også til ekstrautgifter på 1,45 milliarder kroner utover dette, blant annet til energi og drivstoff, i sin nysaldering av statsbudsjett for 2022.

Dette vil de hovedsakelig dekke inn ved å kutte i investeringer.

– For at merutgiftene ikke skal få konsekvenser for den økte aktiviteten, foreslår regjeringen at de primært blir dekket gjennom omprioriteringer fra investering til drift, skriver regjeringen i nysalderingen.

Regjeringen foreslår hovedsakelig at dette gjøres på postene i «nybygg og anlegg» og i «større utstyrsanskaffelser og vedlikehold».

Førstnevnte reduseres med 474 millioner kroner som skal gå til de økte merutgiftene. Sistnevnte kategori reduseres med 837 millioner.

I nysalderingen kommer regjeringen også med flere andre endringer. Blant annet settes det av 20 millioner kroner mer til infrastruktur på Andøya og ti millioner kroner til bedre botilbud i Nord-Norge. Det gis også to millioner kroner mer til Det frivillige Skyttervesen (DFS).

Powered by Labrador CMS