Nyheter

KORVETT: P 961 – KNM «Storm» deltok på en skyteøvelse utenfor Harstad 29. november 2022. Illustrasjonsfoto.
KORVETT: P 961 – KNM «Storm» deltok på en skyteøvelse utenfor Harstad 29. november 2022. Illustrasjonsfoto.

Sjøforsvaret håper korvett-utbedring er gjort i løpet av noen dager

Korvetten KNM Skjold måtte sende nødmelding etter røykutvikling om bord. Nå har Forsvarsmateriell gitt Sjøforsvaret anbefalinger for å redusere risikoen for at det skal skje igjen.

Publisert

I kjølvannet av et branntilløp på KNM «Skjold» 16. mars har Sjøforsvaret lagt samtlige korvetter under selvpålagt restriksjon, meldte Forsvarets forum onsdag.

Forsvarsmateriell har arbeidet med å identifisere årsaken siden hendelsen fant sted. Deretter har de gitt Sjøforsvaret anbefalinger om hvilke tiltak forsvarsgrenen bør gjennomføre for å redusere risikoen for at det skal skje igjen, skriver seniorrådgiver Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell (FMA) i en e-post til Forsvarets forum.

Fant årsaken

Sjøforsvaret har på sin side gjort noen undersøkelser og funn som de ønsker å få mer klarhet i.

– Restriksjonen vil opphøre når utbedring ombord er gjennomført. Vi håper det er gjort i løpet av noen dager, skriver Michel Hayes, talsperson i Sjøforsvaret, i en e-post til Forsvarets forum torsdag.

Han skriver videre at undersøkelsen ombord har avdekket hva som var årsaken til røykutvikling og at det vil bli utbedret. Sjøforsvaret vil ikke kommentere konkret hva årsaken var.

Kan seile ved operativt behov

– Kan du forklare hva som menes med selvpålagt restriksjon?

– Marinen tar sikkerhet på alvor og har besluttet en restriksjon på seiling for korvettene inntil forholdet er utbedret. Det er viktig å understreke at korvettene kan seiles dersom det skulle være operativt behov, opplyser Hayes.

Ifølge Hayes kan utbedring av funnene gjennomføres raskt og restriksjon på seiling vil ikke være langvarig.

– Korvettene kan seiles dersom det skulle være nødvendig og de er fremdeles en del av Sjøforsvarets beredskap. Det er ikke behov for omlegging av planlagt patruljering, skriver han.

Sjef for Marinen, Trond Gimmingsrud, utdyper i en e-epost til Forsvarets forum hvorfor de har valgt å ilegge det han kaller et «seilingsforbud» på korvettene.

– Etterarbeidet etter branntilløpet på KNM «Skjold» har identifisert noen momenter som innebærer en økt risiko for at tilsvarende kan skje igjen, og vi har identifisert noen tiltak som gjør at vi får kontroll på den risikoen. Vi anser dette som en naturlig del av vårt sikkerhetsarbeid og opplever ikke noe dramatikk i situasjonen, skriver Gimmingsrud.

Påvirker ikke oppgradering

Forsvarsmateriell opplyste i fjor at Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er utpekt som hovedleverandør av et nytt kampsystem (CMS) på Skjold-klassen, mens verftet Umoe Mandal, som opprinnelig bygget Skjold-klassen, skal oppgradere fartøyet og ulike skipstekniske systemer om bord.

– Hendelsen om bord på KNM Skjold vil ikke påvirke fremdriften på prosjektet. Kontrakt med UMOE Mandal er også signert, skriver Sandberg i FMA til Forsvarets forum.

Tom Harald Svennvig, daglig leder i Umoe Mandal, ønsker ikke å kommentere status for Umoe Mandal sitt korvett-oppdrag.

På spørsmål om når korvett-oppgraderingen er planlagt å starte, og om selvpålagte restriksjoner får konsekvenser for oppgraderingen, henviser Michel Hayes til FMA.

Powered by Labrador CMS