Nyheter

SIKKERHETSTILRÅDNING: Statens havarikommisjon kommer med en sikkerhetstilrådning til Forsvarsdepartementet om å opprette et uavhengig tilsyn etter at to C-130J Hercules fly har siden 2012 havnet i alvorlige hendelser. Arkivbildet viser en Hercules som har tatt av fra flyplassen i Bagram i Afghanistan.

Vurderer uavhengig tilsynsmyndighet etter nestenulykke med Hercules

Etter en ulykke og en alvorlig hendelse med Forsvarets transportfly rådet Statens havarikommisjon Forsvarsdepartementet i april i fjor om å etablere et uavhengig tilsyn med militær luftfart. Forsvarsdepartementet vurderer fortsatt hvordan rådet skal følges opp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarsdepartementet gjennomgår i disse dager hvilke tilsyn som skal følge aktiviteten i forsvarssektoren, deriblant for militær luft-og skipsfart. I to nylige rapporter rådet Statens havarikommisjon (SHK) departementet om å sørge for uavhengig tilsyn.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Hercules-hendelser

I 2012 traff et C-130J Hercules fly Sveriges høyeste fjell, Kebnekaise. Fem offiserer mistet livet i ulykken. Åtte år senere skjedde det nesten en ny ulykke med samme type fly ved fjelløya Mosken.

Det var under den internasjonale øvelsen Cold Response i mars 2020 at flyet nesten kolliderte med fjelløya. I Havarikommisjonens rapport står det:

«Det var i stor grad tilfeldigheter og fartøysjefens handling i siste øyeblikk som forhindret at Luftforsvaret mistet enda et C-130J med mannskap. Dersom manøveren til det første flyet i formasjonen hadde blitt initiert mindre enn ett sekund senere ville det ha medført et katastrofalt sammenstøt med terrenget.»

Statens Havarikommisjon (SHK) undersøkte den hendelsen og leverte sin rapport i april 2021. Der retter de en sikkerhetstilrådning til Forsvarsdepartementet om «å etablere en uavhengig og helhetlig militær luftfartsmyndighet».

Havarikommisjonen stiller spørsmål ved om Luftforsvaret selv er i stand til å avdekke og korrigere egne systematiske sikkerhetsproblemer.

I rapporten til Statens havarikommisjon begrunnes tilrådningen til Forsvarsdepartementet om et eksternt tilsyn slik:

  • Et eksternt tilsynsorgan ville trolig ikke akseptert en tidsperiode på over åtte år mellom fullverdige tilsyn med en virksomhet slik tilfelle var for LOIs (Luftoperativt inspektorat journ. anm), tilsyn med 335 skvadron. 335 skvadron opererer Hercules-flyene.
  • Luftforsvaret ville da også måtte forholde seg til eksterne krav, samt dokumentere effekter av egne beslutninger, risikovurderinger, interne inspeksjoner og revisjoner, samt hendelserapporter.
  • Et eksternt tilsyn vil også måtte følge opp tettere opp hvordan virksomheten håndterte tilrådninger etter eksempelvis Kebnekaise.

Les mer om de alvorlige ulykkene her: Sekunder fra ny katastrofe.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP) har stilt et skriftlig spørsmål på Stortinget til forsvarsminister Bjørn Arild Gram om hvor dette arbeidet står.

Forsvarsministeren Bjørn Arild Gram (Sp) svarer til Stortinget at han skal ta en beslutning om hvordan Forsvarsdepartementet skal følge opp SHKs tilråding, etter at det har blitt gjennomført en intern vurdering.

Vurdering over sommeren

Det opplyses at Forsvarsdepartementet har et pågående prosjekt med utredning av «Tilsyn i forsvarssektoren».

C-130J HERCULES: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (SP) skal vurdere tilrådingen fra Statens havarikommisjon etter to alvorlige hendelser med Hercules flyene.

«Som del av dette arbeidet er det nedsatt en arbeidsgruppe som har hatt som mandat å utrede «Tilsynsordning for militær luftfart», herunder å vurdere tilrådningen fra Statens havarikommisjon, skriver Forsvarsministeren i spørsmål og svar på Stortinget.

Arbeidsgruppen leverte sin rapport 1. juni.

Denne rapporten er ikke vurdert ennå, opplyser Forsvarsdepartementet til Forsvarets forum.

Forsvarets forum kjenner til at departementet over tid har hatt arbeid i gang for å utrede tilsyn i forsvarssektoren på et bredt grunnlag, ikke bare militær luft- og skipsfart, men også andre områder der sektoren har unntak.

I rapporten Havarikommisjonen leverte om kollisjonen og det påfølgende forliset av fregatten KNM Helge Ingstad i november 2018, som også ble levert i april i fjor, ble departementet rådet til å opprette en helhetlig og uavhengig tilsynsfunksjon for sjømilitær virksomhet.

Les også: Havarikommisjonen: Luftforsvaret bør ikke føre tilsyn med seg selv

Etter sommeren skal departementet vurdere rapporten som ble levert 1. juni, om militær luftfart, sammen med en tilsvarende rapport om militær skipsfart.

Powered by Labrador CMS