Nyheter

ØKT BUDSJETT: Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo.

Museene skal ut av Forsvaret

Regjeringen varsler en budsjettøkning på 22 millioner til Forsvarets museer. Museene skal ut av Forsvaret, men bli i forsvarssektoren.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er i utgangspunktet en klok beslutning. For å ha nødvendig autonomi måtte vi ut av Forsvaret, sier museumsdirektør Erling Kjærnes.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarets museer skal skilles ut fra Forsvaret, men bli værende i forsvarssektoren under Forsvarsdepartementet. Det kommer frem av regjerings forslag til nasjonalbudsjett for 2024.

I en tidligere stortingsmelding ble det foreslått at Forsvarets museer skulle overføres til Kulturdepartementet, men regjeringen mener at en slik løsning ser «bort fra de mange avhengighetene og synergiene mellom museet og andre aktører i forsvarssektoren som museet samarbeider med».

Nøyaktig hvordan regjeringen vil organisere museene under Forsvarsdepartementet vil komme frem av den kommende langtidsplanen for forsvarssektoren.

– Det er klart at så underfinansiert som museene har vært, er det klokt å holde dem i sektoren og bygge dem opp, sier Kjærnes.

Han understreker at museene også er viktige for Forsvaret.

– Forsvarets museer er den institusjonen som har tatt vare på historien vår. Det er viktig at de holdes samlet. De skal speile hele Forsvarets historie.

I regjerings forslag til nasjonalbudsjett for 2024 blir det øremerket en økning på 22 millioner kroner til forsvarsmuseene.

Forsvarets museer inkluderer ifølge Forsvarets nettsider Luftforsvarsmuseet i Bodø, Rustkammeret i Trondheim, Bergenhus festningsmuseum i Bergen, Oscarsborg festningsmuseum i Drøbak, Marinemuseet i Horten og Forsvarsmuseet og Norges hjemmefrontmuseum på Akershus festning.

Powered by Labrador CMS