Nyheter:

Forsvaret vurderer utdanningsprogrammet etter granatulykker

De tre ulykkene med røykgranat i høst skyltes trolig ikke feil på materiellet. Nå skal Forsvaret se på opplæringen.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

29. august gikk en røykhåndgranat av med personell i umiddelbar nærhet under en Heimevern-øvelse ved Drevjamoen i Nordland. To uker tidligere gikk en annen røykhåndgranat av hos Luftforsvaret på Rygge i Østfold. 24. oktober gikk enda en røykhåndgranat av i Sjøforsvaret ved Harstad i Troms. 

Som følge av hendelsene ble det nedlagt bruksforbud mot røykhåndgranatene i midten av november, har Forsvarets forum tidligere omtalt. Bruksforbudet ble opphevet 2. desember. 

– Hvorfor ble det opphevet?

– Forsvaret meldte til Forsvarsmateriell at det ikke er grunn til å anta at årsaken til ulykkene skyltes feil på materiellet og anmodet derfor om at bruksforbudet ble opphevet. Forsvarsmateriell støtter Forsvarets vurdering og opphevet derfor bruksforbudet, skriver talsperson for Forsvaret, orlogskaptein Per-Thomas Bøe i en e-post til Forsvarets forum. 

Har du innspill eller tips i denne saken? Send oss en e-post på tips@fofo.no eller kontakt journalisten kryptert via Signal på +4745204315.

Hærens våpenskole analyserer Hendelsene

Han opplyser at Hæren har gitt i oppdrag til Hærens våpenskole å analysere alle sakene og finne eventuelle fellestrekk. De skal vurdere følgende problemstillinger, basert på analysen: 

Dersom analysen finner at det er behov for endring av sikkerhetsbestemmelser eller at svaret er «ja» på noen av spørsmålene, skal Hærens våpenskole utvikle tiltak.

Granatene brukes i dag

Bøe bekrefter at granatene er i bruk i dag. 

– For eksempel utdanner Hærens våpenskole kommende lagførere på håndgranater.  Dette bygger kompetanse for å kunne trene realistisk og operere trygt med håndgranater, skriver han.

– Regner Forsvaret granatene for sikre å bruke nå?

Ja. Det er ikke per tid avdekket tekniske feil på håndgranatene. Vi kan også tillegge at Forsvarsmateriell anser de angjeldende håndgranatene som sikre å bruke.

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) har undersøkt hendelsen på Drevjamoen. De skriver at innholdet i røykgranaten som gikk av kan være farlig for mennesker, men at ingen ble alvorlig skadet, etter det de kjenner til. 

SHF skriver videre at basert på informasjon samlet inn i dagene etter hendelsen, tror de at en undersøkelse av hendelsen kan bidra til sikkerhetslæring i Forsvaret. Kommisjonen skrev i september at de hadde igangsatt en undersøkelse for å kartlegge lokale og bakenforliggende faktorer som bidro til ulykken. 

Luft- og Sjøforsvaret har iverksatt egne forsvarsinterne undersøkelser for sine saker, opplyser Forsvaret.

Powered by Labrador CMS