Meninger

TILLIT: Tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen hadde ikke lenger tillit etter første varslingssak, mener innleggsforfatter. Dette bildet er tatt dagen før Enoksen trakk seg som statsråd.

Vi må ha sterkere rollemodeller

Etter at den første saken ble kjent, hadde ikke Odd Roger Enoksen lengre den tilliten som kreves for å kunne være en troverdig rollemodell og leder for forsvarssektoren.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Husby ønsker å presisere at innlegget er skrevet som privatperson.

2. april publiserte NRK nyheten om at Senterpartiet (Sp) hadde mottatt et formelt varsel mot Forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Varselet var basert på hendelser i 2000 og 2001, da Enoksen var partileder i Sp. Innholdet i varselet og partenes ulike forklaringer er godt beskrevet av både NRK og TV2. En uke senere publiserte VG historien om at Enoksen for 15 år siden hadde en seksuell relasjon til en 18-årig skoleelev samtidig som han var statsråd.

Kort tid etter ble det klart at han trakk seg som forsvarsminister.

Høy tillit

Jeg finner det dypt problematisk at statsminister og partileder så enkelt avfeide at det første varselet påvirket Enoksens rolle som forsvarsminister.

Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte til TV2, rett etter at den første saken var kjent, at saken var avsluttet for hans del. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum stadfestet likeså i Debatten på NRK at han hadde høy tillit til Enoksen og at han var den beste forsvarsministeren Norge kunne få.

Det er forståelig at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa medfører et behov for stabilitet i regjering og politisk ledelse, men det er fortsatt behov for å hegne om de verdibaserte debattene i samfunnet vårt.

Jeg finner det dypt problematisk at statsminister og partileder så enkelt avfeide at det første varselet påvirket Enoksens rolle som forsvarsminister. Som forsvarsminister var Enoksen øverste politiske leder for Forsvaret, hvor kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal være grunnmuren for den operative evnen.

Mobbing og trakassering

Forsvaret har hatt, og har fortsatt, utfordringer knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Det vi har behov for er en toppledelse som fremstår som tydelige rollemodeller med verdier som samsvarer med det som forfektes nedover i organisasjonen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen uttalte under fremlegging av Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i 2021 at «Mobbing og seksuell trakassering er en indre fiende som skal tape i møtet med oss i Forsvaret» og «Mye handler om lederskap og at vi alle sier fra».

Les også: – Nulltoleranse for mobbing og trakassering

Det var direkte kontraproduktivt å la øverste politiske leder for Forsvaret beklage sine handlinger og at saken deretter avsluttes uten videre utdypning om hvordan dette preget hans troverdighet i rollen som forsvarsminister.

Etter mitt syn hadde ikke Enoksen, etter at den første saken ble kjent, lengre den tilliten som kreves for å kunne være en troverdig rollemodell og leder for forsvarssektoren.

Skam og frykt

Både som leder i Forsvaret og medmenneske snakker jeg ofte med forsvarsansatte som er dypt preget av liknende hendelser som det Enoksen erkjenner å vært involvert i.

Hendelser hvor maktoverskridende adferd fører til skam, frykt og manglende tillit til organisasjonen på grunn av svak håndtering og «gutteklubben-grei»-løsninger, i tillegg til holdninger som at «det som skjedde for 15 år siden hadde aldri blitt akseptert i dag, men den gang da…».

Etter mitt syn hadde ikke Enoksen, etter at den første saken ble kjent, lengre den tilliten som kreves for å kunne være en troverdig rollemodell og leder for forsvarssektoren.

For at vi skal bli bedre til å ivareta personellet vårt, må vi ha sterkere rollemodeller hvis verdier, holdninger og integritet ikke er preget av et slikt bakteppe. For økt operativ evne fortjener Norges forsvar bedre.

Setter standarden

Denne saken må være eksempelet som setter standarden for hvordan ledere forholder seg til individer i organisasjonen som bryter med de moralske grensene knyttet til maktforskjell, relasjonsforståelse og rolleforståelse.

Det er nytteløst og kontraproduktivt å stadfeste uforbeholden tillit og gå videre uten å gjøre undersøkelser eller fatte tiltak.

I tillegg viser det viktigheten av å etablere god varslingskultur og tydelige forventninger både til undergitte og overordnede. Og ikke minst bør det være spikeren i kista for de som tror at alt som skjedde før «mee-to-bølgen» er unntatt konsekvenser i nåtiden.

Powered by Labrador CMS