Meninger

BEGRENSET: Forsvaret har, som andre arbeidsgivere, begrenset mulighet til å endre eller ilegge nye reaksjoner i ettertid, skriver viseadmiral Elisabeth Natvig.

Forsvaret skal gi riktig reaksjon for alle

Enkeltsaker har vist at Forsvaret har gitt reaksjoner som ikke er i tråd med våre egne ansattes forventninger. Slik kan det ikke være.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Oberstløytnant Ruset kommer i Forsvaret Forum med sterk kritikk mot forsvarsledelsen og påstår at vi ikke vil ha likebehandling når det gjelder seksuell trakassering. Det er ikke riktig.

Forsvaret har i vår egen gjennomgang funnet at det er saker som burde vært ilagt strengere reaksjoner. Her har vi et tydelig forbedringsområde.

PwCs evaluering vil se grundigere på dette, og fortelle oss i hvor stor grad dette er en trend. Arbeidsgiver må sørge for at nær like forseelser får lik reaksjon. Det skal være likebehandling uavhengig av grad og alder.

Begrenset mulighet

Forsvaret har, som andre arbeidsgivere, begrenset mulighet til å endre eller ilegge nye reaksjoner i ettertid.

Normalt sett forutsetter dette at det fremkommer nye opplysninger som arbeidsgiver ikke var kjent med på tidspunktet reaksjonen ble besluttet. Dette gjelder også i tilfeller der man i ettertid mener at den ilagte reaksjon ikke var tilstrekkelig.

I alle saker som omhandler mobbing og seksuell trakassering skal nå Krigsadvokaten eller Generaladvokaten konfereres. De gir i sin anbefaling som regel et helt konkret råd om sanksjon.

Dersom sjefer med disiplinærmyndighet velger å ikke følge det konkrete rådet, skal de nå skriftlig redegjøre for og dokumentere sin begrunnelse.

Ikke i tråd med ansattes forventninger

I noen enkeltsaker er det mange som spør seg om ikke ansatte som har vært domfelt burde vært sagt opp eller avskjediget i tråd med statsansattloven. Den muligheten er tilgjengelig for arbeidsgiver, men det krever at prosessen starter tidsnok. Dersom vi i ettertid ser at en sak som har fått en dom også burde ha medført oppsigelse, så minsker sannsynligheten for å vinne fram i en rettslig prosess ettersom tiden går.

Det betyr at på et tidspunkt har arbeidsgiver forspilt sin sjanse til å vinne fram i retten. Arbeidsgiver skal nå derfor vurdere oppsigelse eller avskjed i alvorlige saker parallelt med disiplinære eller strafferettslige undersøkelser.

Enkeltsaker har vist at Forsvaret har gitt reaksjoner som ikke er i tråd med våre egne ansattes forventninger. Slik kan det ikke være. Forsvaret må sørge for at riktig reaksjon blir gitt, og at nær like saker får lik reaksjon for alle.

Powered by Labrador CMS