Nyheter

PRIMÆRVÅPEN: Bildet viser soldater fra Panserbataljonen under en øvelse i Nederland i 2015. Soldatene er bevæpnet med Forsvarets angrepsrifle HK416.

442 millioner ekstra til innkjøp av angrepsrifler

Etter lang og tro tjeneste i Forsvaret skal maskinpistolen Mp5 fases ut av Forsvaret og erstattes av angrepsrifla HK416.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil bruke ytterligere 442 millioner kroner på å handle angrepsrifler av typen HK416. 

De vil utløse en opsjon i et prosjekt fra 2018 om «komplettering av moderne håndvåpen». Våpnene skal erstatte eldre våpentyper som brukes i dag.

– Der det er snakk om erstatning, er det MP5 som i størst mulig grad skal utfases, sier talsperson Vegard Finberg i Forsvaret. Han legger til at det kommer et prosjekt på et senere tidspunkt som gjør utfasingen komplett.

Forslaget fra regjeringen kom før påske, og de ber om grønt lys fra Stortinget for å bruke pengene allerede i år. Det foreslås at prosjektet om håndvåpen skal økes med 442 millioner kroner til 893 millioner. Kontrakten inneholder også opsjoner for tilleggsanskaffelser.

– Hensikten med dette prosjektet er å komplettere Forsvarets beholdning av håndvåpen av typen HK416 inklusive sikter, slik at en større andel av strukturen kan bevæpnes med moderne og tidsriktige håndvåpen, sier kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell (FMA), Jofrid Egeland.

Les også: Slik blir den nye Finnmarksbrigaden

Ifølge Egeland vil prosjektet anskaffe materiell til soldater i alle forsvarsgrener etter gjeldende prioritering og innenfor prosjektets økonomiske ramme.

Hun forteller at en ytterligere omfangsendring av prosjektet (utløsning av opsjoner) førte til behov for godkjenning av Stortingets prop. 59.

– Kompletteringen består med andre ord av å kjøpe enda flere HK416 for å møte vedtatt økning i strukturen, sier Egeland.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Standardisering rundt én våpentype skal bidra til økt operativ effekt og gi fordeler når det gjelder utdanning og logistikk. Det gjenstår fortsatt anskaffelse av flere våpen før hele styrkestrukturen har samme bevæpning.

Heimevernet skal ha nok våpen til oppbemanning av 4500 soldater som tilsvarer økningen av soldater i Heimevernet. Utdanningsinstitusjoner i Luftforsvaret og Sjøforsvaret komplementeres, samt at mangler i Hæren skal fylles, opplyser talsperson for Forsvaret, Vegard Finberg.

Powered by Labrador CMS