Nyheter

HISTORIE: Forfatter og tidligere Fredriksstad Blad-redaktør Erling Omvik har skrevet boka «God Vakt» om Forsvarets forum og forløperen Mannskapsavisa. Omvik har dokumentert at flere alvorlige hendelser aldri ble skrevet om.

Alvorlige ulykker og hendelser ble ikke dekket:
– Ikke noe stolthetens kapittel

I 1972 krasjet et militærfly inn i fjelltoppen Litjetussen på Grytøya. 17 personer døde, men Mannskapsavisa, nå Forsvarets forum, nevnte ikke ulykken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke den eneste hendelsen som har manglet fra dekningen, forteller Erling Omvik.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Han er aktuell med boka «God Vakt: Journalistikk i Forsvaret gjennom 75 år». Boka er en omfattende gjennomgang av historien til Mannskapsavisa (MA), som i 1979 ble til Forsvarets forum. Her blir man kjent med hvordan publikasjonen og dekningen har endret seg over tid, samt journalistene og redaktørene som har vært del av redaksjonen.

Dette var en redaksjon som Omvik selv var innom som vernepliktig journalist i 1973. Den tidligere Fredriksstad Blad-redaktøren forteller at han i arbeidet med boka har vært kritisk til og prøvd å stå med avstand til Forsvarets forum.

Likevel forteller han om en publikasjon som ofte har fremmet kritikk mot Forsvaret dekket kontroversielle saker.

Men flere alvorlige hendelser og ulykker har glimret med sitt fravær fra magasinets sider. Dette har Omvik satt søkelys på i «God Vakt».

– Jeg har sett at det har vært veldig mye bra og uavhengig journalistikk, sier Omvik til Forsvarets forum.

– Samtidig, i etterpåklokskapens lys, så er det veldig rart at en del veldig alvorlige ulykker i Forsvaret ikke blir omtalt.

Fire notiser

Spesielt kjent er den såkalte Grytøya-ulykken, som skjedde for drøyt 50 år siden. Rapporten til den militære havarikommisjonen, som ble holdt hemmelig i 33 år, slår fast at årsaken til ulykken var at piloten var svært beruset da han førte flyet.

«I forbindelse med utgivelsen av jubileumsboka er samtlige MA- og Forum-årganger grundig gjennomlest,» skriver Omvik. «Mannskapsavisa skrev aldri om Grytøya-ulykken i 1972. På 2000-tallet har Forsvarets forum publisert fire korte faktabaserte notiser om rettsprosessen mot Staten.»

OFFENTLIG: Dokumenter som omhandlet Grytøya-ulykken i 2005. Dette er året den militære havarikommisjonens rapport etter 33 år endelig blir offentlig.

Et jubileumsnummer av Forsvarets forum utgitt i fjor, inneholdt også en kavalkade over viktige hendelser de siste 75 årene. Men heller ikke der var ulykken nevnt.

– Det er ikke noe stolthetens kapittel for Forsvarets forum, sier Omvik om fagbladets Grytøya-dekning.

Mistet familien

I boka har Omvik blant annet intervjuet Per Tore Kristensen. Han mistet familien, kona Brit, datteren Rakel (6) og sønnen Øystein (4), i flyulykken. I boka er Kristensen tydelig på at han ikke har tro på at den mangelfulle dekningen var en tilfeldighet.

«Forsvaret har i alle år ønsket å dysse ned alt rundt Grytøya-ulykken,» sier Kristensen. «Jeg tror at eierne av Forsvarets forum har styrt redaksjonen til taushet.»

Kristensen påpeker at han ble intervjuet to ganger av Forsvarets forum i forbindelse med saker om ulykken. Men disse sakene kom aldri på trykk.

Forfatter Erling Omvik vil likevel ikke konkludere med at Forsvarets forum unnlot å skrive om ulykken på grunn av press fra Forsvaret. Tidligere fungerende redaktør Sigbjørn Stein sier i boka at magasinet ikke var like godt rustet som dagspressen til å følge løpende nyhetshendelser, slik som Grytøya. Stein sier likevel at han beklager at det ikke ble skrevet om.

– Det kan ligge sånne vurderinger til grunn, mer enn at det var en bevisst tenkning om å skjerme Forsvaret, sier Omvik.

KRITISK: I «God Vakt» skriver Erling Omvik om ulykkene og hendelsene som ikke ble dekket av Forsvarets forum og Mannskapsavisa. Om det ble utelatt etter press fra Forsvaret eller av tilfeldigheter har han ikke svar på.

Likevel mener Omvik at Forsvarets forum og Mannskapsavisa skulle ha gjort en bedre jobb:

– Jeg synes det er et dystert kapittel i forhold til den frie journalistikken som man forfekter, understreker Omvik.

Utelot flere alvorlige hendelser

Den manglende dekningen av Grytøya-ulykken ledet forfatteren til å undersøke om andre alvorlige hendelser også manglet i dekningen til Mannskapsavisa og Forsvarets forum. Omvik fant flere eksempler:

  • Mannskapsavisa dekket ikke krigsoppgjøret mot Vidkun Quisling og andre krigsforbrytere etter 2. verdenskrig.
  • Mannskapsavisa skrev aldri om alvorlige ulykker i forbindelse med Tysklandsbrigaden fra 1947 til 1953. Der døde over 50 nordmenn.
  • 161 av Forsvarets piloter døde mellom 1953 og 1970. Mannskapsavisa skrev ikke om dem.
  • Ulykker der norske FN-styrker var involvert ble ikke omtalt. Det eneste unntaket er i 1979. Da skrev Mannskapsavisa en kort notis om at likene til fire norske FN-offiserer som døde i en helikopterulykke, hadde blitt fraktet til Norge fra Libanon.

Omvik synes likevel det er vanskelig å spore noe mønster i sakene det ikke ble skrevet om. Han påpeker at trafikkulykker med vernepliktige og rasulykken i Vassdalen fikk stor omtale i Mannskapsavisa og Forsvarets forum.

– Et broket bilde

Flere kontroversielle saker er også å spore i publikasjonen. Blant annet ble det skrevet om hvordan soldater i Finnmark etter 2. verdenskrig ikke hadde annen underholdning enn nazistenes propagandafilmer, og at kjønnssykdommer var et alvorlig problem i Tysklandsbrigaden.

– Man ser helt klart spor etter kritisk journalistikk allerede fra starten av. Så det er et broket bilde, og det er mange ting som tyder på at det er en fri og uavhengig avis, sier Omvik.

– Men det var sikkert noen begrensninger på hva man kunne ta tak i også. Jeg vil tro at redaktørene opp gjennom årene har hatt en tøff oppgave. De har sikkert hatt et press fra militære sjefer, føyer han til.

«Historiene som aldri ble fortalt» er tittelen på lederen skrevet av nåværende Forsvarets forum-redaktør Stian Eisenträger. Der innrømmer han at Mannskapsavisas og Forsvarets forums dekning av Grytøya-ulykken og de andre alvorlige hendelsene ikke var god nok.

– Pressens etiske retningslinjer sier at vi har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, skriver Eisenträger, som legger til at han mener at dette er en plikt.

– I Grytøya-saken sviktet både Mannskapsavisa og Forsvarets forum, understreker han.

SVIKTET: Dekningen av Grytøya og andre alvorlige ulykker var ikke god nok, mener Stian Eisenträger, ansvarlig redaktør i Forsvarets forum.
Powered by Labrador CMS