Meninger

KULTURARV: Forsvarets hovedkirke på Akershus festning vitner om den norske kristne kulturarven, men Forsvaret er åpent for alle, uansett tro, skriver brigader Arne Opperud. Her skimtes festningen gjennom desember-tåken i 2018.

Julehilsen fra Arne Opperud, sjef FFT: Livsynsåpent forsvar

God makkertjeneste er solidaritet og fellesskap – uansett tro og livssyn, skriver brigader Arne Opperud, sjef Forsvarets fellestjenester (FFT).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Julefreden er i ferd med å senke seg over Akershus festning. I over 700 år har festningen minnet om Forsvarets ansvar for å vokte og verne folk og land. På toppen av festningen ligger slottskirken, Forsvarets hovedkirke. Den vitner om kirkens og den kristne tros sentrale plass i vår kultur og tradisjon.

SJEF FFT: – Forsvaret speiler mangfoldet i samfunnet, skriver brigader Arne Opperud.

I den siste tiden har utøvelse av tro og livssyn i Forsvaret vært gjenstand for debatt i det offentlige rom. Debatt er viktig. Ordskifte hjelper oss til bedre å forstå våre tradisjoner og vår praksis.

H.M. Kongen sa følgende i sin tale på hagefesten i Slottsparken 1. september 2016: «Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting», og «vi skal bygge dette landet videre – på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk».

Forsvaret speiler mangfoldet i samfunnet – et mangfold i kjønn, seksuell legning, kulturell bakgrunn, tro og livssyn. Det er dette mangfoldet og den enkeltes frihet vi er satt til å forsvare. I Forsvaret har vi respekt, ansvar og mot som kjerneverdier. Til daglig skal vi vise respekt for forskjelligheten, og vise mot ved å stå opp for hverandre, på tross av det som skiller oss.

Vi lever i et livssynsåpent samfunn. Tro og livssyn er mer enn en privatsak. Det er sentralt i det offentlige rom, slik også i Forsvaret. Mange ritualer og seremonier i Forsvaret vil også i framtiden være preget av den kristne kulturarv. Samtidig skal det legges til rette for et mangfold av tros- og livssynsutrykk i Forsvaret. Vi plikter å legge til rette for at våre soldater får utøve sin tro og sitt livssyn i fred, krise og krig. Ingen skal oppleve at de må delta på ritualer og seremonier som strider mot deres overbevisning. Den enkeltes rett til fritak skal respekteres og forvaltes med klokskap.

Mange av oss pynter juletreet med fargerike lenker. Julelenkene symboliserer solidaritet og felleskap, at vi mennesker skal støtte hverandre. Det kaller vi i Forsvaret god makkertjeneste.

Fredfull jul.

For ordens skyld: Sjef Forsvarets fellestjenester er utgiver av Forsvarets forum, på vegne av forsvarssjefen.

Les også: Prester og psykologer utfyller hverandre

Les også: Forsvaret åpner for å droppe bønn

Powered by Labrador CMS