Nyheter:

Utviklingen av Marinen etter 2030 er vagt beskrevet, skriver Haakon Bruun-Hanssen i sin kommentar til LTP

Tett opp mot det laveste ambisjonsnivået i det fagmilitære rådet

Regjeringens valg gjør det vanskelig å ta særlig større ansvar i egne nærområder utover det som ligger til grunn i dagens plan, mener forsvarssjefen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag la regjeringen fram sin Langtidsplan for Forsvaret i perioden 2021-2024. Med en økning på 16 milliarder kroner fra 2028 er planen langt unna Haakon Bruun-Hanssen sitt foretrukne alternativ A i det fagmilitære rådet (FMR).

Planen ligger dermed tett opp mot alternativet som forsvarssjefen beskrev som det laveste ambisjonsnivået, alternativ D.

– Regjeringen anbefaler en struktur som i hovedsak er i tråd med det laveste ambisjonsnivået i mitt fagmilitære råd, men oppbygging av kapasiteter og styrking av bemanningen kommer senere enn ønskelig fra et fagmilitært ståsted, skriver Forsvarssjefen i sine kommentarer til den nye langtidsplanen.

Videre skriver Bruun-Hanssen at:

– Regjeringens valg av ambisjonsnivå gjør det vanskelig å ta særlig større ansvar i egne nærområder utover det som ligger til grunn i dagens plan. Bidragene til NATOs styrkestruktur og operasjoner kan opprettholdes på dagens nivå, men vil kunne gå på bekostning av den nasjonale beredskapen.

Har du en mening om langtidsplanen for Forsvaret? Send oss en epost på debatt@fofo.no.

Mangelfull beskyttelse mot langtrekkende missiler

Regjeringen anbefaler en bemanningsøkning som er lavere og skjøvet lengre ut i tid enn det som er anbefalingen i det fagmilitære rådet fra oktober 2019. Det kan innebære såkalte samtidighetsutfordringene knyttet til å løse Forsvarets viktigste oppgaver vil vedvare i flere år fremover.

– En redusert bemanningsøkning vil dermed medføre en risiko for at operative leveranser svekkes i de nærmeste årene. Regjeringens anbefaling innebærer både en utsatt innføring og en lavere satsing på luftvern enn hva jeg anbefalte, skriver Bruun-Hanssen.

– Dette vil medføre at Forsvaret på kort og mellomlang sikt vil ha mangelfull beskyttelse mot trusler fra langtrekkende presisjonsild. Dette øker sårbarheten særlig mot F-35, deres baser og tilhørende støttestruktur.

Regjeringens anbefaling innebærer både en utsatt innføring og en lavere satsing på luftvern enn hva jeg anbefalte, skriver Bruun-Hanssen.

Vagt om utviklingen av Marinen

Regjeringen anbefaler å videreføre Skjold-klassen til 2030. Utviklingen av Marinen etter 2030 er imidlertid vagt beskrevet, skriver forsvarssjef Bruun-Hanssen.

– Investeringer i maritime plattformer er en tidkrevende prosess og disse avklaringene må derfor komme i løpet av de aller nærmeste årene. Regjeringen vil erstatte de aldrende Bell 412 helikoptrene med en ny helikopterkapasitet som er bedre tilpasset spesialstyrkene. Dette er en helt nødvendig modernisering og i tråd med min anbefaling.

Har du tips eller innspill til denne saken, send oss en e-post på tips@fofo.no.

Powered by Labrador CMS