Nyheter

I LUFTA: Norges nye Poseidon overvåkningsfly gjøres i disse dager fullt operative. Militære fly er i dag mer komplekse en enn tidligere, og Forsmateriell forventer en økning i oppdragsporteføljen fremover.
I LUFTA: Norges nye Poseidon overvåkningsfly gjøres i disse dager fullt operative. Militære fly er i dag mer komplekse en enn tidligere, og Forsmateriell forventer en økning i oppdragsporteføljen fremover.

Regjeringen vil ha flyingeniørutdanning på NTNU

Det er behov for både sivile og militære flyingeniører, og regjeringen vil bevilge fem millioner i revidert statsbudsjett for å opprette studiet, etter det Forsvarets forum kjenner til.

Publisert Sist oppdatert

En slik utdanning finnes ikke i Norge i dag.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Vi må sikre oss kompetanse innen kritiske samfunnsområder, luftfarten er en av desse. Vi vet at både sivil og militær sektor er helt avhengige av flyingeniørkompetanse i årene som kommer, både for å utvikle teknologien videre og tilgang på nok kompetent arbeidskraft, sier forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Både Forsvarsmateriell og NHO luftfart har etterlyst kompetansen, og det er anslått at man trenger omtrent 20 nye flyingeniører i året. Disse må i dag utdannes eller hentes utenfor Norges grenser.

Regjeringen vil, etter det Forsvarets forum erfarer, bevilge fem millioner i revidert statsbudsjett til utdanningen. Det skal legge til rette for å opprette 25 nye studieplasser. Det ligger også i beslutningen at bevilgningene de kommende årene kan økes opp mot et tak på 13 millioner kroner.

Forsvarsmateriell trenger flyingeniører med særlig kunnskap om luftdyktighet, samt design, drift og vedlikehold av luftfartøy, skrev Forsvarets forum i februar.

– Flyingeniører er kritisk om vi skal få maks effekt ut av våre nye kampfly, maritime overvåkingsfly og helikopter. Vi bidrar allerede med ressurser for å få på plass en femte flyfaglinje på Fosen vidaregående skole, som skal utdanne flere teknikere. Men vi treng også ingeniører. Derfor er denne satsinga for å etablere en flyingeniørutdanning viktig for Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i pressemeldingen.

Tidligere tilbød Universitetet i Agder en bachelorgrad i flyteknikk, men har ikke tatt opp nye studenter på faget siden 2014.

Powered by Labrador CMS