Nyheter

IKKE SØMLØST: Etter at syerne med ansvaret for sømtjenester i Forsvaret pensjonerte seg har ennå ikke Forsvarets logistikkorganisasjon ansatt noen til å ta over stillingene på Nordkisa.

Planlagte stillinger som syere ble aldri utlyst:
– Forsvaret tar ikke likestillingen på alvor

Etter flere år med store utfordringer knyttet til graviduniformer, opplyste Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i fjor at de skulle ansette to nye syere på Nordkisa. Ni måneder senere er Forsvaret fortsatt uten syere - og FLO kan ikke svare på hvorfor.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) skulle de midlertidige stillingene utlyses så fort som mulig. Syerne skulle blant annet ha ansvar for å tilpasse graviduniformer og andre sømtjenester i Forsvaret, for å erstatte to syersker som var gått av med pensjon. Etter ni måneder har ingen blitt ansatt.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarets forum har vært i kontakt med FLO, men de har ikke kunne svare på hvorfor stillingene som ble lovet i 2022 aldri ble utlyst.

I en e-post skriver kommunikasjonssjef i FLO Hans Meisingset at det gjøres vurderinger av hvordan behov for sømtjenester skal løses i framtiden, inkludert om stillingene skal lyses ut.

Gjeldende løsning er at de gravide må henvende seg til lokalt depot for tilgjengelige størrelser, som kan bestilles fra FLO sitt sentrale lager på Nordkisa.

– Det er for tiden ikke søm av graviduniformer etter mål, men vi har en beholdning av ferdigsydde uniformer som kan leveres ut, skriver Meisingset.

Etter bruk skal uniformene renses og sendes tilbake til lokalt depot.

Les også: Babyboom på Befalsskolen

Ulik praksis

Assisterende logistikkbefal på Rena Åshild Stavheim ble gravid i desember 2021. Hennes opplevelser med den nåværende ordningen er at det er stor usikkerhet og varierende praksis basert på tjenestested.

– For min del så fikk jeg mage tidlig og ble ganske stor. I februar 2022 henvendte jeg meg til min personelloffiser om dette og ble henvist til en egen side på intranettet for informasjon, forteller hun.

I følge Stavheim står det opplyst der at graviduniformene kan formsyes og tilpasses den enkelte.

Noen uker senere fikk hun tips om å ta kontakt med lokalt depot på Rena. Der ble det tatt mål og sendt inn til Nordkisa.

– Jeg fikk god hjelp av en tilfeldig, kvinnelig ansatt der, så det virket egentlig lovende. Jeg antok siden hun tok så grundige mål, at jeg ville få en uniform som passet, forteller Stavheim.

Lang leveringstid

Stavheim fikk først uniformen i posten i mai og hadde termin i september.

– Det tok altfor lang tid, uniformen kom rett og slett for sent. Jeg skulle egentlig hatt uniformen allerede i februar fordi kroppen forandrer seg så mye gjennom svangerskapet, forteller hun.

UTFORDRING: For Åshild Stavheim tok det over tre måneder før hun mottok graviduniformen sin fra Forsvaret. To måneder senere ble hun bedt om å returnere den.

Hun fikk deretter beskjed om å sende uniformen tilbake i juli, to måneder etter at hun mottok den, fordi depot på Nordkisa opplever at mange ikke sender eller glemmer å sende uniformene tilbake og ønsket å være føre var.

– Problemet er egentlig at dersom de aldri syr om og bare gjenbruker de gamle, så må man krysse fingrene for at de passer, og det er ikke optimalt for en gravid kropp, sier hun.

Årelang usikkerhet

Tidligere HR-spesialist i Sjøforsvaret og avtroppende nestleder i Militært kvinnelig nettverk (MKN) Tina Aimée Saltskår, sier til Forsvarets forum at problematikken rundt graviduniformer i Forsvaret er og har vært både usikkert og til stor forvirring.

Hun forteller at det er flere utfordringer med dagens ordning, for eksempel med innlevering av brukte uniformer.

– Man vet at det er vanskelig å få tak i uniformer og hver enkelt ansatt må kjenne sitt ansvar med å returnere dem og at det blir for få uniformer når man ikke leverer dem inn. Samtidig forteller det også at Forsvaret produserer opp for lite, så totalt sett blir det jo vanskelig, sier hun.

FORVIRRENDE: Mange opplever at det ikke er en felles praksis rundt graviduniformer i Forsvaret. Det skaper usikkerhet og frustrasjon.

I produksjonen av Forsvarets nye kampuniformer, Nordic Combat Uniform System (NCU), skal det ifølge Saltskår ikke ha blitt utformet en uniform tilpasset gravide.

– Da MKN sjekket opp i dette for en tid tilbake, fikk vi svar fra FLO at graviduniformer ikke var en del av den ordinære bestillingen, forteller hun.

Forsvarets forum er kjent med at flere kvinner i Forsvaret har brukt sosiale medier og lukkede forum på leting etter informasjon om graviduniformer. Blant annet hvor de kan få tak i graviduniformer, hvem de kan kontakte eller hva de skal gjøre med uniformen når svangerskapet er over.

Utenforskap

– Når vi vet at Forsvaret har en målsetning om økt kvinneandel og at graviduniformer ikke tas med i beregningen, så synes jeg det viser at Forsvaret heller ikke tar likestillingen på alvor og det er bekymringsverdig, sier hun.

BEKYMRET: Tina Aimée Saltskår ser alvorlig på signalene Forsvaret sender ut når de ikke tar de gravide på alvor.

For henne er det en prinsippsak å gå uniformert under graviditeten og sier at uniformen blir en faktor som skaper trygghet.

– Mange føler seg sårbare i denne livsfasen, og som kvinne i Forsvaret og en minoritet i de fleste avdelinger, så ønsker en sjelden å skille seg ut. Det å gå i uniform blir en del av gruppetilhørigheten, sier Saltskår.

Hun forteller om en tidligere kollega som under sin graviditet ble skjelt ut av sin kommandør, for å «gå kledd som en slask».

Les også: Graviditeten satte nesten stopper for forsvarskarrieren - Marit etterlyser bedre politikk for lavere gradsnivåer

Manglende kunnskap

– Folk vet for lite om graviduniformer, som kanskje forsterkes av at det er mange som går sivilkledd. Det burde likevel være et reelt valg om man skal gå i uniform eller ikke, sier hun.

Saltskår blir ofte oppringt av folk som lurer på hvem de kan snakke med når de lurer på noe, ikke bare graviduniformer, men generelt rundt det å være gravid i Forsvaret.

– Jeg tenker mange av dem tar kontakt fordi jeg har skrevet gravid-policyen til Sjøforsvaret. Det er tydelig at det mangler kontaktpersoner for å stille spørsmål rundt gravid ivaretakelse, forteller hun.

Saltskår ønsker seg en samlet gravid-policy for alle grener.

– Når det ikke er tilgjengelige uniformer som blir tilpasset til den gravide kroppen, blir du tvunget til å gå over til sivile klær. Det forsterker følelsen av utenforskap, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS