Kultur:

Masser er ulovlig fylt ut i Svanevatnet, som er del av Nautå naturreservat i Evenes, skriver Fylkesmannen i Nordland.

Forsvarsbygg anmeldt for skade på naturreservat – beklager

Før helgen anmeldte Fylkesmannen i Nordland Forsvarsbygg for brudd på vernebestemmelsene for Nautå naturreservat i Evenes kommune. Senterpartiet ber forsvarsministeren svare om saken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er i forbindelse med utbygging av Evenes flystasjon at Forsvarsbygg har fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og foretatt motorisert ferdsel i Nautå naturreservat uten de nødvendige tillatelser, skriver Fylkesmannen i Nordland på sine nettsider. Fylkesmannen opplyser at området er vernet etter den strengeste verneformen i naturmangfoldloven og at arbeidet som er gjort anses som et grovt brudd på lovens paragraf 75, andre ledd.

Evenes lufthavn ligger rett ved siden av Svanevatnet og Langvatnet, som er en del av naturreservatet.

– Beklager på det sterkeste

– Vi ser svært alvorlig på at Forsvarsbygg har igangsatt omfattende inngrep i Nautå naturreservat, på tross av omfattende informasjon og dialog med dem gjennom hele planprosessen, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen i pressemeldingen.

Det var ved oppsyn i naturreservatet 10. juni at flere grove brudd på vernebestemmelsene ble oppdaget. Dagen etter ble forholdet anmeldt til Nordland politidistrikt, opplyser Fylkesmannen i Nordland til Forsvarets forum.

– Vi beklager dette på det sterkeste. Jeg tok kontakt med Fylkesmannen i Nordland med en gang dette ble kjent for å formidle det, sier direktør i Forsvarsbygg Olaf Dobloug, til Forsvarets forum.

– Fylkesmannen sier at dette skjedde på tross av informasjon og dialog gjennom planprosessen?

– Ja, det har skjedd en misforståelse og vi har hatt flere møter og befaringer sammen så det er bare å beklage. Vi mener å ha utført arbeidet slik vi har blitt orientert om. Vi har allerede invitert Fylkesmannen til en gjennomgang med tanke på opprydding, sier Dobloug.

Han viser til at Forsvarsbygg la ut en egen oppdatering på sin nettside da det klart at Fylkesmannen i Nordland hadde politianmeldt forholdet.

«Det skal ryddes opp i dette i henhold til plan når området er tørket opp og hekketiden er over. Vi følger de retningslinjer som gjelder for området», heter det blant annet fra Forsvarsbygg.

Spørsmål på Stortinget

Horndykkeren er en av artene som setter preg på Nautå naturreservat.

Willfred Nordland i Senterpartiet har sendt følgende spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen angående anmeldelsen.

«Hvordan ser forsvarsministeren på at Forsvarsbygg som han har ansvar for, og som er en av Norges største eiendomsaktører, ikke klarer å ivareta miljøhensyn ved utbygging på Evenes, selv om disse utbyggingene foregår etter utdatert reguleringsplan (1992) som skal oppdateres i regi av Kommunaldepartementet og Forsvarsdepartementet?»

Nautå naturreservat ble fredet i 1997 med formål å bevare våtmarksområdet og naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv.

– Det er spesielt viktig å bevare områdets betydning som hekke- og trekkområde for våtmarksfugl samt det rike og spesielle plantelivet, heter det i forskriften.

I forvaltningsplanen for naturreservatet fra 2018 står det at Nautå er et viktig beiteområde for mangevåtmarksfugl og at mange også hekker i reservatet. I planen står det at Evenes lufthavn ligger i umiddelbar nærhet, og at den er en av flere faktorer som kan utgjøre utfordringer for reservatet.

Evenes skal bli operativ kampbase med maritime patruljefly, luftvernstridsgruppe, baseforsvarsskvadron og være fremskutt operasjonsbase for kampfly med QRA-beredskap. Forsvarsbygg har fått i oppdrag å sikre tilstrekkelig bygg, anlegg og infrastruktur er på plass innen 1. august 2022.

Powered by Labrador CMS