– Velferden vi har på Evenes, er hverandre

Forsvaret bygger leir som skal stå klar i 2022. Det går utover soldatene i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Da denne reportasjen ble skrevet, bodde soldatene på anleggsbrakker. Nå har soldatene flyttet inn på den nyoppussete mannskapskasernen.

– Det er flere soldater som har fått høre på kurs at Evenes er en ferdigbygget leir, men det stemmer ikke. Noen har fått litt feil inntrykk.

Det sier Latifa Okoko, som er tillitsvalgt for basesoldatene på Evenes leir. Hun er transportsoldat på Evenes og har dagtjeneste.

– Det er ikke mye å gjøre etter arbeid. Når det kommer til velferdstilbud, virker det som vaktsoldatene ofte blir prioritert. Det er en skeivfordeling. Det er også ofte soldatene selv som har stått for velferdsoppleggene. Den vel- ferden vi har her, er hverandre, sier Okoko.

Midlertidig

Evenes leir skal være fullt opera- tivt i slutten av 2022. Før den tid skal kaserner pusses opp og bygges. I dag bor soldater på midlertidige rigger i påvente av å flytte inn på en oppusset mannskapskaserne. Soldatene har hverken idrettsbygg eller velferdsbygg. Det midlertidige tilbudet består av en treningsrigg som de deler med entreprenørene som bygger leiren.

Utenfor leir er det nærmeste en Cirkle K og en grill. Bensinstasjonen bruker soldatene flittig når de drar på «bamsemumspatrulje».

Evenes fremstår som en byggeplass. Det får konsekvenser for dem som tjenestegjør der, mener de tillitsvalgte. Fra venstre bak: Carl Jonathan Olsen Nilsson, Emil Dugstad, Latifa Okoko. Foran: Kari Lambach Fitjar og Emilie Melkild.

– Hovedsakelig når du er på vakt eller utdanning, så forlater du egentlig ikke leiren. Med mindre du skal til Circle K på «bamsemumspatrulje», sier tillitsvalgt Carl Jonathan Olsen Nilsson.

Dersom soldatene ønsker å dra inn til en vanlig butikk, er de avhengig av bil. Det tar 45 minutter med bil til Harstad og 50 minutter til Narvik.

– Da jeg var i rekrutten på Kjevik, så kunne du alltid dra til Kristiansand og komme tilbake på kvelden. Det var såpass nærme. Du kunne alltid ta en dagstur til byen, men det kan du ikke her, sier Nilsson.

TVO-rapport

I en besøksrapport fra Evenes gjennomført av Tillitsvalgtordningen i For- svaret (TVO) i juli 2020 kommer det frem to urovekkende punkter. Besøksrapporten har til hensikt å følge opp hvordan TVO fungerer ute på avdelingene, og møte aktører som har påvirkning på soldatenes hverdag.

Det første punktet handler om soldatene er tilfreds med velferdstilbudet på Evenes. Der står det følgende: det er ingen velferdsbygg, og det skal heller ikke være klart før desember 2022... Det er stort behov for å få på plass noe midlertidig for de vernepliktige, da det er lenge til det kommer noe fast på plass ved avdelingen.»

Misfornøyde. Flere soldater uttrykker at de er misfornøyde med tjenesten på Evenes da mangel på velferdstilbud på og utenfor leir er stor. Når Soldatnytt spør soldatene om hva de gjør etter tjeneste, får vi til svar at det ikke er noe å gjøre her. På riggen er det lytt, og de er nødt til å ta hensyn og holde støynivået nede for å ikke vekke hverandre.

– I rekrutten kunne man henge på rommet, siden man hadde stort rom. Men er man to stykker på rommet, så er det for fullt. Da ender man med å stå i gangene. Ser man film i fellesstua, så skal folk få lov til å se film i fred uten at folk prater og forstyrrer, og da er det egentlig ikke noen andre plasser man kan dra, sier Okoko.

– De forteller hele tiden om hvor bra det skal bli om tre år. Det er bra for de som kommer hit om tre år, men jeg føler at de ikke tenker på oss som er her nå, sier Nilsson.

Har du fått med deg dette? Forsvarets forum rett i lomma

Får ikke trent

I et annet punkt i rapporten kom- mer det frem at det ikke gjennomføres fysisk fostring (fyfo) for soldatene på leir. «Det er ikke lagt til rette for at dette skal gjennomføres, da det ikke er noe ordentlig idrettshall som kan brukes til de felles fyfo-øktene.»

Etter rapporten kom, har det fortsatt ikke skjedd noen endringer slik at soldatene får de to timene i uka med fyfo som de har krav på. Det er bare i utdanningsukene for vaktsoldatene at det blir gjennomført fysisk fostring. Utenom dette er soldatene selv nødt til å stå for egentrening.

I TVO-rapporten fra juli 2020 kommer det frem at det ikke gjennomføres fysisk fostring for soldatene. Dette er den midlertidige treningsriggen på Evenes.

– Vi har en treningsrigg, men nattlaget får ikke trent fordi riggen låses kl. 22.00, så da utgår all trening, sier Nilsson.

På grunn av korona er det restriksjoner på den midlertidige treningsriggen når det kommer til vasking.

Koronautfordringer

Oberst Eirik Guldvog er luftvingsjef for 133 Luftving.

– Vi prøver å tilrettelegge så mye som mulig i form av å etablere midlertidige løsninger i mangel av fullverdige løsninger. Vi har også løpende dialog med Luftforsvarsstaben for å få etablert ytterligere tilbud. Vi har fått etablert et meget bra styrketreningsanlegg, og vi håper å få på plass en innendørs spillflate i en av hangarene på basen før vinteren, sier luftvingsjef oberst Eirik Guldvog.

– Da skal det i hvert fall være mulig å drive innendørs fysisk trening på en god måte på Evenes.

Så har selvfølgelig også vi hatt særlige utfordringer da treningsanlegg har vært stengt i lange perioder grunnet covid-19, sier Guldvog.

Byggeplass

Da Soldatnytt presenterer misnøyen om velferdstilbud blant soldatene ovenfor Guldvog svarer han følgende:

– Vi har tillatt større bruk av kjøretøy som gjør at de kan dra ut for å gå i butikk. Vi har laget en rabattavtale med buss så det er mulig å komme seg i retning Harstad og Narvik for en billig penge. Vi har inngått avtale med svømmehall og kino i Harstad og Narvik-området. Vi er i dialog med lokale idrettslag og organisasjoner for å se på det tilbudet. Og så skal vi jobbe med dialogen med soldatene for å se om det er andre ønsker vi forholdsvis enkelt kan prøve å få til, sier Guldvog.

– I tillegg har vi gjort et ganske stort innkjøp av en del fritidsutstyr som er til utlån. Vi prøver å tilrettelegge for dem som har fri en helg. Vi har kjøpt inn sykler, randoneeski, med mer.

– Vil du si deg fornøyd med den midlertidige løsningen for soldatene?

– Vi har en god dialog med soldater og tillitsvalgte for å utbedre så mye som mulig innenfor de rammer og forutsetninger vi har. Nå får vi på plass midlertidige idrettsfasiliteter, og vi får til en midlertidig kantine, så jeg vil påstå at vi nærmer oss et tilfredsstillende minimumsnivå, svarer luftvingsjefen.

Soldatene fikk flytte inn på ny forlegning i november, og tidlig neste år blir messa ferdig.

– Det har soldatene som har bodd trangt frem til nå, virkelig fortjent. Så vil det fortsatt være slik at Evenes er en byggeplass som kommer til å påvirke soldatenes hverdag i et par år fremover.

Les også: Forsvarsministeren reagerer på Evenes-spørsmål

Dette er den nyoppussete mannskapskasernen soldatene nå har flyttet inn på.

Mye å ta tak i

Avdelingstillitsvalgt ved Evenes, Emil Dugstad, forklarer til Soldatnytt at det er mye å ta tak i.

– Det er en uferdig leir, og derfor er det mangler, sier Dugstad.

Basesoldatene har ikke noe kontorsted eller noe oppholdssted i tjenesten sin utenom riggen. Derfor blir de ofte sittende på riggen hvis ikke de har noe å gjøre i tjenesten.

– Fremover er det viktig at velferden er kreativ og finner gode løsninger på opplegg de kan arrangere, til tross for at de ikke har et velferdsbygg. Det jobbes nå for å få etablert et midlertidig velferdsbygg. Dette er et prosjekt som er utrolig viktig for soldatene. Det kan være et godt samlingspunkt for resten av soldatmassene, forklarer han.

Fremtidige soldater

– Det er spennende å være med på oppbygging av en ny leir, men når du får informasjon om hvor bra det skal bli om tre år, som er helt irrelevant for din tjeneste, så lurer du på hva du skal med den informasjonen, sier tillitsvalgt for basesoldatene, Latifa Okoko.

Dugstad mener det er god stemning blant soldatene, men at også mye er savnet i leiren.

– Jeg opplever likevel at det går i riktig retning for soldatene. Vi soldater flytter inn i ny kaserne innen november. Dette kommer nok til å hjelpe mye. I tillegg håper jeg at det midlertidige velferdsbygget og idrettsflaten snart er klart. Da vil soldatene ha mer å finne på etter tjeneste. Dette er mest sannsynlig bare noe vi nye soldater får oppleve siden de som har vært her lengst, dimitteres nå snart, sier Dugstad.

Luftvingsjef oberst Eirik Guldvog håper soldater på Evenes føler at de har en givende tjeneste selv om fasilitetene i dag er noe begrenset.

– Jeg håper de også ser hva Evenes er i ferd med å bli. Det blir Luftforsvarets nest største base med mange gode fasiliteter og muligheter. Jeg håper ikke dagens situasjon setter seg som et bilde på Evenes som tjenestested. Vi trenger dyktige soldater som ønsker å gjøre en god tjeneste, sier Guldvog.

Powered by Labrador CMS