Nyheter

FORSVARSFOND: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok på et digital seminar hvor Norge lanserte sin deltagelse i det europeiske forsvarsfondet.

Norge blir del av det europeiske forsvarsfondet

24. juni lanserte Norge sin deltakelse i det europeiske forsvarsfondet (EDF).

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det skjedde med med et digitalt seminar, hvor blant annet forsvarsminister Frank-Bakke-Jensen deltok.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– I dag markerte vi starten for norsk deltakelse i EDF, og vi ser frem til muligheten til et styrket samarbeid med EU på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området. Dette er viktig for norsk forsvarsindustri og i kraft av sitt omfang og karakter representerer EDF et nytt kapittel i det forsvarsindustrielle samarbeidet i Europa, sier Bakke-Jensen på forsvarsdepartementets nettsider.

EDF skal styrke og tilføre merverdi til nasjonenes egne satsinger. EU-kommisjonen presenterte EUs ambisjoner på feltet. Hvilke muligheter som finnes for norsk forskning og industri i EDF og hva som må til for å gjøre programmet til en suksess ble også diskutert.

Integrere Norge i det europeiske forsvarssamarbeidet

– Norge er en aktiv deltaker og bidragsyter til europeisk forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid. Dette inkluderer forsknings-, teknologi- og materiellsamarbeid i EU-rammen, Nato og bilateralt. Norge anskaffer grovt sett like andeler av Forsvarets materiell fra europeisk, amerikansk og norsk industri, står det i dokumentet «Strategi for norsk deltagelse i det europeiske forsvarsfondet.»

Dokumentet lister også opp noen av målene for norsk deltagelse, blant annet:

  • At Norge blir tettere integrert i det europeiske forsvarssamarbeidet og deltar i konsolideringen av det europeisk forsvarsmarkedet.
  • Deltakelsen skal underbygge det bredere forsvarspolitiske samarbeid med sentrale EU- og Nato-land.
  • Norge deltar i utformingen av kostnadseffektive kapabiliteter som utvikles i Europa i tråd med fremtidige nasjonale anskaffelsesbehov.
  • Norsk forsvarsindustri videreutvikler og styrker kompetansen på de prioriterte teknologiske kompetanseområdene i Nasjonal forsvarsindustriell strategi.
  • Norsk forsvarsindustri får bedre markedsadgang og styrker samarbeidet med europeisk forsvarsindustri.

Materiell og teknologi

Samarbeidet er viktig for norsk forsvarsindustri, mener Frank Bakke-Jensen.

– EDF skal bidra til felles utvikling av forsvarsmateriell og forsvarsteknologi i Europa. Norsk deltakelse er viktig for norske industri- og FoU-aktører og bidrar til å bedre tilgangen til det europeiske forsvarsmarkedet, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i april.

Da ble det først klar at Norge skal delta i det Europeiske forsvarsfondet.

Deltakelse i EDF skal ses i sammenheng med den videre utvikling av Forsvarets operative kapasiteter og nasjonale prioriteringer og satsinger innen forsvarsrelatert forskning, utvikling og investeringer i tråd med Langtidsplanen for Forsvaret.

Norge deltar i det europeiske forsvarsfondet gjennom EØS-avtalen.

Les også: Frp sikrer norsk deltakelse i EUs forsvarsfond

Powered by Labrador CMS