Meninger

OPPLYST DEBATT: Generalmajor Elisabeth Michelsen skal i sin nye stilling lede et team som følger opp og støtter Forsvarets arbeid mot mobbing og seksuell trakassering (MOST).

Jeg har ingenting å skjule, og ingen interesse av å dekke over egne feil

Jeg har ikke forsøkt å påvirke Forsvarets ansatte, jeg har forsøkt å bedre internkommunikasjon og sett i ettertid burde det vært gjort bedre.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Innlegget er et svar på ansvar redaktør Stian Eisenträgers kommentar «Derfor publiserer vi MOST-generalens intranett-skriv».

Tirsdag 18. april 2023 presenterte NRK en ny sak knyttet til varsling i Forsvaret. I etterkant har det kommet kritikk til min internkommunikasjon i saken. Dette er fortsatt en personalsak, men jeg vil dele noen av mine refleksjoner knyttet til kritikken og saken.

I et forsøk på å bedre internkommunikasjon skrev jeg et helt overordnet innlegg på intranett. I innlegget forsøkte jeg å få frem et nøytralt bilde at hva saken handlet om og prosessen rundt den slik at våre ansatte kjente saken før den kom på NRK. Det var aldri en bevisst handling å utelate at refsen ved en feil ikke ble registrert før NRK påpekte det.

Når jeg ser i etter tid kunne jeg sikkert ha nevnt det. Samtidig visste jeg jo at dette ville bli godt belyst gjennom innslaget på Dagsrevyen. At ansvarlig redaktør i Forum mener at jeg gjennom internkommunikasjonen gjorde et forsøk på å påvirke Forsvarets ansatte synes jeg er trist, men jeg tar det til etterretning.

I saken fra 2021 brukte jeg både Generaladvokaten og Militærpolitiet aktivt før jeg konkluderte. I anbefaling fra Generaladvokaten står det «Generaladvokaten mener at det er utvist ett refsbart forhold. Hvorvidt andre virkemidler anses tilstrekkelig slik at refselse likevel ikke bør benyttes, ligger til sjef HV å beslutte.

Generaladvokaten mener at saken, etter en helhetlig vurdering, ikke er av en slik art at refselse er påkrevd.» Jeg valgte å refse, og fikk råd fra Generaladvokaten om utmåling. Refsen var en viktig reaksjon. Beklageligvis ble det gjort feil i videre saksbehandling som nå er rettet opp.

Saken har nå utviklet seg til å bestå av to forskjellige varsel på forskjellige hendelser med to forskjellige varslere. Det ene er mottatt i 2021 og ferdig håndtert med refs som følge, det andre mottatt mars 2023 via NRK intervjuforespørsel til meg.

Vitnet fra 2021 hadde fortalt NRK om flere episoder med offiseren, og NRK lurte på om jeg kjente til disse. Jeg kjente ikke til sakene, og sjekket også om militærpolitiet hadde hørt om dette i 2021. Det hadde de ikke. Informasjon som kommer inn må dermed håndteres som et varsel, og basert på handlingsplikten til Forsvaret har vi iverksatt nye undersøkelser. Disse undersøkelsene er fortsatt pågående.

Mine uttalelser i NRK i saken er kun knyttet til hendelsen i 2021. Jeg anerkjenner at det har vært vanskelig for varslerne, men det er viktig å vente til det er gjort nødvendige undersøkelser før Forsvaret på nytt tar stilling til reaksjon og konsekvens.

Det er bra med kritikk, det er slik vi blir bedre. Jeg har stått i krevende varslingssaker. Jeg har blitt utfordret og har gjort feil. Denne saken, sammen med andre saker gjør at jeg sitter med en innsikt og erfaring. Jeg har i tillegg engasjert meg i den offentlige debatten, kalt Forsvarets kultur kvinnefiendtlig og både heiet på og takket modige kvinner som har stått frem med sin historie. Utviklingen av kulturen er viktig og det vil ta tid.

Med denne inngangen var jeg villig til å ta på meg en krevende jobb som er viktig for Forsvaret. Jeg har ingenting å skjule, og ingen interesse av å dekke over egne feil. Jeg har ikke forsøkt å påvirke Forsvarets ansatte, jeg har forsøkt å bedre internkommunikasjon og sett i ettertid burde det vært gjort bedre.

Samtidig har bedre internkommunikasjons vært etterspurt, og vi må finne en god form på den. Jeg registrerer at ansvarlig redaktør i Forum tydelig kommuniserer mistillit og mener det er viktig at Stortinget og befolkningen får innsikt i det han mener er graverende feil fra min side. Jeg er tilhenger av en opplyst debatt, er villig til å stå i vanskelige valg og forberedt på å håndtere krevende saker fremover.

Powered by Labrador CMS