Nyheter:

Viseadmiral Nils Andreas Stensønes er nyutnevnt etterretningssjef.

Har sett hvor viktig god etterretning er i praksis

– Det er en jobb som jeg så for en del år siden, og tenkte at den har jeg virkelig lyst på, sier Nils Andreas Stensønes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi ser en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon rundt oss – og da er det viktig at vi har et godt informasjonsgrunnlag som både sivile og militære beslutningstakere kan basere sine beslutninger på, sier den nye etterretningssjefen Nils Andreas Stensønes om den nye jobben sin.

– I våre operasjoner er det helt avgjørende for sikkerheten til de soldatene og deres evne til å løse oppdrag, at de forstår situasjonen og dermed kan løse oppdragene effektivt.

– Det har jeg sett hvor viktig er i praksis.

Klokken 12.00 i dag troppet Nils Andreas Stensønes opp i foajeen på statsministerens kontor.

– Han var den beste kandidaten, forteller forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Stensønes sier at andre må bedømme hvorfor han er rette person til å bli ny etterretningssjef. Han har variert operativ erfaring fra Forsvarets operative hovedkvarter, hvor han har ledet operasjoner både hjemme og ute, og så har han ledererfaring fra en internasjonal Nato-styrke. Han har ledet Sjøforsvaret – som er en stor organisasjon, og beskriver seg selv som opptatt av å utvikle personell sånn at de blir effektive og virker godt sammen.

Fakta om E-tjenesten

  • Etterretningstjenesten, ofte kalt E-tjenesten, er Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.
  • Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og myndighet, men løser oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider etter overordnede politiske prioriteringer.
  • Tjenestens tre hovedoppgaver: å understøtte norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold, å understøtte norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold, og å støtte Forsvarets operasjoner ute og hjemme.
  • E-tjenestens hovedkvarter ligger på Lutvann i Oslo. Tjenesten har også stasjoner på Fauske, Andøya, i Vardø, Vadsø og på Ringerike.
  • Generalløytnant Morten Haga Lunde tiltrådte som e-sjef i 2016. I 2020 ble viseadmiral Nils Andreas Stensønes utnevnt til å overta.
  • Kilde: Forsvaret

– Er dette en jobb du har hatt for øye lenge?

– Det er en jobb som jeg så for en del år siden, og tenkte at den har jeg virkelig lyst på.

Åpenhet og digital kompetanse

Stensønes sier at han er opptatt av åpenhet og å kommunisere, men at han vil kommunisere fakta og solide vurderinger og unngå spekulasjoner. Samtidig har han forståelse for at deler av tjenesten må skjermes.

– Poenget må være å finne en balanse.

– Hva tenker du at Etterretningstjenesten bør være mer åpen om?

– Det er bare 24 timer siden jeg fikk vite om denne jobben – det er for tidlig å gi en vurdering her.

– I Svendsen-rapporten og den årlige ugraderte etterretningsrapporten trekkes det frem behov for kompetanse i digitale rom. Hva tenker du om den digitale kompetansen i Forsvaret i dag?

– Jeg skal ikke uttale meg om hvordan det er i Etterretningstjenesten i dag, men det jeg kan si om Forsvaret er at vi beveger oss i riktig retning. Men vi kan med fordel bli enda raskere. Vi lever i et stadig mer digitalisert samfunn, det må vi klare å utnytte.

– Er det noe du vil ha som et satsingsområde?

– Ja, det er helt klart et av satsingsområdene.

E-loven

Ny etterretningslov har vært både omdiskutert og omstridt, men Stensønes er klar på at ny lov ikke går bekostning av tilliten til Etterretningstjenesten. Snarere tvertimot.

– Etterretningsloven legger til rette for et EOS-utvalg og en domstolbehandling som gjør at vi har god kontroll på det Etterretningstjenesten gjør.

– Det er grunnlaget for at Etterretningstjenesten skal kunne gjøre en effektiv jobb. Samtidig skal den passe på at vi ikke går for langt.

Les mer om den nye E-loven:

– Blir det en vanskelig oppgave å implementere loven i praksis ?

– Vår jobb blir å skape effektiv etterretningsvirksomhet innenfor disse rammene. Det er noe av det første jeg skal sette meg inn. Jeg har ikke kunnskap nok nå til å si hvor komplisert det blir.

– Det har vært dramatisk i den danske etterretningstjenesten de siste ukene. Hvor viktig er det at slike tjenester har tillit hos befolkningen?

– En etterretningstjeneste er avhengig av troverdighet og tillit. Det vil jeg også legge stor vekt på. Så er det også min klare oppfatning at den norske etterretningstjenesten har akkurat det, de har troverdighet og tillit, og det er viktig å ta vare på og videreutvikle det.

– Vi skal hente informasjon og lage informasjonsgrunnlag for beslutningstakerne både sivilt og militært. Da må man ha tiltro til det grunnlaget.

– Hva kan Etterretningstjenesten bli bedre på?

– Det er for tidlig for meg å si. Ett område jeg kommer til å fokusere på, er å operasjonalisere den nye eloven. Så gleder jeg meg til å sette meg inn i virksomheten, forstå oppgavene og begrensningene og lære organisasjonen å kjenne.

KNM Helge Ingstad

Nils Andreas Stensønes kommer fra jobben som sjef for Sjøforsvaret. I 2018 forliste fregatten Helge Ingstad.

– Hvilke erfaringer tar du med deg fra jobben som sjef for Sjøforsvaret?

– Den viktigste erfaringen jeg tar med meg er å ta vare på folk, å sørge for at de har gode betingelser for å jobbe.

– Så er det å forstå hva oppdragsgivernes behov er og levere det. Og hvilke begrensninger som ligger i hvordan vi skal gjøre det. Det er det E-loven legger til rette for.

– Tror du at måten du håndterte Helge Ingstad-ulykken hadde noe å si for valget av deg som etterretningssjef?

– Det vet jeg ikke. Det må du spørre andre om.

Powered by Labrador CMS