Meninger

SIVILFORSVARET: Åndalsnes i 2018. Sivilforsvaret i aktivitet ved rasutsatt område nedenfor fjellpartiet Veslemannen.
SIVILFORSVARET: Åndalsnes i 2018. Sivilforsvaret i aktivitet ved rasutsatt område nedenfor fjellpartiet Veslemannen.

Sivilforsvarssjefen: Vi vender noe mer tilbake til røttene

Alvoret i det sikkerhetspolitiske bildet i Europa må danne bakteppe også for Sivilforsvarets oppdragsløsning.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Norge har i hele etterkrigstiden opprettholdt Sivilforsvaret som en uniformert, statlig beredskapsressurs med primæroppgave å beskytte sivilbefolkningen i krig.

I fredstid benyttes Sivilforsvarets kapasiteter til å forsterke nødetatene og andre myndigheter.

Det gir god utnyttelse av samfunnets samlede ressurser. Det bidrar også til at personellet vedlikeholder grunnleggende ferdigheter, og materiellet settes på prøve.

Våre tjenestepliktige og ansatte gjør en betydelig innsats for samfunnets beredskap. Internasjonalt bidrar Sivilforsvaret med personell og materiell tilpasset ulike oppdrag.

For alle praktiske formål har Sivilforsvaret de siste 20 årene vært innrettet for å ivareta oppgavene i fredstid, et oppdrag som Sivilforsvaret løser på en god måte.

Hele krisespekteret

MØRKEBLÅ UNIFORM: Øistein Knudsen, Jr.
MØRKEBLÅ UNIFORM: Øistein Knudsen, Jr.

Som sjef er det samtidig mitt ansvar at Sivilforsvaret virker i hele krisespekteret. Vi må også være i stand til å løse beskyttelsesoppdraget i krig.

Alvoret i det sikkerhetspolitiske bildet i Europa må danne bakteppe også for Sivilforsvarets oppdragsløsning, selv om det ikke foreligger en forhøyet trussel mot Norge.

En tilpasning av Sivilforsvaret for innsats i hele krisespekteret vil ta noe tid.

Tilpasningen påbegynnes og muliggjøres gjennom øremerkede tilleggsmidler inneværende år.

Vi anskaffer materiell for å kvitte oss med et kritisk etterslep som har bygget seg opp over tid. Som mange andre, erfarer også Sivilforsvaret at det er leveranseutfordringer for materiell som ikke produseres eller finnes på lager i Norge. Vi utdanner i år flere til innsatsstyrken - både mannskap og befal.

Kompetansen heves hos ansatte og tjenestepliktige. Blant annet styrkes kompetansen på CBRN-området.

Les også: DSB-rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering i krig

Omfattende øvelser for Sivilforsvaret

I høst gjennomføres den mest omfattende øvingsaktiviteten for Sivilforsvaret i nyere tid. Vi vender noe mer tilbake til røttene, med vekt på beskyttelsesoppgaver som varsling, evakuering og tilfluktsromstjeneste.

Sivilforsvaret skal fortsatt mestre forsterkningsoppgavene i fredstid, og svært mange av de grunnleggende ferdighetene og kapasitetene til søk, hendelser som flom og skogbrann, logistikktjeneste, samband, telt, lys og varme er relevante i både fred, krise og krig.

Sivilforsvaret skal øve enda mer sammen med andre aktører i totalforsvaret.

Fakta om Sivilforsvaret

  • Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og er basert på tjenesteplikt for kvinner og menn i alderen 18-55 år.
  • Innsatsstyrken - totalt 8000 tjenestepliktige - samt en krigsreserve, er fordelt på 20 distrikter med lokal forankring i hele landet.
  • Et nasjonalt kompetansesenter står for grunnopplæring, spesialopplæring og befalsopplæring i nært samarbeid med distriktene. 230 ansatte ivaretar daglig ledelse og forvaltning i distriktene og sentralt. Kilde: Sivilforsvaret

Jeg får spørsmål om folk burde være bekymret når Sivilforsvaret nå også øver på beskyttelsesoppdraget i krig. Mitt svar er at jeg ville vært bekymret hvis vi ikke øvet.

Et sivilforsvar som ikke øves har dårlige forutsetninger for å løse oppdraget, dersom vi en gang skulle bli satt på virkelig prøve.

Les også: Sivilforsvaret skal tette hull i etterslep

– Vi må øve realistisk

Mitt ansvar er å sikre at mannskapene som står i første linje, har de nødvendige forutsetninger for å løse oppdraget.

Da må vi øve, og vi må øve realistisk. Sivilforsvaret har fått rammebetingelser for å påbegynne dette arbeidet i år.

Nå må vi evne å omsette disse midlene i handling, kompetanse, styrkeoppfylning og riktig materiell – alt det som til sammen danner grunnlaget for Sivilforsvarets operative evne.

Når jeg besøker avdelingene ute, møter jeg motiverte og kompetente ansatte og tjenestepliktige som evner å handle, samvirke og lede.

Samtlige tjenestepliktige har andre jobber og funksjoner i det daglige, og de bringer med seg erfaringer, kunnskap og forslag til løsninger som kommer Sivilforsvaret og storsamfunnet til gode.

Sivilforsvaret er slik sett én av mange tråder i den beredskapsevnen som til sammen utgjør norsk redningstjeneste, nasjonal beredskap og totalforsvar. Nå handler det for vår del om å gjøre den tråden så sterk at den holder dersom vi virkelig blir satt på prøve.

Det er ikke gjort over natten, men vi er i gang.

Powered by Labrador CMS