Nyheter

DYRERE: Som følge av at Tyrkia ble kastet ut av kampflyprogrammet blir det dyrere stykkpris for F-35. Foreløpig er uklart hvor mye mer det vil koste.

F-35 blir dyrere for Norge uten Tyrkia

Norge må betale flere titalls millioner kroner ekstra for F-35 på grunn av at USA kastet Tyrkia ut av kampflyprogrammet.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Et nytt kapittel om knuter på tråden med mellom Nato-land og Tyrkia, gjemmer seg i det norske statsbudsjettet for 2022. Et minst tosifret antall millioner kroner i totale ekstrakostnader befinner seg i Forsvarsdepartements budsjett.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Bakgrunnen er at Tyrkia i 2017 bestemte seg for å kjøpe et luftvernsystem produsert i Russland. Det gjorde USA så rasende at Tyrkia ble suspendert fra hele F-35 programmet. Både produksjonen, vedlikeholdet og utviklingen av våpensystemet ledes av amerikanerne.

Det politiske grunnlaget for F-35-samarbeidet ligger i avtalen «Joint Strike Fighter Memorandum of understanding», hvor Norge ble med i 2007.

Les også: Støtter forslag om å kaste Tyrkia ut av F-35-programmet

De åtte partnerlandene som ble igjen etter Tyrkias sorti, har forhandlet fram en ny avtale. Den trådte i kraft 23. september i år.

Færre å dele med

Det er for tidlig å si hvor store merkostnadene for Norge og de andre partnerlandene blir med Tyrkia på utsiden av spleiselaget for F-35. Noen tall og indikasjoner har imidlertid Forsvarets forum fått fra Forsvarsdepartementet:

  • Som partnernasjon i F-35-prosjektet betaler Norge en andel av partnerskapets felleskostnader. Bare som følge av suspensjonen av Tyrkia, øker disse kostnadene for Norge med ca. 5 millioner kroner årlig. Hvor mange år disse 5 millionene skal ganges med for å få sluttsummen bare på disse ekstrakostnadene, er foreløpig uklart.
  • Tyrkisk industri skulle produsere komponenter til F-35, men mistet kontrakten. Overføring av denne produksjonen til industri i andre land har gjort noen av komponentene dyrere. Det har påvirket prisen på de 18 flyene som skal leveres til Norge i perioden 2020-2022. Ekstrakostnaden per fly utgjør rundt 1,4 millioner kroner, altså drøyt 25 millioner kroner totalt.

Forsvarsdepartementet regner ikke med at disse merkostnadene for kjøp av hvert enkelt fly vil gjelde for de som skal leveres i 2023 og 2024.

Usikkerhet om vedlikehold

I tillegg kommer vedlikeholdsutgiftene. Hva det kan komme til å koste som følge av at Tyrkia ikke er med, vil ikke departementet gi noe tall på, heller ikke et anslag.

I mars i år fremla Solberg-regjeringen en stortingsproposisjon (nr 123 S for 2020-2021) om «Investeringar i Forsvaret og andre saker».

Under pkt 6 «Andre saker», og etter bl.a. info om «Gåve frå Venneeininga ved Noregs Heimefrontmuseum» og «bruken av tilleggstildelinga i 2020 til små og mellomstore teknologibedrifter i samband med korona-pandemien», omtales F-35 uten Tyrkia.

Les også: Ser etter alternativer til F-35

Der står det at også «vedlikeholdsaktiviteten» kan gi «prisavvik». Høyere pris på det enkelte fly og dyrere vedlikehold nevnes i samme resonnement. Samtidig trengs mer data, poengterte departementet for et drøyt halvår siden:

«Det er i dag vanskelig å gi konkrete anslag for hvordan dette vil slå ut på vedlikeholdskostnadene, før vi har erfaringsdata. Ettersom det blir flere brukere av F-35, tilsier våre anslag at vedlikeholdskostnadene ikke vil øke på sikt. Inntil erfaringsdata foreligger, er det imidlertid vanskelig å si noe sikkert om dette.»

Det samme sier Forsvarsdepartementet etter regjeringsskiftet.

Dermed mangler inntil videre tall for én av de kostnadsøkningene norske myndigheter er forberedt på som følge av at Norges nye jagerfly ikke utvikles med Tyrkia på laget.

Powered by Labrador CMS