Nyheter

ALVORLIG: Forsvarsminister, Bjørn Arild Gram, svarer på funnene i rappirten til Riksrevisjonen som sier ar dette er en av de mest alvorlige rapportene de har lagt frem. Bildet er tatt den 19. august 2022 under en seremoni på Akershus festning.

Forsvarsministeren: - Alvorlige funn

– Vi er kjent med manglene, og disse er fulgt opp gjennom en rekke tiltak, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram om Riksrevisjonens rapport.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er alvorlige funn Riksrevisjonen har avdekket. Vi er kjent med manglene, og disse er fulgt opp gjennom en rekke tiltak. Selv om Riksrevisjonen skriver at dette ikke påvirker vår evne til daglige operasjoner, påpeker de at manglene kan få følger for vår operative evne. Dette tar jeg svært alvorlig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), i en pressemelding på regjeringen sine nettsider.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen la tirsdag frem en rapport om informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner.

– Det er en av de mest alvorlige rapportene vi har lagt frem noen gang, sa Schjøtt-Pedersen da han la frem hovedfunnene i rapporten under en pressekonferanse tirsdag.

Funnene til Riksrevisjonen påpeker at Forsvarets evne til å oppdage og håndtere digitale angrep er begrenset.

Forsvarsministeren sier at regjeringen i 2022, har bevilget mer penger til cybersikkerhet og at det vil bli styrket ytterligere.

– Vi har også et pågående materiellinvesteringsprosjekt som skal styrke evnen til å overvåke og avdekke digitale angrep blant annet gjennom en styrking av varslingssystemet mot digitale angrep, sier Gram. Prosjektet skal avsluttes i 2023 og forsvarsministeren mener dette har vært med på å bedre evnen til å avdekke angrep.

Gram sier at departementet selv har sett behovet for tydeligere rammer for styring av IKT i forsvarssektoren og en ny styringsmodell.

– Vi ser at ansvaret har vært for fragmentert, og det ønsker denne regjeringen å gjøre noe med. Derfor har forsvarssjefen fått et større ansvar for strategisk IKT-styring.

«Med utgangspunkt i IKT-strategien er det satt i verk tiltak for å styrke den strategiske styringen av IKT-området i forsvarssektoren - blant annet gjennom videreutvikling av investeringsprosessen, tydeliggjøring av roller og ansvar.» Skriver regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen skriver også i pressemeldingen at de, som en del av programmet Mime, vil løse flere av utfordringene Riksrevisjonen legger frem.

– Jeg mener de tiltakene vi allerede har gjennomført og som skal gjennomføres er svært relevante for Riksrevisjonens kritikk, men vi er ikke i mål. Jeg prioriterer å følge opp at strategien blir realisert. Et tydelig, dokumentert og etterlevd styringssystem for IKT-området er kjernen i denne prioriteringen, og Forsvaret har fått et oppdrag om å klargjøre forutsetninger for å realisere IKT-strategien og å gi anbefalinger om en styringsmodell for IKT, sier forsvarsminister Gram.

Powered by Labrador CMS