Nyheter

AKSJER: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier at sakene knyttet til våpenproduksjon ved Nammo ikke ble behandlet som innsidesaker. Her er han under et besøk på Kongsberg Aviation Maintenance Services på Rygge.

Forsvarsministeren: Nammo-saker ikke håndtert som innsidesaker

Forsvarsministeren skriver i et brev til kontrollkomiteen at regjeringen ikke har praktisert innsideregelverk i sakene knyttet til våpenproduksjon hos Nammo.

Publisert

– Sakene knyttet til våpenproduksjon ved Nammo ble ikke håndtert som innsidesaker. Siden den aktuelle anskaffelsen ble gjort fra et ikke-børsnotert selskap, vil spørsmålet om innsideregelverket kom til anvendelse bero på en konkret vurdering av hvorvidt ikke offentliggjorte opplysninger om de aktuelle anskaffelsene var egnet til å påvirke aksjekursen til Kongsberg-gruppen ASA via deres indirekte eierskap til Nammo-konsernet.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det svarer forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i sin redegjørelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Han er blitt bedt om å fortelle hvordan regjeringen har praktisert innsideregelverket i sakene knyttet til våpenproduksjon ved fabrikken.

Borten Moe gikk av

Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) gikk av tidligere i sommer etter at det ble kjent at han har eid aksjer i Kongsberg Gruppen samtidig som han deltok i regjeringsmøter hvor en større industrikontrakt ble inngått mellom regjeringen og Nammo, et selskap deleid av nettopp Kongsberg Gruppen.

Tidligere denne uka ble det kjent at også utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann har kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen mens hun har vært statsråd i Støre-regjeringen.

Nammo-konsernet er ikke børsnotert, men er eid av den norske stat og våpenleverandøren Patria Industries Oy (50 prosent hver). Kongsberg Gruppen ASA har en eierandel på 49,9 prosent i Patria Industries, mens staten eier 50,004 prosent av Kongsberg Gruppen ASA.

Innsideregler

Regjeringen og departementene har rutiner for hvordan de skal behandle saker der det kommer fram innsideinformasjon. Dette er regler som å føre lister over personer som får tilgang til informasjonen og å arkivere dokumenter slik at man unngår spredning.

Borten Moe har selv sagt at han ikke hadde informasjon som ikke var offentlig kjent om regjeringens arbeid med Nammo-avtalen da han kjøpte aksjene. Slik informasjon, som kan påvirke aksjekursen, kalles innsideinformasjon. Det er ulovlig å kjøpe og selge aksjer i selskap hvor man har slik informasjon.

Økokrim har besluttet å iverksette etterforskning av Borten Moes aksjekjøp mens han satt i regjering.

Powered by Labrador CMS