Nyheter

FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen besøker soldataksjonen på Akershus festning.

Personellflukt fra Forsvaret:
– Vi har ikke vært like opptatt av å ta vare på folkene som å løse oppdrag

Befalets fellesorganisasjon (BFO) har vedtatt på sin kongress på Sundvollen å kalle personellflukten fra Forsvaret for en krise. Den sterkeste kritikkformen «svært alvorlig» blir brukt når personell- og kompetansestatusen i Forsvaret omtales, heter det videre fra BFO.

Publisert Sist oppdatert

BFO-kongressen startet tirsdag på Sundvollen utenfor Oslo. I en resolusjon kongressen har vedtatt, kalles personellflukten fra Forsvaret en krise, skriver BFO på sine nettsider.

Resolusjonen ble votert over, og utfallet var 71 for og tre stemmer mot.

I sin tale på kongressens åpningsdag etterlyste BFO-leder Rune Rudberg «ordninger som fungerer.»

– Det hjelper ikke å fortelle at personellet er Forsvarets viktigste ressurs hvis man ikke tar de rette grepene og viser at man virkelig mener det. Her må det handling til, sa Rudberg.

Rudberg ønsker bedre forutsigbarhet, pensjonsopptjening på variable tillegg, særalder og særalderspensjon.

15. juni går han av som forbundsleder, etter 22 års fartstid i organisasjonen.

– Hva er grunnlaget for å bruke ordet personellflukt?

– Innen kategorien «tilfeldig avgang» i Forsvaret var antallet i 2020 596, mens i 2022 var det 826. Forsvaret må utdanne alt militært personell fra grunnen av, og derfor er en så høy andel tilfeldig avgang ikke bærekraftig for Forsvaret, sier Rudberg til Forsvarets forum.

Tallene har han hentet fra en artikkel som kommer i neste nummer av Offisersbladet.

Forsvarskommisjonen: – Effektene uteblir

I Forsvarskommisjonens rapport står det at «den eksisterende, og voksende, mangel på offiserer og spesialister» allerede er en vesentlig utfordring:

«Utfordringene består selv etter ti år med omfattende reformer innen personell og kompe- tanse. Målene har vært gode, men effektene uteblir».

Ordet personellflukt forekommer imidlertid ikke i rapporten.

Det står videre i rapporten:

«Kommisjonen mener det er behov for en grundig gjennomgang og analyse av hvordan man kan tilrettelegge for og beholde allerede tjenestegjørende personell og rekruttere nye arbeidstagere i forsvarssektoren.»

–Mister personell med erfaring

I forsvarssjef Eirik Kristoffersens fagmilitære råd (FMR) Trygghet i usikre tider, står det at Forsvaret rekrutterer godt, men at det er en trend at erfarent personell forlater Forsvaret til fordel for en sivil karriere.

«Avgangene øker behovet for utdanning og opplæring, samtidig som erfaringsnivået i organisasjonen reduseres. Dersom det ikke gjøres noe med trenden raskt, står Forsvaret overfor betydelige utfordringer med å realisere dagens struktur», skriver Kristoffersen i FMR.

– Ta vare på folkene

Forsvarssjefen holdt tirsdag en tale på BFO-kongressen, der han blant annet sa:

– Utfordringen er å beholde de folkene vi bruker mye tid og ressurser på å utdanne.

Kristoffersen deltok samme dag i en samtale om etikk på Litteraturhuset i Bergen, i regi av Etisk råd Forsvaret (ERF).

Temaet for samtalen var moralsk opprustning av Forsvaret, men Kristoffersen reflekterte også over ledelse på et mer generelt plan.

Han sa at ledelse i Forsvaret handler om å løse oppdrag og ta vare på folkene.

– Og så har vi i mange, mange år vært mer opptatt av å løse oppdrag, og ikke så opptatt av å ta vare på folkene som å løse oppdrag. Det er det vi lider av.

Kristoffersen henviste til det han skrev i FMR om at Forsvaret mangler ressurser, men understreket at det ikke er en unnskyldning for å ikke ta vare på folk.

– Så vi må bli bedre på det. Man må balansere det. Uten folk får man ikke løst oppdragene. Og uten oppdrag trenger man heller ikke folk. Man må finne en balanse der som jeg mener ikke har vært der, sa Kristoffersen, og minnet forsamlingen om at det er viktig å sette seg ned og snakke sammen.Powered by Labrador CMS