Nyheter

DYRT: Det koster mye for de vernepliktige når de skal inn til Bergen by.

Ingen rabatt for vernepliktige i Bergen 

Dyre bussbilletter skaper frustrasjon blant vernepliktige i Bergen. Vestland fylkeskommune sier at de vernepliktige ikke er blitt prioritert under årets budsjettprosess.

Publisert Sist oppdatert

Det er dyrt å ta buss i Bergen som vernepliktig i dag. For en vernepliktig er det dobbelt så dyrt å kjøpe en enkeltbillett i sone A i Bergen, enn det er i resten av landet. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

 En enkeltbillett i sone A på Vestlandet koster deg like mye som en vanlig voksenbillett. I motsetning tilbyr andre aktører i Norge halv pris til vernepliktige, om det er gjennom en egen vernepliktsbillett, barnebillett, eller honnørbillett. 

En enkeltbillett i sone A på Vestlandet, som omfatter Bergen kommune og syv nabokommuner, koster i dag like mye som en voksenbillett. Prisen er på 40 kroner, altså vil en tur fra og til Haakonsvern koste en vernepliktig 80 kroner. 

Til sammenligning koster en enkel studentbillett 24 kroner. Per 2024 får vernepliktige soldater tjenestetillegg på 221 kroner dagen, og utbetalt totalt 6630 kroner i måneden. 

– Utrolig leit

Torbjørn Wulfsberg avtjener verneplikten sin på Haakonsvern orlogsstasjon. Han opplever det som kjipt at han og hans medsoldater ikke får rabatt. Wulfsberg uttalte seg først om de bergenske billettprisene i spalten «Soldaten mener», hos informasjonskanalen Soldatnytt.

– Det påvirker jo alle oss helt direkte. Vi føler at vi ikke har muligheten til å gjøre så mye som vi burde. Bergen er en fantastisk plass når det kommer til byliv og natur. At det da skal koste oss, synes jeg er utrolig leit.

Videre forteller Wulfsberg at det er synd at så mye av godtgjørelsen man får hver måned skal gå til bussbilletter.

– Godtgjørelsen er der for å støtte oss til å kjøpe tannkrem og alle andre ting som man ikke får dekket av Forsvaret. Billetten er en sånn utgift som de ikke tar i betraktning, spesielt med tanke på at det er mange andre steder som har gode ordninger for Forsvaret. I Oslo og Stavanger er det 50 prosent rabatt på billetten, men ikke i Bergen.

MISFORDNØYD: Torbjørn Wulfsberg synes ikke noe om at militær billett skal koste like mye som voksenbillett.
IKKE TILSTREKKELIG: Charlotte Kronstrand Frey, hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret synes ikke ordningen er god nok som den er i dag.

Uheldig

Ifølge Wulfsberg fører de høye prisene til at soldatene går glipp av en del ting , som de kunne fått oppleve dersom prisene var lavere. 

– Jeg tenker spesielt på mulighetene til å møte venner, ha muligheten til å gå på butikken, eller bare det å kjøpe seg en kebab. Det er sånne småting som man burde kunne ta for gitt, men som dessverre blir vanskelig på grunn av prisene.

Charlotte Kronstrand Frey, hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret, synes ikke det bør være sånn for de vernepliktige som avtjener førstegangstjenesten sin på Haakonsvern.

– Vi i Tillitsvalgtordningen (TVO) mener at det ikke er tilstrekkelig slik som det er i dag. TVO forventer at det finnes en tilfredsstillende rabattordning for kollektivtransport i hele landet. Det er slik i store deler av Norge, men ikke i Vestland fylkeskommune, sier Frey til Forsvarets forum.

– Vi forventer at Vestland fylkeskommune gjennomfører en vurdering av ordningene som allerede finnes i resten av landet, og tilstreber en tilnærmet lik ordning i Vestland fylkeskommune også.

Andre prioriteringer

NEDPRIORITERT: Leder for hovedutvalg for samferdsel og mobilitet i Vestland fylkeskommune, Arve Helle (Ap), sier at prisene for de vernepliktige ikke har blitt prioretert under årets busjettprosess.

Kollektivtrafikkselskapet Skyss, som er heleid av Vestland fylkeskommune, sier at de ikke kan noe for prisene, og at det er fylkeskommunen og politikken som bestemmer over det. 

Leder for hovedutvalg for samferdsel og mobilitet i Vestland fylkeskommune, Arve Helle (Ap) sier at de ikke har gjort noen vurdering i forhold til rimeligere billetter for vernepliktige i årets budsjettprosess.

– Jeg har stor forståelse for at de vernepliktige ønsker seg en bedre ordning, men for vår del må vi se på hele bildet og da har altså prioriteringene gått i en annen retning. 

– Hvert fylke har nok ulike prioriteringer og ordninger, så om Vestland er dyrere enn andre på en type billetter så er vi nok rimeligere på andre billettyper, skriver Helle i en tekstmelding til Forsvarets forum.

Han forteller videre at han ikke lover at det skjer noe nå, men at han vil ta det med videre.

– At de vernepliktige er misfornøyde med dette forstår jeg godt, og selv om jeg ikke kan love noe på nåværende tidspunkt, så vi tar vi med disse innspillene i neste budsjettrunde.

Powered by Labrador CMS