Nyheter:

CYBER: Utydelige skiller mellom krig og fred er en utfordring, skriver FFI. Det skyldes blant annet at krigføring foregår på andre arenaer enn tidligere. På bildet ser du ansatte ved Cybersikkerhetssenteret på Jørstadmoen.
CYBER: Utydelige skiller mellom krig og fred er en utfordring, skriver FFI. Det skyldes blant annet at krigføring foregår på andre arenaer enn tidligere. På bildet ser du ansatte ved Cybersikkerhetssenteret på Jørstadmoen.

FFI: Forsvaret må bruke ny teknologi for å overleve

Forsvarets forskningsinstitutt fokuserer på ny og innovativ teknologi i forskningsplanen for 2021-24.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunstig intelligens og autonomi er blant de teknologiske trendene som vil påvirke Forsvaret fremover. Det skriver Forsvarets forskningsinstitutt i sin forskningsplan for 2021-24.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forskningsplanen tar for seg det FFI anser som Forsvarets største utfordringer de neste årene, og på hvilke felt de skal bidra til å styrke totalforsvaret.

Les også: Fregatter kan produsere egne reservedeler og soldater kan lage våpendeler i felt.

Innovasjon og teknologi

Bruk av ny teknologi og ny bruk av gammel teknologi, er et fokus i planen fra FFI. Ifølge planen er effektiv bruk av ny teknologi avgjørende for at Forsvaret overlever på fremtidens stridsfelt.

Mindre tydelige skiller mellom krig og fred anses, ifølge planen, som en av Forsvarets største utfordringer fremover. Dette utydelige skillet kommer blant annet som følge av stadig ny teknologi og etter at krigføring ikke lenger handler om front mot front. Som det står i planen:

«Maktanvendelsen flyttes fra konvensjonelle militære maktmidler, over mot irregulære virkemidler som påvirkningsoperasjoner, cyberoperasjoner, økonomisk og sosial destabilisering og liknende».

Les også: FFI-forsker peker på faktorer ved Forsvarets organisasjon som kan bidra til å øke faren for mobbing og trakassering.

I 2019 utga FFI en rapport hvor de blant annet rådet om å styrke innovasjonskulturen i Forsvaret og å investere langsiktig i vesentlig teknologi. I planen for 2021-2024 trekkes disse rådene frem som stadig like aktuelle.

Prosjekter for å styrke totalforsvaret

FFI ønsker å styrke samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile samfunn. I planen heter det blant annet at «sivilt-militært samarbeid er en bærebjelke i norsk beredskap og krisehåndtering». For å kunne videreutviklet dette samfunnet har FFI startet et nytt prosjekt, som kalles «Totalforsvaret mot 2040». Dette prosjektet skal blant annet støtte Forsvarsdepartementets langsiktige planlegging.

De planlegger også å inngå en rekke samarbeid med nasjonale og internasjonale forskning- og utviklingsaktører i den kommende perioden. Dette skal bidra til at Forsvaret skal kunne ta i bruk ny, sivil teknologi raskere enn tidligere. Også FFIs innovasjonssenter, «ICE worx», skal bidra til dette.

Vil investere i CBRNE-forskning

Det går også frem av forskningsplanen at FFI har en rekke pågående prosjekter, hvor de blant annet ser på cybersikkerhet og -operasjoner, bruk av kunstig intelligens, terrorisme og sammensatte trusler.

Det fastslås i planen at FFI de kommende årene vil investere i CBRNE-forskning. Det vil si forskning på kjemiske, biologiske, radioaktive, nukleære og eksplosive trusler. CBRNE-kunnskap var ifølge FFI relevant for å kunne støtte myndighetene i forbindelse med korona-pandemien, og en satsning på dette området skal etter planen øke Forsvarets trusselforståelse.

Powered by Labrador CMS