Meninger

SAMARBEID: Å øke graden av strategiske samarbeid mellom forsvarsindustri, akademia og næringslivet vil gi Forsvaret en rekke fordeler, skriver Christopher Eikanger og Azra Hodzic. Dette bildet er fra Cybersikkerhetssenteret på Jørstadmoen.

– Kompetanseløft i Forsvaret krever robuste partnerskap

En av Forsvarets viktigste oppgaver fremover blir å sikre riktig kompetanse slik at vi er rustet til å møte det nye trusselbildet, skriver Christopher Eikanger og Azra Hodzic.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Og det er ikke en oppgave Forsvaret trenger å påta seg alene.

I desember 2020 skrev Gunn Elisabeth Håbjørg i Forsvarets Forum «Det jeg vet er at vi ikke kan gå tilbake til en modell hvor vi i Forsvaret selv skal utdanne og utvikle absolutt all den kompetansen vi trenger. Det er ikke mulig å se for seg, og det er heller ikke økonomisk bærekraftig». Vi deler dette synspunktet, men hva kreves for å imøtekomme kompetansebehovet i Forsvaret?

I Svendsen-utvalgets rapport om kompetanse i Forsvaret står det at «Eksperimentering og hurtige innovasjoner med høy brukerinvolvering er beste praksis fra næringslivet. Slike ambisjoner krever kontinuerlig virksomhetsutvikling».

Les også: Cyber-soldater og nasjonal innsatsstyrke for digitalt forsvar er bare noen av forslagene i Svendsen-utvalget.

Skal Forsvaret klare å imøtekomme flere av utfordringene de står overfor i dag knyttet til kompetanse, er evnen til å innovere og god utnyttelse av teknologi for å understøtte operativ evne helt essensielt. Strategisk partnerskap og deltakelse i industriklynger kan derfor skape mer fruktbare og effektive innovasjonsarenaer.

Strategisk samarbeid

Det er mange faktorer som avgjør i hvilken grad organisasjoner lykkes med innovasjon og bruken av teknologi. Avgjørende faktorer er organisasjonskultur og viljen til å ta i bruk innovative løsninger. Innovasjon omfatter verdier, normer og oppfatning av gevinster i egen organisasjon gjennom å utvikle samarbeid på ulike områder. Udefinerte roller, mangelfullt samarbeid og ukoordinerte prosesser kan forhindre organisasjoner i å lykkes med innovasjon.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Vi mener det blir utfordrende for Forsvaret å nå målene sine og opprettholde operativ evne med dagens teknologiutvikling på kort sikt.

Vi mener det blir utfordrende for Forsvaret å nå målene sine og opprettholde operativ evne med dagens teknologiutvikling på kort sikt. Kompetansegapet er for stort til å dekkes i et kort tidsperspektiv og det er kompetanse som er attraktiv på arbeidsmarkedet.

Dette påpekes også i Svendsen-rapporten. Sivil sektor har i dag majoriteten av denne kompetansen, og har ofte mer konkurransedyktige betingelser som tiltrekker seg attraktiv nøkkelkompetanse.

Les også: For å forsvare vårt styresett og våre verdier må vi agere raskere og tørre å feile, skriver Roger Samuelsen.

Godt rigget strategisk partnerskap med næringslivet kan derfor skape friske og nytenkende innovasjonsarenaer og tilgang til kompetanse som gir Forsvaret større muligheter for å ta ut gevinster på både kort og lang sikt.

Gode forutsetninger

For å utvikle og ta i bruk nye løsninger stilles det ofte krav til flere fagfelt utover kompetansen som finnes innen teknologi og innovasjon i egen organisasjon, slik også den nylig vedtatte Langtidsplanen for Forsvaret fremhever. Samarbeid kan dermed bidra til å identifisere kunnskapshull, og sette aktiviteter og kompetanse i en sammenheng. Slik forsikrer strategiske partnerskap også inkludering og mangfold i organisasjonen. Dette mener vi at Forsvaret har svært gode forutsetninger til å videreutvikle.

Forsvaret kan for eksempel imøtekomme dette gjennom å delta i eksisterende industriklynger, men også gjennom selv å være en sentral aktør i å etablere nye, relevante klynger og konstellasjoner.

Vinn-vinn

Det finnes mange gode eksempler der strategiske partnerskap har bidratt til økt innovasjon og kompetanseøkning og -utveksling. Techstars Energy er et slikt samarbeid. Gjennom et intensivt program bistår Equinor, Techstars, Capgemini og Kongsberg Digital oppstartselskaper med innsikt, kapital og nettverk til å vokse og få idéene sine ut i markedet samtidig som aktørene får tidlig tilgang til kunnskap og kompetanse. NorwAI senter for kunstig intelligens og CyberLand samler ledende partnere innenfor akademia, næringsliv og forsvarsindustri og skaper et tett samspill mellom partene, samtidig som disse får tilgang til ny kunnskap og det skapes nye arbeidsplasser.

FFO har etablert innovasjonssenteret ICE Worx, og denne typen initiativ bør få en mer sentral rolle i å orkestrere strategiske innovasjonspartnerskap fremover.

Tettere samarbeid

Å øke graden av strategiske samarbeid mellom forsvarsindustri, akademia og næringslivet vil gi Forsvaret en rekke fordeler. Det vil bety forutsigbarhet og gjensidig innsikt og forståelse for alle parter, som igjen gir grobunn for å bygge tillit der domenekompetanse fra Forsvaret og ekspertkompetanse fra næringslivet skaper god effekt gjennom å arbeide integrert som ett team og understøtte gjensidig kompetanseløft.

Å øke graden av strategiske samarbeid mellom forsvarsindustri, akademia og næringslivet vil gi Forsvaret en rekke fordeler.

Tettere samarbeid med et utvalg strategiske partnere kan bidra til å tiltrekke, beholde, videreutvikle og utveksle kritisk spesialkompetanse på en kosteffektiv måte. Det kan også bidra til å øke erfaringsmangfoldet, stimulere til toveis kompetanseflyt mellom militær og sivil sektor.

Slik blir Forsvaret rustet til å møte morgendagens trusler på en bærekraftig og innovativ måte.

Powered by Labrador CMS