Nyheter

BELL 412: Forsvaret skal etablere en skvadronsledelse på Bardufoss som er operativ fra første kvartal 2024. Illustrasjonsbilde av et Bell-helikopter under Arctic Bolt.

Skal oppgradere og flytte ni Bell-helikoptre fra Rygge til Bardufoss

– Dette betyr at vi får tilbake et ledelseselement og et antall helikopter her i nord, sier en glad hærsjef til Forsvarets forum.

Ni Bell 412-helikoptre skal oppgraderes og stasjoneres i en egen skvadron på Bardufoss. Oppgraderinga vil gi helikoptrene en levetid på minst 15 år.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Dette skjer fire år etter at de fleste helikoptrene ble flyttet andre veien i 2019, fra Bardufoss til Rygge – til høy temperatur både politisk og på flere debattflater.

Prosjektet vil ha en forventet kostnad på inntil 1 milliard kroner. Saken må først behandles av Stortinget før oppgraderinga kan iverksettes.

«Glad hærsjef»

Generalmajor Lars Lervik sier det er en «glad hærsjef» på linja over telefon til Forsvarets forum etter seansen på flystasjonen mandag.

– Dette betyr at vi får tilbake et ledelseselement og et antall helikopter her i nord, og økt operativ evne for Hæren og Forsvaret i nord.

Han sier at det for Hærens del er en kapasitet som brukes til innsetting av for eksempel patruljer og reléstasjoner for samband, evakuering og troppetransport. I tillegg til at helikoptrene kan brukes til å støtte sivile behov når det trengs.

– Hvordan har det vært disse fire årene uten?

– Vi har merket at det kompetansemessig har vært en dipp. Vi har ikke trent og operert så jevnlig som vi skulle ønske, selv om det har vært noe trening med allierte. Så vi er veldig glade for å få tilbake den viktigste samvirkeaktøren på Bardufoss, sier hærsjefen.

Oppgradering av Bell og nye helikoptre

Sjef i Luftforsvaret Rolf Folland skriver i en e-post at dette er i tråd med hans anbefaling i forbindelse med fagmilitært råd.

– Vi ønsker å få på plass helikopterstøtte til Hæren, og her vil en oppgradering av Bell-helikoptrene være dekkende. I tillegg må vi investere i en moderne helikopterkapasitet for spesialstyrkeoperasjoner – dette mener jeg blir viktig i arbeidet med ny langtidsplan, sier Folland, og videre:

– For at Luftforsvaret skal få til begge deler, må oppgradering av Bell, og innfasing av nye helikoptre til spesialstyrkene, planlegges i tid slik at beredskapen for spesialstyrkene og politiet opprettholdes.

– Viktig beslutning for Hæren

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Anne Marie Aanerud (Sp) er i Bardufoss når nyheten slippes mandag, og sier det er en «gledens dag».

– Dette har vært et prosjekt som har gått ut på å skaffe helikoptre til Hæren og skaffe nye helikoptre til Forsvarets spesialstyrker. Vi beslutter å oppgradere helikoptre til Hæren, og hva vi gjør med Forsvarets spesialstyrker kommer i langtidsplanen, sier hun til Forsvarets forum.

I påvente av ny helikopterkapasitet vil Forsvarets spesialstyrker fortsette å bruke Bell 412.

– Er dette mest forsvarspolitikk eller distriktspolitikk?

– Det er først og fremst en svært viktig beslutning for Hæren. Vi er opptatt av å styrke Hæren i nord, særlig i lys av hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen har utvikla seg det siste året. Det er enda viktigere for oss å være til stede og sterke i nord, sier Aanerud.

Betydelig personellutfordring

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) skriver i en pressemelding at helikopterløsningen er god, men «konstaterer at det vil være en betydelig utfordring med å skaffe tilstrekkelig personell og kompetanse for å bemanne helikoptermiljøene som skal understøtte både Hæren og spesialstyrkene.»

For å sikre dette ønskes det tiltak umiddelbart for å rekruttere og beholde påkrevd kompetanse.

– En god del personell er flytta fra Bardufoss til Rygge. Hvordan tror dere folk vil motta å skulle flytte oppover igjen?

– Hva den enkelte gjør kan ikke vi styre. Det vil finnes forskjellige insentiver hos den enkelte forsvarsansatte. Det vi kan gjøre er å skape et sterkt og godt kompetansemiljø. Vi håper at over tid vil kompetanse bli og utvikles på Bardufoss, og vi legger til rette for et større miljø som skal jobbe her, svarer statssekretær Aanerud.

Flere tiltak

Blant annet skal det etableres en skvadronsledelse som skal være på plass i 2024, vedlikeholdsverksted for helikoptre, og personell er sendt på utdanning til Danmark for å ivareta kompetanse etter at NH90-helikoptrene ble besluttet utfaset i 2022.

Verkstedet dimensjoneres for ett helikopter i 2023 og økes til å muliggjøre samtidig vedlikehold av to helikoptre i 2024. «Det vil bidra til økt flytimeproduksjon for Bell 412 og økt helikopteraktivitet på Bardufoss», ifølge en pressemelding fra departementet.

– Det vil også bidra til å bevare teknisk kompetanse på Bardufoss og tilby opplæring for lærlinger til Luftforsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i pressemeldinga.

I mars kom nyheten om at Norge har kjøpt seks Seahawk-helikoptre som skal ta over for de maritime helikoptrene NH90. Første leveranse skal være på plass i 2025.

Powered by Labrador CMS