Meninger

Senterpartiet, her ved partileder Trygve Slagsvold Vedum, er på kollisjonkurs med Nato, mener Høyre-politiker Hårek Elvenes.
Senterpartiet, her ved partileder Trygve Slagsvold Vedum, er på kollisjonkurs med Nato, mener Høyre-politiker Hårek Elvenes.

Senterpartiet er på kollisjonskurs med Nato

Norsk støtte til atomvåpenforbudet har potensielt store sikkerhetspolitiske skadevirkninger.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Senterpartiets landsmøte vedtok oppsiktsvekkende at Norge skal tilslutte seg FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Live Signe Navarsete gjør et forsøk på å argumentere for vedtaket, men det halter. Senterpartiet frontkolliderer med Natosom et ekko av SV.

Liv Signe Navarsete hevder at det ikke er Nato som har atomvåpen, men tre av medlemslandene. Så langt korrekt, men her stopper det også. Nato har verken egne atomvåpen eller egne konvensjonelle styrker. Men Nato har et strategisk konsept som medlemslandene stiller seg bak. Her inngår atomvåpen sammen med konvensjonelle styrker og missilforsvar.

En kjernefysisk allianse

Natos strategiske konsept slår fast at Nato forblir en kjernefysisk allianse så lenge andre land har kjernevåpen. Ved å signere Forbudstraktaten vil Norge ikke kunne delta fult ut i Natos felles forsvar. Det vil bidra til å endre Nato fra en allianse fra felles forsvar til en allianse med selektivt forsvar.

Det vil bidra til større uforutsigbarhet. Den farlig strategi i en tid med større spenninger, der skillet mellom krig og fred blir stadig mer uklart.

Verden får ikke rustet ned et eneste atomstridshode uten at kjernevåpenstatene deltar i nedrustningsprosessen

Senterpartiet forsøker og gi folkerettslige begrunnelser for forbudstraktaten. Resonnementet svikter fordi det såkalte forbudet ikke vil gjelde for stater som ikke slutter seg til traktaten.

Les også: Årsaken til at vi ikke har hatt noen atomvåpen-katastrofer er ikke omhyggelig planlegging, skriver to professorer.

Verden får ikke rustet ned et eneste atomstridshode uten at kjernevåpenstatene deltar i nedrustningsprosessen.

Og Nato kan ikke ensidig ruste ned når Russland og Kina ruster opp.

Atomvåpenfri verden

Både regjeringen og Nato støtter målet om en atomvåpenfri verden, men Forbudstraktaten er ikke veien å gå. Norsk tilslutning til traktaten vil kunne ramme Natos sikkerhetsgaranti, som er fundamental for vår sikkerhet.

Les også: Atommaktene brukte 11,6 milliarder mer på atomvåpen i 2020

Det er meget gode grunner til at medlemslandene i Nato ikke støtter forbudet mot atomvåpen. Sverige og Finland, som ikke er medlemmer av Nato, har heller ikke gått inn for Forbudstraktaten på grunn av sine sikkerhetspolitiske bekymringer. Likevel jobber Senterpartiet for norsk tilslutning til forbudet i strid med norske og allierte sikkerhetsinteresser.

Norges fremste eksperter på feltet utredet i 2018 konsekvensene av norsk støtte til atomforbudet. Konklusjonen var krystallklar:

Det er på det rene at Norge gjennom tilslutning til Forbudstraktaten ville ha påtatt seg nye folkerettslige forpliktelser som ikke ville ha vært forenlige med de politiske forpliktelsene som vi har påtatt oss gjennom Nato.

Kjernefysisk utpressing

Natos medlemsland vil kunne utsettes for kjernefysisk utpressing dersom vi kvitter oss med våre atomvåpen når autoritære regimer i andre deler av verden beholder sine våpen. Nedrustning må foregå balansert og gjensidig, gjennom forpliktende og verifiserbare avtaler. Avtalen New START et godt eksempel, som har bidratt til kraftig reduksjon av amerikanske og russiske kjernevåpen.

Norsk støtte til atomvåpenforbudet har potensielt store sikkerhetspolitiske skadevirkninger.

Norsk støtte til atomvåpenforbudet har potensielt store sikkerhetspolitiske skadevirkninger. Norges posisjon i Nato vil svekkes. Ifølge utredningen er det umulig for Norge som Nato-land å slutte seg til en avtale som forbyr én av pilarene i avskrekkingspolitikken, uten fundamentalt å utfordre samholdet i alliansen.

Senterpartiets støtte til atomvåpenforbudet er i strid med Norges NATO-forpliktelser. Et Nato uten atomvåpen, eller Norge uten Nato innebærer fullstendig omlegging av vår sikkerhet.

Senterpartiet bør i de minste ha alternative løsninger før de undergraver alliansen som ivaretar vår sikkerhet i dag.

.

Powered by Labrador CMS