Meninger

FORBUD: Høyre er på kollisjonskurs med folket, skriver innleggsforfatterene. Her ser vi en markering til støtte for Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) som vant Nobels fredspris i 2017.

Atomvåpen: Høyre er på kollisjonskurs med folket

Regjeringen har et mål om en verden uten atomvåpen, men dessverre er ikke ønsketenkning nok.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

I hvilken situasjon mener Hårek Elvenes at Norge skal gjøre seg skyldig i bruk av et masseødeleggelsesvåpen som ikke skiller mellom sivile og stridende, og som skaper uforholdsmessig skade og menneskelig lidelse?

Elevens kaller Senterpartiets vedtak om å jobbe for at Norge skal slutte seg til en FN-avtale vedtatt av et stort flertall av verdens stater for oppsiktsvekkende.

Det oppsiktsvekkende er at Høyre vil forsvare at atomvåpen skal være lovlig.

Regjeringen har et mål om en verden uten atomvåpen, men dessverre er ikke ønsketenkning nok. Vi trenger konkrete tiltak. Derfor ble forbudet mot atomvåpen vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i 2017, til tross for at atomvåpenstatene strittet imot.

Ønsker ikke nedrustning

Atomvåpenstatene må presses til å inngå nedrustningsforhandlinger om vi skal komme videre i arbeidet for en atomvåpenfri verden

Ifølge Elvenes får vi ikke rustet ned «et eneste atomstridshode uten at kjernevåpenstatene deltar i nedrustningsprosessen». Problemet er at atomvåpenstatene per i dag ikke ønsker å ruste ned. Elvenes vil kanskje sitte stille i båten og vente til de ombestemmer seg? Det er en farlig strategi, for atomflaksen varer ikke evig.

En dag går det galt.

Atomvåpenstatene må presses til å inngå nedrustningsforhandlinger om vi skal komme videre i arbeidet for en atomvåpenfri verden. Og det er akkurat slik et forbud mot atomvåpen fungerer. Forbudet stigmatiserer atomvåpen, og setter nedrustning på agendaen. Folkeretten er bygd på normer, og normer fungerer. Det ser vi for eksempel med forbudet mot klasevåpen.

Også land som ikke har signert klasevåpenkonvensjonen slutter å produsere dette våpenet fordi det anses som uakseptabelt.

Det bør også være uakseptabelt å true med massedrap av sivile.

Ikke i vårt navn

Som Nato-medlem har Norge en særlig mulighet til å styrke presset på atomvåpenstatene til å inngå forhandlinger om gjensidig og verifiserbar nedrustning. Ved å signere atomvåpenforbudet og frasi oss muligheten for at våre allierte skal bruke atomvåpen på våre vegne, lar vi ikke lenger atomvåpenstatene ruste opp i vårt navn.

Les også: Atombombenes fredsbringende egenskaper er høyst diskutable, mener Robert Mood.

Det er ingen juridiske hindre mellom Nato-medlemskap og tilslutning til FNs atomvåpenforbud. Det handler om politisk vilje. En vilje Elvenes viser at Høyre ikke har.

Fire av fem mener Norge bør signere FNs atomvåpenforbud. Vi ser lignende tall i andre medlemsland i Nato.

Det store flertallet av Norges befolkning er derimot enig med Høyres regjeringspartnere KrF og Venstre, og enig med Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne i denne saken. Fire av fem mener Norge bør signere FNs atomvåpenforbud. Vi ser lignende tall i andre medlemsland i Nato.

Statene kan ikke fortsette å ignorere folkets vilje.

Det er en sterk og økende støtte for forbudet i mange av Natos medlemsland; over 1000 parlamentarikere har lovet å jobbe for at egne land skal slutte seg til forbudet, over 400 byer har bedt egen regjering slutte seg til forbudet og mer enn 50 tidligere statsministre, utenriksministre og forsvarsministre, inkludert to som tidligere har vært generalsekretærer i Nato, har bedt nåværende ledere om å bli med i FNs atomvåpenforbud.

Les også: Svaret på økningen i kjernefysisk spenning kan ikke være å fortsette som før, skriver Kjølv Egeland.

I tillegg har nasjonalforsamlinger, inkludert i Italia, Nederland og Spania, uttrykt støtte til FNs atomvåpenforbud og etterlyst handling.

Når sentrale Nato-medlemmer likevel tviholder på status quo og nekter å sette nedrustning på agendaen, utfordrer det samholdet i alliansen.

Takk til Senterpartiet

Norge kan velge å fortsette å skjerme atomvåpenstatene for press om gjensidig nedrustning, eller vi kan støtte opp om den økende støtten til FNs atomvåpenforbud, være med å styrke den folkerettslige normen mot atomvåpen og bidra til at tenkningen og planleggingen av Nato som en «ikke-atomvåpenallianse» begynner nå.

Når sentrale Nato-medlemmer likevel tviholder på status quo og nekter å sette nedrustning på agendaen, utfordrer det samholdet i alliansen.

Takk til Senterpartiet for at dere viser at dere tar trusselen atomvåpen utgjør på alvor.

Powered by Labrador CMS