Nyheter:

TIL NORGE? Den amerikanske ubåten USS Florida. Slike atomdrevne ubåter kan bli et vanlig syn i Tromsø fremover. Foto: U.S. Navy
TIL NORGE? Den amerikanske ubåten USS Florida. Slike atomdrevne ubåter kan bli et vanlig syn i Tromsø fremover. Foto: U.S. Navy

Åpner for at atomdrevne ubåter får legge til havn

Om ikke lenge kan atomdrevne ubåter blir vanlig så se i Grøtsund industrihavn, ikke langt unna Tromsø sentrum.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det bekrefter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

Ifølge ministeren så arbeides det akkurat nå med tilrettelegging for anløp av allierte reaktordrevne fartøyer ved Grøtsund industrihavn på Tønsnes. Det kan ikke gis noe eksakt tidspunkt for ferdigstillelse, men det antas at dette arbeidet vil være gjennomført i løpet av de neste månedene.

Det betyr at om ikke lenge vil atomdrevne ubåter og andre krigsskip fra allierte bli et vanlig syn for innbyggerne i Tromsø når fartøyene kommer innom for nødvendig vedlikehold, logistikkbehov eller for hvile av mannskapene.

Fire til fem anløp i året

– Grøtsund industrihavn er valgt som anløpshavn i Nord-Norge fordi det finnes en egnet kai og fordi det er god infrastruktur i området. Dette vil være et fast tilbud til våre allierte. Mange av de behovene fartøyene har vil fortsatt kunne løses i sjøen og antall anløp vil avhenge av aktivitet og behov. Imidlertid anslår vi at det kan være snakk om fire til fem anløp i året, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren sier anløp av reaktordrevne ubåter til Norge utgjør en del av den samlede allierte aktiviteten i Norge og våre nærområder.

Alliert tilstedeværelse, øving og trening i fredstid er en sentral del av norsk sikkerhetspolitikk. Bedre tilrettelegging for anløp av reaktordrevne ubåter i nord innebærer ingen ny politikk eller noen form for prinsipiell endring med hensyn til alliert aktivitet, siden slike anløp allerede har pågått gjennom flere tiår, fastslår Bakke-Jensen.

Møter lokal motstand

TIL KAI: Amerikanske skip har allerede tatt i bruk Grøtsund industrihavn utenfor Tromsø. Foto: Kristian Berge/Forsvaret
TIL KAI: Amerikanske skip har allerede tatt i bruk Grøtsund industrihavn utenfor Tromsø. Foto: Kristian Berge/Forsvaret

Slike anløp er uansett ikke ukontroversielt og mange setter spørsmålstegn med sikkerheten og hva som skjer dersom noe går galt. Prosjektet har møtt lokal motstand og blant annet har kommunestyret i Tromsø tidligere sagt nei til planene.

Vi er kjent med at det finnes et vedtak i Tromsø kommune vedrørende dette. Det har vært en god dialog mellom Forsvaret ved Forsvarets operative hovedkvarter og Tromsø havn som er den aktøren som håndterer denne saken lokalt. Det er også nylig avholdt et møte mellom politisk ledelse i Tromsø kommune og politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, med deltagelse også fra fylkesmannen i Troms og Finnmark. Det var et godt og oppklarerende møte, sier ministeren.

Bakke-Jensen sier relevante lokale og regionale aktører hele tiden har vært involvert i prosessen for å få de nødvendige tillatelser og utarbeide beredskapsplaner. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har deltatt som sentral fagmyndighet, og deres vurderinger tillegges stor betydning. Fra Forsvarets side har Forvarets operative hovedkvarter i Bodø holdt i saken. Det vil utplasseres måleutstyr for radioaktivitet og det vil avholdes øvelse i forbindelse med første anløp.

– Det vil ikke bli gitt tillatelse til anløp dersom DSA skulle vurdere at sikkerheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Har ikke med kjernefysiske våpen

– Hvor sikkert er dette?

Så langt vi har kunnskap om har det ikke skjedd ulykker med vestlige reaktordrevne fartøyer. I valget av havn har sikkerhetshensyn og geografi veid tungt og departementet vurderer sikkerhetsrisikoen som ivaretatt med de analyser som er utført og de beredskapsplanverk som er under utarbeidelse, sier Bakke-Jensen.

Strategiske ubåter som kan medbringe langtrekkende kjernefysiske våpen vil ikke anløpe. Norsk politikk vedrørende anløp til norske havner av fremmede krigsskip med atomvåpen ombord ble fastlagt med den såkalte Bratteli-doktrinen fra oktober 1975. Denne anløpserklæringen lød: «Vår forutsetning ved anløp av fremmede krigsskip har vært og er at atomvåpen ikke medføres ombord. Norske myndigheter regner med at så vel allierte som andre atommakter respekterer denne forutsetning».

Bratteli-doktrinen har ligget fast som norsk politikk i over 40 år, og har tjent Norge godt, fastslår forsvarsministeren.

Powered by Labrador CMS