Meninger

Vårt fokus er det som til enhver tid er til det beste for MPA-virksomheten, forsvarsevnen i nord og forsvaret av landet vårt, skriver Hilde Flobergseter (bildet).

– Vi er enige med Wicklund

Å rope på forsvarsministeren er nytteløst. Spørsmålet er om det er like nytteløst å debattere med Jon Wicklund?, skriver Hilde Flobergseter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er faktisk utfordrende å besvare Wicklunds innlegg når det er uklart hvem vi snakker med. Påtar han seg rollen som kommunepolitiker i Andøy, forsvarsminister, forsvarssjef, representant for fagforeninger, ansatt ved Andøya Space Center (ASC) eller administrator på BAF’s facebookside? Det Wicklund svarer minst på er flyoperative spørsmål/utfordringer ved Evenes, men han titulerer seg i svaret som flytryggingsoffiser/rådgiver.

Var det noe Bevar Andøya flystasjon (BAF) jobbet hardt for etter vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon i november 2016, så var det å skille på hattene. Vi samarbeidet med kommunepolitikerne i Andøy og fagforeningene på Andøya flystasjon gjennom høsten og frem til vedtaket om nedleggelsen av flystasjonen i 2016. Etter vedtaket måtte vi skille lag for ikke å tråkke innenfor hverandres ansvarsområde, og ikke minst for at BAF kunne stå friere på egenhånd som folkelig gruppe.

Retoriske knep

Wicklund skriver at BAF stiller motparten mange spørsmål om vidt ulike tema i stedet for å prøve å forstå svarene og at det er et retorisk knep av BAF. Hva da med Wicklunds egen retorikk? Er det ikke retorisk knep når han trekker frem omstilling i Andøy kommune, ansattes psyke/arbeidsmoral, ASC sin virksomhet og BAFs facebookmedlemmer fremfor å svare for eventuelle flyoperative begrensninger på Evenes?

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Wicklund snakker heller ikke om redusert forsvarsevne i Nord-Norge den dagen Andøya flystasjon ikke lenger er operativ.

Wicklund snakker heller ikke om redusert forsvarsevne i Nord-Norge den dagen Andøya flystasjon ikke lenger er operativ. BAF peker på flere utfordringer på Evenes som Wicklund velger å ikke debattere, selv om det har med hans fagfelt å gjøre:

  • håndtering av våpenlaster,
  • bruk av korroderende kjemikalier og strøsand på alle flyoperative flater inkl. rullebanen,
  • manglende nødrullebane,
  • manglende mottakskapasitet av egne og allierte flystyrker
  • skjerming av/innsyn i aktivitetene knyttet til de sensitive kapasitetene som både P-8A og F-35 er.

Lokalt blir vel Ørlandet flystasjon kalt for «Nord-Korea»?

Les også: Vi ønsker svar på hvordan forsvarsministeren og forsvarssjefen mener at vi kan forsvare Nord-Norge, skriver Hilde Flobergseter.

Utfordringer vedrørende skjerming/innsyn kan se ut til å øke på med siste ukes tilskudd på Evenes, nemlig flyfrakt av fisk til Østen som utføres av Qatar Airways. Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i 2019 at Andøya flystasjon ikke var aktuell for frakt av fisk før den militære virksomheten ble flyttet til Evenes.

Utredninger og rapporter

Utfordringene BAF tar opp er ikke hentet fra løse luften. Det er tidligere utredninger og rapporter, Aeronautical Information Publication (AIP) for Evenes, offentlige innsyn, turbulensanalyser, møtereferater, Luftfartstilsynet/Avinors betenkeligheter, og offentlige uttalelser fra forsvarssjef og forsvarsminister vi refererer til, så derfor skyter Wicklund langt over mål i sin kritikk av BAF.

Dette er et klassisk eksempel på å ta budbringeren av fakta fremfor å møte innholdet i budskapet.

Wicklund prøver videre å legge ansvaret for liten motivasjon og at ansatte slutter på Andøya flystasjon på BAF. Vi er overbevist om at han undervurderer de ansattes kunnskap og innsikt om behovene til de maritime overvåkningsflyene og miljøet (MPA), og potensielt deres intelligens og arbeidsmoral.

Vårt fokus er det som til enhver tid er til det beste for MPA-virksomheten, forsvarsevnen i nord og forsvaret av landet vårt.

Er det ikke de ansatte som forstår og vet best hvor negativt og utfordrende fagmilitært og operativt dette politiske nedleggelsesvedtaket er for egen virksomhet?

Les også: Jeg hadde sagt i fra hvis vi ikke kunne løse F-35 og QRA-operasjoner på Evenes, skriver Ståle Nymoen.

Selvfølgelig er BAF som folkelig gruppe opptatt av de ansattes ve og vel, men det styrer ikke BAF’s engasjement. Vårt fokus er det som til enhver tid er til det beste for MPA-virksomheten, forsvarsevnen i nord og forsvaret av landet vårt. Engasjementet på BAF tar ikke slutt selv om regjeringen, dens støttepartier og klakører aldri så mye ønsker det.

Politisk prestisje

Vi har påpekt mange utfordringer, og flere som ennå holdes skjult vil komme ut når utbyggingen på Evenes skrider frem. Det kan se ut som de fleste stortingspolitikerne har gravd seg dypt ned i prestisjebrønnen i denne saken, men til opplysning for dem er det faktisk ikke for sent å stoppe utbyggingen av MPA-hangaren på Evenes.

Like lite som BAF’s prestisje skal stå i veien for gjennomføringen av et godt stortingsvedtak, kan heller ikke stortingspolitikernes prestisje stå i veien for å endre et særdeles dårlig vedtak.

Powered by Labrador CMS