Nyheter:

Fornøyd. Hilde Flobergseter i «Bevar Andøya flystasjon» var fornøyd med at det ble høring om grunnlaget for nedleggelse av Andøya flystasjon.

En liten seier

Lokalsamfunnet på Andøya har kjempet for å bevare den militære flystasjonen. Høringen på Stortinget var en liten seier.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi har kjempet i motvind i halvannet år så det er godt å se at det endelig har ledet fram til en høring.

Styreleder i Bevar Andøya Flystasjon, Hilde Flobergseter, har tatt med seg kampfeller for Andøya flystasjons sak til Oslo. De har fremført sine argumenter om at politikerne risikerer å gjøre en skjebnesvanger feil ved å legge ned den militære aktiviteten ved Andøya. Ved å flytte de framtidige maritime patruljeflyene P-8 til Evenes vil det svekke forsvarsevnen; det vil gjøre Norge dårligere stilt til å motta allierte forsterkninger og det vil ha store negative ringvirkninger for lokalsamfunnet. Det økonomiske grunnlaget for å flytte blir det også sådd tvil om.

– Det eneste vi kan gjøre nå er å få fram det som ennå ikke er godt nok belyst så får vi ha tillit til at politikerne tar tak i dette.  

Under besøket i Oslo har aksjonsgruppa hatt møte med flere partier for å framføre sitt budskap. Forut for at politikerne trolig skal ta stilling til flystasjonens framtid i mars, er det viktig å snu flertallet på Stortinget for regjeringens langtidsplan for Forsvaret.

Avvik. – Hvis det er store avvik i den eksterne granskningen fra det grunnlaget vi besluttet å legge ned Andøya flystasjon, da skal vi sette foten ned og se på tallene på nytt.

Forsvar. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen forsvarte regjeringens beslutning om nedleggelse av Andøya flystasjon og mente Evenes er en bedre løsning.
Forsvar. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen forsvarte regjeringens beslutning om nedleggelse av Andøya flystasjon og mente Evenes er en bedre løsning.


Det sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under høringen som viser til at den nye regjeringserklæringen også tar høyde for det. Der heter det blant annet at: 

«Basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes».

Han fikk en rekke spørsmål fra medlemmer i Utenriks- og forsvarskomiteen knyttet til regjeringens beslutning om å legge ned flystasjonen. Det handlet om Evenes kapasitet til å motta alliert støtte, om behovet for luftvern i fredstid og om USA har lagt føringer for basevalg. Sistnevnte avviste forsvarsministeren.

– Det er ikke Nato som dikterer hvor vi skal ha baser – det er det vi som gjør vedtak om, sa forsvarministeren under høringen tirsdag 16. januar.

Ut fra militærfaglige og økonomiske grunner, forsvarte derimot Bakke-Jensen beslutningen som er forankret i regjeringens langtidsplan for Forsvaret.

– Vi har valgt en base som vi kan beskytte med luftvern samt ilandføringsanleggene for alliert støtte. Vi må balansere hensynet til operativitet, struktur og økonomi. Vi kan bruke de sårt tiltrengte midlene vi sparer på andre steder, fortsatte han.

– Slik situasjonen er nå kan vi komme ned i en null leveranse av operativ evne på P-3. Det er en minimumsbemanning på Andøya nå, sier Jamtli som mener en flerbaseløsning er det beste for forsvarsevnen.

Lars Erik Jamtli, hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret. 

– Helst skulle vi sett at Forsvaret tok i bruk Bardufoss, Andøya og Evenes, sistnevnte for å fly inn materiell og utstyr. Det har vi råd til, sier Jamtli. 

Powered by Labrador CMS