Nyheter:

Selger Tollbugata 10

Å rehabilitere Gamle Krigsskolen blir for dyrt, mener Forsvarsdepartementet. Derfor skal bygget selges.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å avhende Gamle Krigsskolen. 

– Tollbugata 10 er et av Oslos eldste bygg - en bygning med rike tradisjoner og stor historisk og kulturell verdi for forsvarssektoren. Bygget krever full rehabilitering, og vi kan ikke forsvare å bruke opp mot 350 millioner kroner for å sette det i stand. Derfor har vi bestemt oss for å selge Tollbugata 10, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.

Vi kan ikke forsvare å bruke opp mot 350 millioner kroner for å sette det i stand


Forsvaretsforum.no skrev tidligere i år at «å vedlikeholde Gamle Krigsskolen koster så mye at Forsvarsdepartementet vurderer å selge». Tilstanden til det gamle, gule bygget fra 1600-tallet – som blant annet Hæren bruker – ble beskrevet som kritisk. Hovedproblemet er setningsskader. Bygget flytter på seg. Vegger sprekker, tapet faller av, vann trenger inn i kjelleren og deler av taket er dekket av presenning. 

Forsvaret overtok bygget i 1802. Året etter var Krigsskolen på plass. I 2000 ble Tollbugata 10 fredet.
Forsvaret overtok bygget i 1802. Året etter var Krigsskolen på plass. I 2000 ble Tollbugata 10 fredet.


I 2017 satte Forsvarsbygg
 ned en arbeidsgruppe som «skulle belyse ulike alternativer knyttet til Tollbugata 10». Gruppa sendte en alternativvurdering til Forsvarsdepartementet. 

– Ut fra uforholdsmessig store investeringskostnader, knapphet på investeringsmidler samt at brukers funksjonelle behov kan dekkes på en langt billigere måte ser Forsvarsbygg det vanskelig å kunne anbefale at det investeres i en fullverdig oppgradering av Tollbugata 10, skrev Håkon Øberg i Forsvarsbygg. 

Ifølge vurderingen kunne Krigsskolens virksomhet dekkes gjennom omdisponering på Akershus festning og nybygg på Linderud. 

Forsvarsstaben var enda klarere. 

– Forsvarsstaben anbefaler at Tollbugata 10 ikke videreføres som del av Forsvarets EBA-portefølje (eiendom, bygg og anlegg), som følge av store kostnader knyttet til rehabilitering. En eventuell rehabilitering vil påvirke utvikling og rehabilitering av annen prioritert EBA, skrev kontreadmiral Elisabeth Natvig i et svar til alternativvurderingen til Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg anbefalte en tilleggsutredning «knyttet til salg og avhending og offentlig-privat eller offentlig-offentlig samarbeide, eventuelt andre alternativer knyttet til å overføre eierskapet av Tollbugata 10 fra forsvarssektoren til annen aktør». Denne tilleggsutredningen ble levert Forsvarsdepartementet på nyåret 2018. Et knapt halvår senere har Forsvarsdepartementet bestemt seg: Gamle Krigsskolen skal avhendes. 

Forsvaret overtok bygget i 1802. Året etter var Krigsskolen på plass. I 2000 ble Tollbugata 10 fredet.
Forsvaret overtok bygget i 1802. Året etter var Krigsskolen på plass. I 2000 ble Tollbugata 10 fredet.


– Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden er dramatisk endret. Forsvaret må utvikles for å møte disse utfordringene. Derfor må vi prioritere å bruke mest mulig av forsvarsbudsjettet der de gir mest operativ effekt for Forsvaret, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.

Ifølge Eli Heggelund i Forsvarsbygg vil det bli satt ned en prosjektgruppe som skal følge avhendingen. 

– Eiendommen vil etter hvert bli sendt ut på utvidet offentlig avklaring hvor alle departementer, statlige etater, fylkesmannen og kommunen har mulighet til å erverve eiendommen til takst før den legges ut for salg i det åpne marked. Da vil alle få mulighet til å by på eiendommen, sier Heggelund.

Eiendommen vil etter hvert bli sendt ut på utvidet offentlig avklaring hvor alle departementer, statlige etater, fylkesmannen og kommunen har mulighet til å erverve eiendommen til takst

– Tollbugata 10 er et av Oslos eldste bygg og har et sterkt kulturminnevern. Det vil derfor være restriksjoner for hva som kan gjøres med bygget, sier hun.

***

Flere reagerte kraftig da forsvaretsforum.no skrev om det mulige salget tidligere i år. Riksantikvar Jørn Holme sa at det beste for Tollbugata 10 vil være at bygningen drives av det offentlige. Krigsskolesjef Erlend Bekkestad mente det vil være synd om ikke Forsvaret kunne bruke Tollbugata 10 i fremtiden. Les mer her.

Powered by Labrador CMS