Nyheter

SEVASTPOL: En sørgende mor kneler ved graven til sønnen som ble drept i krigen i Ukraina. Bildet er datert 25. februar 2023. Det er åpnet en egen minnelund i Sevastpol på Krym for soldater som har mistet livet i Russlands invasjon av nabolandet.
SEVASTPOL: En sørgende mor kneler ved graven til sønnen som ble drept i krigen i Ukraina. Bildet er datert 25. februar 2023. Det er åpnet en egen minnelund i Sevastpol på Krym for soldater som har mistet livet i Russlands invasjon av nabolandet.

Nye utregninger skal gi svar på russiske tapstall i Ukraina

Nesten 50.000 russere er så langt blitt drept under krigen i Ukraina, framgår det av den første uavhengige statistiske analysen av de russiske tapene.

Publisert

To uavhengige russiske mediekanaler, Mediazone og Meduza, har i samarbeid med en tysk dataforsker fra universitetet ved Tübingen brukt russiske myndigheters egne data for å kaste lys over den mest hemmeligholdte opplysningen under hele krigsperioden: det reelle tapet av menneskeliv på russisk side.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

For å avdekke dette tallet brukte aktørene et statistisk konsept som ble vanlig å bruke under pandemien, kalt overdødelighet. Ved hjelp av offisielle tall over dødsfall og registre som lagrer opplysninger om arv, viste analysen hvor stor overdødelighet det var for menn under 50 års alder i perioden februar 2022 til mai 2023.

Hemmelighold

Verken myndighetene i Moskva eller Kyiv gir løpende tall om sine drepte på slagmarken, og hver side blåser opp motstanderens tapstall. Russland har så langt erkjent 6000 tapte soldater, men dette er tall fra i fjor. Russiske medier får ikke snakke om falne blant egne rekker. Det å nærme seg dette problemområdet er forbundet med trakassering, påtale og fengselsstraff.

Til tross for disse utfordringene har Mediazone og BBCs russiskspråklige tjeneste opparbeidet seg et nettverk av frivillige som systematisk har registrert meldinger på sosiale plattformer og bilder av kirkegårder rundt om i Russland. Dette er blitt til en database over bekreftede dødsfall i krigen. Per 7. juli 2023 er det identifisert 27.423 døde russiske soldater.

– Dette er bare soldater vi kjenner navnet på. Deres dødsfall er i hvert tilfelle bekreftet av flere kilder, sier Dmitrij Tresjtsjanin. Han er redaktør i Mediazone, som hjalp til under registreringen og identifiseringen.

– Dette anslaget som vi gjorde sammen med Meduza, har gitt oss innsyn i de skjulte dødstallene, tap som den russiske regjering er besatt av å holde hemmelig, men som den ikke helt klarer å legge lokk over, sier Tresjtsjanin.

Arvesaker

For å komme fram til mer fyllestgjørende tall skaffet journalister fra Mediazone og Meduza seg offisielle russiske tall om arvesaker. Dette er data som stammer fra nasjonale skiftemyndigheter, og som omfatter over 11 millioner personer som døde mellom 2014 og mai 2023.

Disse tallene viser at det i 2022 ble åpnet 25.000 flere arvesaker etter menn i alderen 15 til 49 år enn statistisk ventet. Ved datoen 27. mai 2023 var dette tallet kommet opp i 47.000. Økningen samsvarer med den vurdering som Biden-administrasjonen har gjort om at over 20.000 russiske soldater er blitt drept i Ukraina siden desember. Men tallet er lavere enn det amerikanske og britiske etterretningsorganisasjoner har gitt over de samlede russiske tapene.

I februar anslo det britiske forsvarsdepartementet at mellom 40.000 og 60.000 russiske soldater er blitt drept under krigens forløp. En lekkasje fra det amerikanske etterretningsbyrået DIA opererte med et tap for Russland i det første krigsåret på mellom 35.000 og 43.000 soldater.

– Dette kan være riktige tall, men kanskje ikke. Selv om man på vestlig hold har data fra kilder i det russiske forsvarsdepartementet, kan russernes egne data være ufullstendige. Det er ytterst vanskelig å sammenstille data om tap fra hæren, Wagner og alle de ulike væpnede grupperingene som slåss i denne krigen. Tapene blant innsatte, som først ble brukt av Wagner, og som nå blir rekruttert av forsvarsdepartementet, er også svært omtrentlige og kan lett manipuleres, sier Tresjtsjanin.

19 ÅR: En kadett hilser mot en plakett med navnet til den russiske soldaten Alexander Dolzhanov, som mistet livet under Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Bildet er fra Jalta på Krym og er datert 24. februar 2023.
19 ÅR: En kadett hilser mot en plakett med navnet til den russiske soldaten Alexander Dolzhanov, som mistet livet under Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Bildet er fra Jalta på Krym og er datert 24. februar 2023.

Metode fra pandemiens dager

Uavhengig av innsamlingsarbeidet som ble gjort i Russland, har dataforskeren Dmitry Kobak ved Tübingen-universitet lagt fram egne tall. Ved hjelp av en metode som under pandemien ble anvendt for å registrere overdødelighet i Russland, har han brutt ned tall på kjønn og alder for dødstall i 2022. Tallmaterialet stammer fra Rosstat, Russland statistiske byrå.

Kobak fant at det i 2022 var 24.000 flere dødsfall blant menn under 50 år enn forventet, et tall som samsvarer med dem fra Russland om antallet arvesaker. Begge undersøkelser tar høyde for ettervirkninger av covid. Pandemien gjorde det vanskelig å si hvor mange menn som ville ha dødd i Russland hvis krigen ikke hadde brutt ut, men analysene mener å ha løst dette ved å vurdere menns dødsrate opp mot kvinners, både før og etter krigsutbruddet.

Sergei Scherbov er forsker ved det internasjonale instituttet for anvendt systemanalyse i Østerrike. Han advarer mot å overtolke tallene og sier at forskjellen i dødsrate for menn og kvinner kan skyldes tilfeldigheter.

– Jeg avviser ikke at det kan være en overdødelighet for menn, men mener at det statistisk sett kan være tilfeldigheter som avgjør, sier han.

Savnede ikke tatt med

Russere som er savnet, men ikke offisielt er erklært som falne, inngår ikke i analysenes tall. Det gjør heller ikke ukrainske borgere som kjemper i de selvproklamerte republikkene Donetsk og Luhansk.

Kobak erkjenner at det er noe usikkerhet knyttet til tallene, særlig dødstallene for eldre menn. Dessuten sier han at det stadig er en utfordring å vite nøyaktig hvor mange av de savnede som er falne. Han mener at ingen av disse forholdene rokker ved analysene.

– Det er snakk om usikkerhet knyttet til noen tusen personer. Sett under ett er resultatene plausible, sier han.

Meduza er en uavhengig russisk mediekanal som har operert i eksil i åtte år. Hovedkontoret ligger i Riga i Latvia. I april 2021 ble Meduza erklært av myndighetene i Moskva for å være en «fremmed agent», noe som gjorde det vanskelig å skaffe midler til driften. I januar 2023 ble Meduza regelrett erklært som en ulovlig, uønsket organisasjon.

Myndighetene i Moskva har også stemplet den uavhengige mediekanalen Mediazone som «utenlandsk agent» og blokkert nettsiden siden invasjonen i februar 2022.

Powered by Labrador CMS