Debatt:

Russland håper at fortellingen om Norge som USAs forlengende arm skal slå an, skriver Hårek Elvenes.

– Det tjener Norges sikkerhet

Russlands opprustning og økte aktivitet i nord møtes med et tettere alliert samarbeid og tilstedeværelse, skriver Hårek Elvenes.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er først og fremst Russlands kraftige opprustning i nord som har nødvendiggjort Nato-aktivitet i nordområdene.

Vår nylig avgåtte forsvarssjef, Haakon Bruun-Hanssen, ble i fjor spurt om det er Norge som provoserer Russland, eller omvendt. Han svarte følgende: – Hva er mest provoserende? At det er et amerikansk hangarskip i Norskehavet, tusen kilometer fra Russland, eller at det står atomraketter 16 kilometer fra grensen som peker på oss?

Norge og Nato kan ikke lukke øynene for utviklingen i nord. Norges forhold til Russland forblir en konstant og viktig faktor i norsk utenrikspolitikk.

Les også: Fredag trente amerikanske B-52 over alle de 30 Nato-land

Russlands militære evne er bedre enn noen gang siden den kalde krigen, og våre naboer i øst har tydelig demonstrert vilje til å bruke militær makt for å nå politiske mål.

En russisk fortelling

Helt siden Norges inntreden i Nato i 1949 har Kreml terpet på fortellingen om Nato som krigshisseren og Norge som USAs forlengede arm.

Julie Wilhelmsen hevder i Forsvarets Forum at økt norsk samtrening med allierte i nord, blant dem USA, kan bli farlig for oss. Underforstått er vi med på å øke spenningen, ifølge Wilhelmsen. Dette lyder som et ekko fra Kreml. Helt siden Norges inntreden i Nato i 1949 har Kreml terpet på fortellingen om Nato som krigshisseren og Norge som USAs forlengede arm.

NB! Julie Wilhelmsen i NUPI er gjort kjent med innholdet i denne kommentaren.

Russland håper selvsagt at fortellingen skal slå an også i Norge. Kreml har i årtier brukt dette «retoriske trikset» målrettet for å splitte opinionen, men vi må ikke la oss lure. Gjør vi det, er vi nyttige idioter, for å sitere Lenin. Wilhelmsen viser til den russiske oppfatningen om at Vestens mål er å omringe og undergrave Russland. Dette er en konspirasjonsteori. Nato er en defensiv forsvarsallianse som skal beskytte medlemslandene. Det vet Kreml, og det kunne Julie Wilhelmsen med fordel også fortelle.

Flere store øvelser

Siden i fjor sommer har Russland gjennomført en rekke store øvelser med overflatefartøy og ubåter, i Østersjøen, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet og det nordlige Atlanterhavet. Russland har demonstrert sin evne til å forstyrre allierte forsterkninger til Europa og redusere Natos handlingsrom og bevegelsesfrihet. Russland har utviklet nye stillegående ubåter med enorm slagkraft og rekkevidde som opererer i våre nærområder. Denne utviklingen påvirker norsk og alliert sikkerhet, og er årsaken til økt alliert tilstedeværelse i nordområdene.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Maktpolitiske realiteter i nord kan ikke overses. Det ville vært direkte uansvarlig å ikke foreta seg noe fra norsk hold. Fasthet og forutsigbarhet er en forutsetning for stabilitet i nord. Alle som opptrer i nord skal vite at vi til enhver tid vil hevde norsk suverenitet, og vil forsvare norsk territorium. På egen hånd og sammen med allierte.

Det ville vært direkte uansvarlig å ikke foreta seg noe fra norsk hold.

Norges sikkerhet hviler på to søyler: Vår nasjonale forsvarsevne og sikkerhetsgarantien i Nato. Det er urimelig av Wilhelmsen å hevde at Norge «har gitt fra seg styringsmakten» fordi vi nå øver tettere med våre allierte.

Fikk du med deg kronikken fra professor Tormod Heier: –Hva om USA kollapser

Økt samtrening med våre nærmeste allierte er en villet utvikling fra norsk side som et bredt stortingsflertall står bak. I en krisesituasjon er vi avhengig av støtte fra Nato. Skal allierte styrker ha forutsetninger for å forsterke vårt eget forsvar må de ha kunnskap om å operere her.

Parallelt med forsterket alliert samarbeid har vi styrket vårt eget forsvar i nord. Landmakten i Finnmark er under gjenoppbygging. Nye maritime overvåkningsfly, nye kampfly og nye ubåter er under anskaffelse. Det planlegges og øves på å ta imot og operere sammen med allierte styrker i nord.

Samtrening med bombefly

Retten til å øve forsvar av norsk territorium inkluderer også retten til å øve sammen med allierte i Norge. Norske jagerfly har i disse dager drevet samtrening med amerikanske bombefly. Dette understreker samholdet i alliansen, og viser at USA er parat til å hjelpe Norge i fred, krise eller krig, om situasjonen skulle kreve det.

Å hevde at samtrening med amerikanske styrker er å opptre som en forlenget arm av USA er en overforenkling av norsk sikkerhetspolitikk.

Å hevde at samtrening med amerikanske styrker er å opptre som en forlenget arm av USA er en overforenkling av norsk sikkerhetspolitikk. USA er faktiske Norges viktigste og nærmeste allierte. Kremls eventyr om Norge som USAs «uselvstendige undersått» er vel kjent, -mer oppsiktsvekkende er det at norske sikkerhetspoliske forskere ukritisk gjenforteller eventyret.

Forutsigbarhet og fasthet

Norges forhold til Russland har vært og er sammensatt. Dette må ikke skygge for at vi også har mange felles interesser med Russland og samarbeider godt på mage områder. Målrettet samarbeid med Russland har ført til økt sjøsikkerhet, større torskekvoter og tiltak for å redusere risikoen for radioaktiv forurensning.

Norge møter Russland med forutsigbarhet og fasthet, og med åpenhet for samarbeid. Norge og Russland har et felles ansvar for å holde døra på gløtt for hverandre, og videreføre et godt naboskap. Men naiv skal vi ikke være!

Powered by Labrador CMS