Nyheter:

Nasjonalt veteranmonument skal settes opp på Akershus festning

Om to år er planen at et helt nytt veteranmonument skal avdukes på Akershus festning. Prislapp: 15 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En anbudskonkurranse skal avgjøre hvem som får oppdraget med utforming og størrelse, innenfor en kostnadsramme på 15 millioner kroner. Det er Forsvarsbygg som har fått oppdraget med å realisere planene på vegne av Forsvarsdepartementet.

Det har lenge vært etterlyst et slikt monument, spesielt fra veteranorganisasjonene og soldatene selv, da Norge i dag ikke har et felles monument og minnested for å hedre og anerkjenne veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner etter 2. verdenskrig.

Tanken er at det nye monumentet skal plasseres i retning sør for Nasjonalmonumentet for krigens ofre, som ligger på den åpne festningsplassen. Det var kunstner Gunnar Jansson som sto bak dette monumentet i 1970. I tillegg finnes det monumenter for Koreakrigen og noen noe mer enkle for Libanon-veteranene, men så langt ikke et samlende veteranmonument og minnested for alle de nordmenn som har deltatt i operasjoner etter 2. verdenskrig.

I området til venstre for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal det om to år komme på plass et nasjonalt veteranmonument.
I området til venstre for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal det om to år komme på plass et nasjonalt veteranmonument.


Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møter Forsvarets forum på Akershus festning for å fortelle om avgjørelsen hans.

– Det var kanskje på tide å få på plass et slikt monument?


– Dette var punkt nummer én i handlingsplanen for veteranene, så det er bra at vi nå får dette på plass.

– Hva har vært viktigst for deg som forsvarsminister?

– Å sørge for at vi i fremtiden får en samlende plass der vi kan hedre veteraner og personell som har vært i tjeneste for Norge.

  Skal det være et monument bare for veteraner fra internasjonale operasjoner, eller skal det også hedre veteraner som ofret livet for Norge, for eksempel de mange flygerne som omkom under den kalde krigen?

– Ja, det mener jeg. Det skal utvikles til å bli en plass og et monument der den som kommer kan reflektere over det vedkommende var med på, gå rundt og minnes og resonere over dette, sammen med familie og barn. I fremtiden tror jeg vi vil få et utvidet veteranbegrep, vi har jo både politifolk og folk på humanitær side som har jobbet side om side med soldatene våre.

– Har du som veteran selv savnet et slikt monument og minnested?

– Nei, men jeg har veldig sans for å møte veteraner og snakke om hva vi har vært med på og diskutere og reflektere. 

Deler av området som monumentet er tenkt plassert på, er i dag en stor parkeringsplass. Dette ser forsvarsministeren for seg at blir fjernet.

– Det er bra at vi fjerner parkeringsplassen og gjør plass til dette. Det hjelper ikke bare å sette opp en søyle. Vi tenke helhetlig for hele området. Men det er ikke endelig utformet hvordan dette blir. Det vil skje gjennom anbudskonkurransen.

– Andre land har avsatt store områder til å minnes sine ofre og soldater. Hvor bør Norge hente sin inspirasjon fra til et slikt monument?

– Jeg har sett Danmarks veteranmonument. Det var et veldig fint sted.

– Hvor viktig er veteranorganisasjonene i det videre arbeidet?

– Vi hadde aldri vært der vi er i dag uten organisasjonene. Jeg mener de absolutt skal være med på planleggingen.

ØNSKER MONUMENT VELKOMMEN

Nyheten når også veteranorganisasjonene dagen før 1. mai. Både president Dag-Magne Lunde og generalsekretær Thor Lysenstøen i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner gleder seg over at prosjektet nå realiseres.


– Et veteranmonument er et samlende sted som vi ønsker velkommen. Planene har vært der lenge, og det er på tide at det kommer, sier Lunde i en kommentar til nyheten.

– Det er fantastisk at det nå realiseres. Det betyr mye for veteranene, mener Lysenstøen..

Begge mener Oslo er rett sted for monumentet.

– Det er dessuten viktig at ansvaret for denne typen monumenter blir liggende hos Forsvarets veterantjeneste og at minnestedene blir fulgt opp og ivaretatt, sier Lunde.

Sjef for Forsvarets fellestjeneste, brigader Trond Kotte, ønsker også en endring av Akershus festning velkommen.

– Et nasjonalt monument for veteraner har vært ønsket i flere år. At det nå kommer vi veldig glade for, sier Kotte til Forsvarets forum.

Forsvarsbygg har innhentet innspill fra blant annet Forsvaret, Byantikvaren, Riksantikvaren og Kunst i offentlige rom. Både veteranorganisasjonene, Oslo kommune, Justis- og beredskapsdepartementet og andre interessenter skal involveres. Prosjektet har en kostnadsramme på 15 millioner kroner som prioriteres innenfor Forsvarsdepartementets og Forsvarets budsjetter i perioden 2019-2021.

Går alt etter planen, kan forsvarsministeren åpne monumentet 8. mai 2021.

Både Thor Lysenstøen og Dag-Magne Lunde i NVIO var glade for nyheten som forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kom med tirsdag.
Både Thor Lysenstøen og Dag-Magne Lunde i NVIO var glade for nyheten som forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kom med tirsdag.
I området bak forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal det om to år komme på plass et nasjonalt veteranmonument.
I området bak forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal det om to år komme på plass et nasjonalt veteranmonument.
Powered by Labrador CMS