Meninger

TURNUS: En soldat står vakt ved Gardermoen flystasjon

Endring av turnus svekker soldaten

Den nye turnusordningen vil blant annet gi soldatene større arbeidsbelastning, færre permisjonsdager og mindre soldatutdanning.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Det har over en lengre periode blitt gjennomført et omfattende arbeid rundt vakt- og sikringstjenesten i Forsvaret. Rapporten som konkluderer arbeidet viser at en av flere løsninger er å åpne for bruk av 3-lags turnus i lys av utfordringene som omhandler effektivisering og økonomi.

I praksis vil dette si at det åpnes for å gå fra en turnusordning med 4 lag til en turnusordning med 3 lag. Denne endringene vil blant annet gi soldatene større arbeidsbelastning, færre permisjonsdager og mindre soldatutdanning. Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) stiller seg sterkt kritisk til en slik endring i turnusen for soldatene.

Turnusordningen som Forsvaret bruker per dags dato står stadfestet i bestemmelser om utskrivning og verneplikt (BUV) Del 5. BUV fastsetter en turnusordning for 4 lag som standard, og en turnusordning med 3 lag som en nødløsning ved minstebemanningsperioder. Turnusordningen for 4 lag er nøye utarbeidet for å unngå for stor arbeidsbelastning samtidig som soldatene får tilstrekkelig med soldatutdanning.

Turnusordningen med 3 lag skal ikke brukes i mer enn 3 måneder i strekk i lys av den høye belastningen dette medfører, altså høy arbeidsbelastning og slitne soldater. Dette kan i ytterste konsekvens gå på bekostning av sikkerheten til soldatene og gjennomføringen av oppdraget de er satt til å løse.

TVO mener det er kritikkverdig at Forsvaret foreslår en endring som legger opp til en uforsvarlig høy belastning for soldatene, og som kan undergrave den operative evnen.

Forsvarets føringer for turnusarbeid skal legge til rette for en trygg tjeneste og sikkerhet for oppdragsløsningen, 3-lags turnus vil ikke ivareta dette. Videre legger BUV føringer for soldatenes arbeidstid og turnustjeneste for å gi soldatene en sikkerhet knyttet til bruken av dem som soldater. Konklusjonen av arbeidet med vakt og sikring går helt bort i fra dette og legger nå opp til altfor vage føringer hvor avdelingene selv kan bestemme om de ønsker 3-lags turnus eller ikke.

TVO frykter at dette, i lys av lav bemanning og tidvis høy arbeidsbelastning, vil gå enda hardere utover soldatenes helse, miljø og sikkerhet enn det allerede gjør. TVO stiller spørsmål om hvordan Forsvaret kan tillate å åpne for permanent bruk av det som i dag er en turnustjeneste for unntakssituasjoner, vel viten om hva dette betyr for den enkelte soldat.

Til tross for at TVO fikk delta i arbeidet, både muntlig og gjennom skriftlig innspill opplever vi ikke at soldatenes ve og vel er hørt eller tatt høyde for. Forslaget svekker tilliten TVO har til Forsvarets evne til å ivareta soldater i vakt- og sikringstjeneste.

Powered by Labrador CMS