Meninger

TYDELIGHET: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen under et intervju med journalist Louise Scharff Thommessen fra Forsvarets forum, i forbindelse med utnevnelsen av ny sjef for E-tjenesten.
TYDELIGHET: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen under et intervju med journalist Louise Scharff Thommessen fra Forsvarets forum, i forbindelse med utnevnelsen av ny sjef for E-tjenesten.

Tydelig oppdrag – tydelige roller

Sammen med utgiver tar vi flere grep for å gjøre vår rolle som journalister enda tydeligere, og ikke til å misforstå. Derigjennom sikrer vi vår uavhengighet og troverdighet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Noe av det mest overraskende som møtte meg som fersk redaktør i Forsvarets forum denne høsten var at redaksjonens rolle tilsynelatende har vært uklar internt i Forsvaret, ifølge mange jeg har snakket med.

Forsvarets forum er et fagmedium som, på lik linje med de fleste fagmediene i Norge, er organisert som en avdeling i organisasjonen som står som eier og utgiver. Det er ingenting uvanlig eller ekstraordinært med en slik eierstruktur og organisering. Forsvaret er vår eier, mens Sjef Forsvarets fellestjenester (FFT) er utgiver – på oppdrag fra forsvarssjefen. Som ansvarlig redaktør i Forsvarets forum har jeg fått en tydelig instruks å jobbe etter:

«Innenfor rammen av Forsvarets verdigrunnlag og publikasjonens formål skal redaksjonen ha en fri og uavhengig stilling i tråd med Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier og Redaktørplakaten. Redaksjonen skal rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten».

Den mest plausible forklaringen på at vår rolle oppfattes som utydelig, tror jeg kan være en kombinasjon av flere ting:

  • at instruksen for ansvarlig redaktør ikke er blitt kommunisert godt nok;
  • at redaksjonen og de øvrige av Forsvarets avdelinger kanskje har hatt hver sin forståelse når det gjelder hva som er Forsvarets forums fulle og hele oppdrag, og trodd at den andre oppfattet situasjonen annerledes;
  • at det kanskje har vært for uklare skiller mellom redaksjonen og Forsvaret for øvrig – noe som kan ha medført for utydelige roller.

Det tar vi nå konsekvensen av. De siste ukene har vi tatt en rekke store og små praktiske grep for å gjøre vår rolle som journalister enda tydeligere, og ikke til å misforstå:

REDAKTØR: Stian Eisenträger i Forsvarets forum.
REDAKTØR: Stian Eisenträger i Forsvarets forum.

Fra og med 1. oktober 2020 kuttet avdelingen Forsvarets forum all tilgang til Forsvarets intranett og interne administrasjonssystemer. Det medfører merarbeid for både oss som avdeling og vår utgiver, men det er en pris vi betaler for å tydeliggjøre vår uavhengige posisjon. Det skal ikke herske den minste tvil rundt hvordan vi finner sakene våre – nemlig slik vi alltid har gjort, gjennom helt ordinær kildepleie og gjennom forespørsler om innsyn, med offentlighetsloven i hånd.

Våre journalister skal ikke ha en teoretisk mulighet til å få tilgang til forsvarsintern, gradert informasjon, på noen annen måte enn journalister i enhver annen redaksjon. Vår redaksjon får tilsvarende informasjonsflyt som alle andre medier kan få.

Journalistene i Forsvarets forum skal bære synlig pressekort i møte med kilder, og premissene for en samtale skal alltid være avklart. Vi skal være overtydelig når vi presenterer oss og hva som er vårt ærend. De vi møter skal aldri være i tvil dersom det er snakk om et intervju.

Når vi krever åpenhet fra resten av Forsvaret, må vi også være åpne selv. Derfor har vi innført en logg over rettelser, hvor vi offentliggjør feilene vi begår og som kan leses av alle på forsvaretsforum.no.

Vi er også i gang med å gjennomgå og oppdatere våre interne, etiske kjøreregler, som supplement og presiseringer til pressens generelle etiske retningslinjer som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Vi som er så heldige å jobbe i Forsvarets forum har en privilegert rolle som journalister i et stort og viktig fagmedium. Et medium som setter dagsorden og er en viktig premissleverandør i forsvarsdebatten. Vi har en posisjon som ingen andre i Forsvaret, og det stiller høye krav til oss. Hver enkelt medarbeider har et selvstendig ansvar for å opptre på en måte som gjør at det ikke er tvil om deres integritet og troverdighet.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Noe av det første jeg som ny redaktør gjorde var å inngå en avtale med vår utgiver om at jeg ikke deltar på de ordinære møtene i ledergruppen i FFT. Jeg mener det ville være unaturlig å skulle sitte i en ledergruppe i en etat som vi skal dekke. Det begrenser den mengden informasjon jeg får som vi ikke kan bruke i journalistikk.

Det blir feil at utenforstående skal ha innblikk i de løpende, interne diskusjonene mellom en redaktør og en utgiver. I stedet har utgiveren og jeg etablert en direkte, tett og god dialog, og regelmessige møter en-til-en. Her orienterer vi hverandre om det som er naturlig å holde hverandre oppdatert på i forholdet mellom redaktør og utgiver, og diskuterer saker som er av direkte relevans for vår drift.

I siste utgave av magasinet vårt vil du finne to store endringer fra forrige nummer:

Det første du vil legge merke til, er at du finner en rekke artikler som er ført i pennen av Soldatnytts vernepliktige journalister. De siste ukene har disse unge talentene fått jobbe som en del av vår redaksjon, og under profesjonell veiledning av våre erfarne journalister. Hensikten er å lage mer og bedre journalistikk om og for vår yngste målgruppe - de vernepliktige som er inne til førstegangstjeneste.

Dette er et prøveprosjekt som er godkjent og vedtatt av Tillitsvalgtordningen (TVO) sitt landsstyre. Prøveperioden vil også omfatte den neste utgaven av F og vil pågå til neste landsstyremøte i desember. Da vil TVO stemme over en eventuell videreføring av ordningen. Som ansvarlig redaktør går jeg god for at redaksjonelt stoff som er levert av de vernepliktige journalistene er i tråd med pressens etiske retningslinjer, og står selvfølgelig ansvarlig for dette. Jeg synes dette er et fantastisk spennende prosjekt som vil gi våre lesere mye nytt og interessant stoff og som vil gi de tillitsvalgte et mye større publikum. Jeg lytter mer enn gjerne til våre leseres mening i denne saken - send meg gjerne en e-post!

Det andre du vil legge merke til, er at de såkalte grensidene, som pleide å komme mot slutten av magasinet, er borte. Dette var stoff som i hovedsak var produsert av presse- og informasjonsoffiserer og kommunikasjonsrådgivere. I samråd med forsvarssjefens kommunikasjonssjef, brigader Eystein Kvarving har vi valgt å avvikle denne ordningen. Dette er med på å gjøre skillet mellom kommunikasjonsavdelingenes innhold og vår journalistikk tydeligere.

Kvarving har sendt ut melding til kommunikasjonssjefene i Forsvaret om at de fra nå av ikke skal omtale sine kommunikasjonsrådgivere og innholdsprodusenter for journalister. Dette kan du lese mer om på bransjenettstedet Medier24. I Forsvaret er det utelukkende bare medarbeidere i Forsvarets forum og Soldatnytt som skal omtales som journalister. Journalist er riktignok ingen beskyttet yrkestittel, men i en tid hvor falske nyheter, propaganda og «alternative fakta» florerer, og en stor del av befolkningen er usikre på om de klarer å oppdage falske nyheter, bør Forsvaret være sitt samfunnsansvar bevisst og ikke bidra til å viske ut det viktige skillet mellom markedsføring og journalistikk. Det er en tydeliggjøring som jeg hilser velkommen og som mange andre organisasjoner burde følge opp.

Kvarvings opprydding er utøvelse av Forsvarets kjerneverdier i praksis:

Respekt – overfor yrkesgruppen journalister og journalistikken, som stadig settes under press.

Ansvar – overfor befolkningen, som skal kunne stole på hva eller hvem avsender av et budskap faktisk representerer.

Mot – til å sette ned foten og ikke tillate medarbeidere å smykke seg med lånte fjær.

I likhet med de aller fleste fagmedier, er hovedvirksomheten til vår eier og utgiver noe helt annet enn å drive et uavhengig mediehus. Derfor kreves det hele tiden åpenhet og tydelighet fra oss, at vi forklarer hva det er vi driver med – og hvorfor dette er fordelaktig for Forsvaret – til tross for at vi ikke alltid vil gi Forsvaret fordelaktig omtale.

En av de viktigste oppgavene til Forsvarets forum er å drive undersøkende, kritisk og konstruktiv journalistikk, og bringe nyhetene om tingenes faktiske tilstand.

Selv om det kan føles ubehagelig der og da, å få rettet et kritisk søkelys mot feil, mangler, svikt og andre kritikkverdige forhold, må det ikke herske tvil om at våre journalister skal gjøre jobben sin profesjonelt, samvittighetsfullt og med høy presseetisk standard.

Vår journalistikk bidrar til å gjøre Forsvaret vårt enda bedre.

Tips til videre lesing:

Powered by Labrador CMS