Nyheter

FELTSTYKHUS: Logistikkskipet SLNC York ligger til kai i Bogen i Evenes kommune. Der losses et amerikansk feltsykehus som skal kunne tas i bruk ved en krise- eller krigssituasjon.
FELTSTYKHUS: Logistikkskipet SLNC York ligger til kai i Bogen i Evenes kommune. Der losses et amerikansk feltsykehus som skal kunne tas i bruk ved en krise- eller krigssituasjon.

For første gang siden 2003 skal USA forhåndslagre feltsykehus i Norge

Feltsykehuset med kirurgisk kapasitet og 150 sengeplasser skal lagres i Osmarka fjellanlegg i Evenes kommune.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag kveld la logistikkskipet SLNC York til kai i tettstedet Bogen. Det skjer flere uker etter at skipet begynte ferden fra Jacksonville, Florida. Om bord er et amerikansk feltsykehus som skal forhåndslagres på norsk jord.

– Vi startet lossingen på lørdag og operasjonen vil sannsynligvis foregå over flere dager. Sykehuset kalles «Expeditionary medical facility» og er et mobilt konsept som skal kunne behandle soldater ute i felt. Det har 150 sengeplasser og kirurgiske fasiliteter, sier brigader Anders Jernberg.

LOGISTIKK: Brigader Anders Jernberg er sjef for Nasjonalt logistikkoperasjonssenter.
LOGISTIKK: Brigader Anders Jernberg er sjef for Nasjonalt logistikkoperasjonssenter.

Han er sjef for Nasjonalt logistikkoperasjonssenter, som er Forsvarets taktiske kommando med ansvar for logistikk. Avdelingen tilhører Forsvarets logistikkorganisasjon, men står under operativ kommando av Forsvarets operative hovedkvarter.

– Feltsykehuset vil bidra til å øke kriseberedskapen og vil korte ned responstiden det vil ta å etablere et godt sanitetssystem, først og fremst i Nord-Norge. I tillegg vil det redusere presset på det sivile helsevesenet i krise og krig, ved at vi i større grad kan håndtere såret personell selv, sier Jernberg.

Les mer: Dette er satsingsområdene i ny avtale mellom Norge og USA

Fremskutt feltsykehus

Utplasseringen av feltsykehuset kommer på bakgrunn av eksisterende avtaler mellom USA og Norge som handler om forhåndslagring av utstyr. Den såkalte Invictus-avtalen fra 1971 la til rette for utplassering av amerikansk forsvarsmateriell. Avtalen har senere blitt oppdatert og utvidet. Formålet er å gi USA anledning til å forhåndslagre feltsykehus og annet utstyr for å understøtte allierte styrkers operasjoner i Norge og Norskehavet.

Materiellet har i første rekke vært plassert i fjellanlegg i Trøndelag, samt Ofoten-området.

I Osmarka fjellanlegg i nærheten av Evenes har det tidligere vært lagret et større feltsykehus med rundt 500 sengeplasser. I 2003 ble det trukket ut og reetablert i Kuwait i forbindelse med den amerikanske invasjonen av Irak.

– Den gangen var det snakk om statisk sykehus som ikke kunne sendes ut i felt. «Expeditionary medical facility» som nå har ankommet Bogen er basert på et mer mobilt konsept som også kan brukes fremskutte områder, sier Jernberg.

Det er den amerikanske marinen som eier sykehuset. Ved behov vil personell flys over fra USA for å drifte fasilitetene. Selv om feltsykehuset i første rekke skal på beredskapslager, kan det også bli aktuelt å benytte det i forbindelse med trening og øvelser.

Les også: Nå sendes amerikanske stridsvogner ut av Norge

SANITETSKJØRETØY: 169 kontainere og opptil 60 kjøretøy skal lagres i Osmarka fjellanlegg i nærheten av Evenes flystasjon.
SANITETSKJØRETØY: 169 kontainere og opptil 60 kjøretøy skal lagres i Osmarka fjellanlegg i nærheten av Evenes flystasjon.

Omfattende operasjon

Det er en omfattende operasjon som pågår når SLNC York har lagt til kai. 169 kontainere med sanitetsmateriell og opptil 60 kjøretøy skal losses av skipet og fraktes til Osmarka ved hjelp av innleide sivile lastebiler.

– Det er forsterket vakthold både på kaia og langs veiene i forbindelse med transporten. Det er Luftforsvaret som har ansvar for sikring på kaia, mens militærpoliti fra Hæren følger opp trafikksikkerheten, sier Jernberg.

– Hvor viktig er det å få på plass et amerikansk feltsykehus i Norge etter så mange år?

– Det er både i vår og alliert interesse at USA aktivt forvalter innholdet i forhåndslagrene. Dette er en del av de lange linjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Selv om det har vært lagret feltsykehus i Norge tidligere så er det positivt at vi får på plass et modernisert sykehus, tilpasset nye operasjonskonsepter, sier Jernberg.

Powered by Labrador CMS