Meninger

Ved et salg vil T10 bli satt i stand og fortsatt bli brukt i ærverdige sammenheng med eller uten Krigsskolen, skriver Askild Antonsen
Ved et salg vil T10 bli satt i stand og fortsatt bli brukt i ærverdige sammenheng med eller uten Krigsskolen, skriver Askild Antonsen

– Kan ikke brukes til hva som helst

Jeg er overbevist om at salg er en god løsning om støttemiljøet til den Gamle krigsskolen bare løfter blikket, skriver Askild Antonsen.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere kadett Jansen tillegger meg en intensjon om å underkjenne innlegget til kadettene Bolstad-Andreassen og Løvenskiold. Det er litt trist at et innlegg i en offentlig debatt blir angrepet på denne måten. For Jansen er talsmann for våre demokratiske rettigheter. Da bør han også respektere min rett til å ha meninger om det jeg mener er uklok bruk av statens midler.

Jeg vil også poengtere at forsvarssjefen Forsvarets forum understreker han at vi fortsatt må sikre oss at pengene brukes på best mulig måte. Det hviler et ansvar på oss alle om å prøve å få mest mulig forsvar ut av de budsjettene samfunnet setter av til dette.

Det er selvsagt helt riktig at den friheten vi er så privilegerte å få oppleve ikke er gratis. Blant mange poster i Statsbudsjettet som er med å sikre vår frihet og selvstendighet bruker vi nær 60 milliarder kroner i forsvarssektoren. Så du har helt rett Jansen, det er ikke gratis, det koster mere enn 60 milliarder kroner i året.

Det er regjeringens plikt å legge fram et budsjett de mener er den beste måten å bruke midlene.

Det er regjeringens plikt å legge fram et budsjett de mener er den beste måten å bruke midlene.

Mest realistisk

Jansen tar opp det juridiske i sitt innlegg. Det skal jeg ikke begi meg inn på for det kan jeg for lite om. Men ligger det juridiske hindringer i veien for at FD kan selge T10 må det vurderes i de rette kanaler. Men har FD rett til å forvalte T10 på samme linje som øvrig bygningsmasse er salg etter mitt skjønn det mest realistiske alternativet.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Kadettene Bolstad Andreassen og Løvenskiold mener at det er feil i mitt regnestykke fordi de forutsetter at en stiftelse skal overta T10. Så vidt meg bekjent er ikke det avgjort.

FD står fortsatt på salgslinjen. Så 40 millioner kroner i inntekt er og blir 390 millioner mere enn en framtidig vedlikeholdsutgift på 350 millioner. Det er ikke vanskelig å finne poster i statsbudsjettet det er naturlig å sammenligne med. Det vil gå for langt i detaljer.

Mitt poeng er uansett at innen historie og kultur i Norge, er 390 millioner kroner en betydelig sum penger. Jeg er ikke enig i at det for FD står mellom å selge for en symbolsk sum til DGK eller å selge for 40 millioner kr private.

Så endrer kadettene argumentasjon ved at behov for nybygg på Linderud i størrelsesorden 200 millioner kan utsettes om T10 fortsatt er tilgjengelig.

Jeg stiller meg tvilende til sannhetsgehalten i det argumentet. Det er lite trolig at et rennesansepalé med flotte, men relativt små rom og en ordresal med en viss kapasitet for forelesninger kan erstatte et nytt bygg på Linderud.

Kanskje ikke behov

En annen ting er at Krigsskolen også bør ta innover seg de digitale løsningene vi etterhvert har blitt så flinke til å bruke. Fra 12. mars til i dag er verden totalt forandret med tanke på behovet for å samle alle i ett tom for å forelese, eller jobbe i grupper. Veldig mye kan desentraliseres og kanskje viser det seg at et nybygg kanskje ikke trengs likevel?

Kretsen som kjemper for å beholde T10 i Forsvaret vil ikke drøfte en slik mulighet. Nei T10 er; «vår, vår, vår; koste hva det koste vil», ser ut til å være eneste relevante mantra.

I endringsviljens tegn har jeg prøvd å peke på at det i Kvadraturen alene finnes flere utmerkede steder å arrangere selskaper og møter i ærverdige omgivelser. Men den type tanker ser ikke ut til å være spesielt populære. Kretsen som kjemper for å beholde T10 i Forsvaret vil ikke drøfte en slik mulighet. Nei T10 er; «vår, vår, vår; koste hva det koste vil», ser ut til å være eneste relevante mantra.

Mange muligheter

Se til salget av Myntgata 2, som Forsvaret ikke helt visste hva de skulle brukes til. Salget til Oslo kommune ser ut til å gi spennende muligheter der. Det bør det i T10 også. Med eller uten KS. Det er en fredet bygning en kjøper ikke uten videre kan bruke til hva som helst. Ved et salg vil T10 bli satt i stand og fortsatt bli brukt i ærverdige sammenheng med eller uten KS.

Jeg er overbevist om at salg er en god løsning for T10 og for Forsvaret for om støttemiljøet omkring T10 vil løfter blikket vil de se at det finnes alternativer i kvadraturen og på Akershus festning.

Powered by Labrador CMS