Nyheter

NUMMER EN: Som i 2019 og i 2021, var det et norsk lag som endte på toppen av pallen i sanitetskonkurransen AMSTTE i Storbritannia.

Norge vant sanitetskonkurranse igjen

Et norsk lag har deltatt i en to dager lang konkurranse i Storbritannia kalt AMSTTE, og for tredje år på rad, var det et norsk lag øverst på pallen.

Det skrev Forsvaret på sin Facebook-side.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I år var det 17 lag med i konkurransen. Storbritannia stilte med 12 lag, USA stilte med 2 lag og både Irland, Canada og Norge stilte med et lag hver. Kompanisjef Robin Karlsen var lagleder og på laget hadde han vernepliktige sanitetssoldater, sykepleierstudenter, kirurg, befal og administrasjonsspesialist.

Konkurransen gikk over to dager der deltakerne blant annet fikk bryne seg på løyper med forskjellige poster, som lav kryping, marsj med vest og våpen og bårebæring.

Og som i både 2019 og 2021, var det det norske laget som havnet på toppen av pallen.

Vernepliktige imponerer

For første gang hadde det norske laget med seg vernepliktige på laget. Og ledende menig Jørgen Torstad og menig Elin Rosland imponerte både sine egne lagkamerater, internasjonale lag og medisinskfaglige enheter.

– Tilpasningsevne, kunnskap og praktiske ferdigheter imponerte både laget og de internasjonale lagene, sier det norske lagets kirurg, Stian Skramstad.

– Vi har hatt en fantastisk uke, og sitter igjen med en unik opplevelse som vi vil ta med oss videre, sier Jørgen Torstad, en av de vernepliktige på det norske laget.

TO DAGER: På den første av konkurransen gjennomførte lagene ni poster og dag to skulle de gjennomføre en avsluttende marsj.

For å følge den norske tradisjonen om et mangfoldig lag ble det satt sammen et lag bestående av et bredt spekter av erfaring og kompetanse. Fra vernepliktig til kirurg og lagfører til kompanisjef. Det skriver kompanisjef og lagleder, Robin Karlsen, i en e-post til Forsvarets forum.

Han skriver videre at lagets medlemmer blir valgt ut ifra nominasjoner fra underavdelingene, som blir oppfordret til å nominere ansatte og soldater som har vist en ekstra innsats gjennom året.

Et av konkurransens krav til lag er at det skal være minst to medlemmer av hvert kjønn. Og blant det norske lagets åtte medlemmer var det fire kvinner, og fire menn.

MANGFOLD: For å skape mangfold består det norske laget av 50/50 kvinner og menn, med forskjellige stillinger og grader.

– Vi mente at det ville være fornuftig, skriver laglederen til Forsvarets forum.

– Kameratskap dannes gjennom felles hating

Lagleder Karlsen synes det er vanskelig å peke på et spesifikt forhold som kan forklare hvorfor de norske lagene har gjort det så bra under AMSTTE. Tidligere år har laget bestått av medlemmer fra forskjellige sanitetsavdelinger i Forsvaret, i motsetning til årets lag som kun har medlemmer fra Sanitetsregimentet.

– På hver sin måte representerer disse lagene et mangfold, enten om det er ulike avdelinger/driftsenheter i Forsvaret, eller kompetanse og erfaring. Jeg tror at fellesnevneren til de norske lagene er at alle har den samme grunnleggende soldatutdanningen som holder høyt internasjonalt nivå, mener Karlsen.

– Kommer dere til å delta neste år også?

– AMSTTE er en veldig fin arena for å teste sine ferdigheter og knytte relasjoner til andre nasjoner. Det er en aktivitet jeg håper blir prioritert i fremtiden, svarer Karlsen.

– Å kunne bli bedre kjent med laget under AMSTTE har vært en fantastisk opplevelse. Jeg har knyttet sterkere bånd med alle, uavhengig av grad og alder. Jeg har så mye respekt for innsatsen alle lagsmedlemmer la ned. Vi har fått bekreftet at kameratskap dannes gjennom felles hating, skriver Karlsen.

Powered by Labrador CMS