Nyheter:

KNM \

KNM «Helge Ingstad»-stål blir solgt til skrapmetallpris

Planen for avhending av den havarerte fregatten er oversendt fra Forsvarsmateriell til Forsvarsdepartementet.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Skjebnen til den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad er bestemt. Den skal destrueres så snart konkurranseprosessen er gjennomført og det er kapasitet i verftsindustrien. 

– Stål og andre metaller som har salgsverdi, vil bli solgt til den enhver gjeldende skraptmetallpris, opplyser kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell til Forsvarets forum.

Det foreligger foreløpig ikke noen tidsramme for destruksjonen av fartøyet.

Fregatten kolliderte med oljetankeren Sola TS i Hjeltefjorden utenfor Bergen på vei hjem fra gigantøvelsen Trident Juncture 8. november 2018. Deretter forliste krigsskipet.

 

Etterlyste avhendingsplan

Det var i juni 2019 at FD første gang ba om en «snarlig» avhendingsplan for fregatten. I januar 2020 sendte de et nytt brev der de ba om å få oversendt avhendingsplanen fra Forsvarsmateriell.

– FD kan ikke se å ha mottatt avhendingsplanen, og ber derfor om at den oversendes senest 31. januar 2020, heter det i brevet. 

Fregattene i Nansen-klassen: Slik vedlikeholdes de

Kommunikasjonsrådgiver Sandberg opplyser til Forsvarets forum at avhendingsplanen ble sendt til departementet innen fristen. Forsvarets forum har bedt om å få se planen, men er blitt fortalt at denne er unntatt offentlighet. 

– Den beskriver sentrale aktiviteter for å sikre en forsvarlig avhending av fartøyet i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser, samt krav til miljø, økonomi, skjerming av gradert utstyr og tredjepartsgodkjenninger, opplyser Sandberg. 

Destrueres for å skjerme andre fregatter

– Fartøyet skal destrueres. Dette valget er gjort ut fra skadeomfanget og behovet for å skjerme detaljer om fartøyet. Forsvaret vil fortsatt operere de øvrige fregattene av Nansen-klassen, derfor kan ikke detaljert informasjon om fartøyets konstruksjon og utstyr gjøres kjent, opplyser Sandberg, og legger til at det derfor heller ikke er aktuelt å selge fartøyet. 

Hun forklarer at det er blitt gjort et betydelig arbeid med fregatten siden den ble lagt i opplag. Opplag betyr at fartøyet er tatt ut av drift og ikke brukes. Der forberedes fregatten på en forsvarlig destruksjon. 

Ut av tørrdokken på Haakonsvern: Vil bruke færrest mulig ressurser for en havarist-beslutning er tatt

Dette dronebildet av den forliste fregatten er datert 28. november 2019. Foto: Kystverket/ Forsvaret

Det har innebært å montere ut gradert materiell og reservedeler. Noen av reservedelene er så krevende å fjerne at det skal gjøres som en del av selve destruksjonen. 

– Det er tatt ut deler for betydelige verdier, dette er alt fra ammunisjon til diverse kretskort, opplyser Sandberg. 


Trenger «tredjepartsgodkjenninger»

Det har vært jobbet med å fjerne spesialavfall fra havaristen og rengjøre fartøyet for å ivareta miljøkrav. Mens fartøyet har ligget i opplag, er det trengt inn regnvann gjennom åpninger i skrog og overbygg. Dette er lenset ut, opplyser kommunikasjonsrådgiveren.

Det er materiell om bord i fregatten som er underlagt krav om godkjenning fra produsentlandets myndigheter, såkalte tredjepartsgodkjenninger, som må innfris før materiellet kan overføres til et sivilt firma for destruksjon. Sandberg opplyser at det i en del tilfeller ikke vil bli gitt slike tredjepartsgodkjenninger før leverandør for destruksjon er valgt. 

Fartøyets sjødyktighet og begrensninger knyttet til forflytning må inngå som en del av vurderingen når det skal velges en leverandør for destruksjon, får Forsvarets forum opplyst.

Powered by Labrador CMS