Nyheter

KRITISK: Høyres stortingsrepresentant Hårek Elvenes mener regjeringen overselger forsvarsbudsjettet.

Høyre: – Regjeringen har oversolgt forsvarsbudsjettet

– Forsvarbudsjettet svarer ikke på Forsvarskommisjonens behov, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarsbudsjettet 2024 øker med 15 milliarder kroner sammenlignet med budsjettet for 2023. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Det er en betydelig realvekst i forsvarsbudsjettet neste år med rundt elleve milliarder kroner. Det går til to hovedformål. Det ene er å forsterke utviklingen av det norske forsvaret. Det er helt nødvendig i en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Samtidig med det bidrar vi tungt til Ukraina i deres forsvarskamp, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Forsvarets forum.

Ikke alle mener regjeringen har økt budsjettet for Forsvaret nødvendig mye.

– Regjeringen har oversolgt forsvarsbudsjettet. Stortinget står samlet bak støtten til Ukraina, men dette styrker ikke den nasjonale forsvarsevnen, skriver Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes i en e-post til Forsvarets forum.

– Gjenstår 1,5 milliarder

Elvenes mener at det  særlig kunne det vært gjort mer for å styrke forsyningsberedskapen.

– Forsvarbudsjettet svarer ikke på Forsvarskommisjonens behov, heller ikke det som statsminister Støre har beskrevet som en skjebnetid. Fratrukket støtten til Ukraina, lønns- og prisstigningen og det Stortinget allerede har vedtatt av opptrapping, gjenstår det 1,5 milliarder kroner ifølge regjeringens egne tall til styrking av vårt eget forsvar, fortsetter stortingsrepresentanten. 

Ifølge Gram blir rådene fra Forsvarskommisjonen og forsvarssjefen hørt.

– Nå har vi lagt frem et budsjett for det siste året under gjeldende landtidsplan. Og så har vi innhentet råd i arbeid med en ny langtidsplan, som vi skal legge frem neste år, fra forsvarskommisjonen og forsvarssjefen og andre, sier forsvarsministeren.

– Nedbygging

Sosialistisk venstreparti (SV) mener regjeringens budsjettforslag er et skritt i riktig retning, men ikke tilstrekkelig for å bøte på mange års nedbygging av Forsvaret

– Når Forsvaret skal styrkes, er det avgjørende at det skjer på riktig måte, slik at vi får mest mulig forsvarsevne ut av pengene. Forsvarets viktigste ressurs er personellet, og derfor er det positivt at regjeringen foreslår flere årsverk og flere utdanningsplasser. SV vil ha enda større økning i soldater og befal, samtidig som vi innser at det tar tid å utdanne flere folk. Like viktig som å hente inn flere, er det derfor å holde på de fagfolkene vi har, skriver forsvarspolitisk talsperson i SV Ingrid Fiskaa i en e-post til Forsvarets forum.

Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes er positiv til den varslede oppbemaningen av Forsvaret som ligger i regjeringens forslaget til statsbudsjett, men ønsker seg mer luftvern.

– Jeg er bekymret for at det ikke ligger mer inne på luftvern, særlig det som går utover de umiddelbare behovene til hæren og fregattene. Regjeringen har varslet to prosjekter på NASAMs, men skal vi kunne trygge befolkningen og kritisk infrastruktur, haster det å få på plass en ambisiøs satsing som også gir langtrekkende kapasitet, skriver Moxnes i en e-post til Forsvarets forum.

Powered by Labrador CMS