Nyheter

GRADERT: Sikkerhetsklarering er nødvendig i de fleste stillinger i Forsvaret på grunn av graderte systemer.

Forsvarets sikkerhetsavdeling: Straff eller bøter fører ikke automatisk til tap av sikkerhetsklarering

Sersjanten som filmet en soldat i dusjen fikk beholde jobben i Forsvaret etter at han var dømt for forholdet. Straff gir grunnlag for å vurdere sikkerhetsklareringen på nytt, men betyr ikke nødvendigvis tap av klareringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

— Det at man har fått en straff eller blitt bøtelagt medfører ikke automatisk at du mister klareringen, for vi forholder oss til det sikkerhetsmessige relevante her, sier kommandørkaptein Erik Hansen, som er sjef for Avdeling for personellsikkerherhet i Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA), til Forsvarets forum.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Julie Sandanger (25) fortalte sin historie til VG om hvordan hun ble filmet i dusjen av en sersjant da hun tjenestegjorde i utlandet. Mannen, som var hennes overordnede, fikk betinget fengselsstraff og måtte betale oppreisning til offeret, men han har ikke mistet jobben i Forsvaret.

Flere ansatte i Forsvaret som Forsvarets forum har snakket med, har stilt spørsmål ved sikkerhetsklareringen til sersjanten.

Les også: Arbeidsrettsadvokater om snikfilming i dusjen: – En klar oppsigelsessak

— Sikkerhetsklarering er en vurdering av en persons lojalitet, pålitelighet og sunne dømmekraft. Det er knyttet en del parametere til det. Disse fremkommer blant annet frem i sikkerhetsloven § 8-4, sier Hansen.

«Ved avgjørelse skal det bare legges vekt på forhold som er relevante for å vurdere personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft i forbindelse med behandling av sikkerhetsgradert informasjon.», står det på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Hansen forteller at sikkerhetsklarering er viktig for å jobbe i Forsvaret, fordi det arbeides med mye gradert materiale.

Revurdering av sikkerhetsklarering

Ifølge Hansen er det grunn til at sersjanten i dusj-saken får sin sikkerhetsklarering revurdert. Når noen i Forsvaret blir straffet, er de pliktet å si ifra til sin arbeidsgiver. Slik informasjon endrer det opprinnelige grunnlaget man fikk sikkerhetsklarering på og det skal derfor vurderes på nytt.

Les også: Dusj-saken stoppet opp på avdelingsnivå

— Når vi vurderer sikkerhetsklareringer så tar vi ikke noe moralsk standpunkt eller bruker klareringsregimet som et straffetiltak. De personell-utfordringene som hører til i HR-kjeden, de må løses der. Og de som har sikkerhetsmessige konsekvenser, de tar vi oss av, sier han.

Han presiserer at selv om det er grunnlag for at klareringen kan revurderes, betyr ikke det automatisk tap av klarering.

Ikke klarert (IK)

Man kan jobbe i Forsvaret uten sikkerhetsklarering, men det er begrenset med hva man kan gjøre, da de fleste systemene er graderte.

KOMMANDØRKAPTEIN: Erik Hansen er sjef for avdeling for personalsikkerhet i Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA).

Når man søker om en sikkerhetsklarering så er det en viss sjanse for å få «ikke klarert». De som får IK kan klage og eventuelt komme med ytterligere informasjon. Man kan søke ny sikkerhetsklarering etter fem år eller tidligere dersom det er gitt vilkår i avslaget.

— Vi har fått tips om medarbeidere i Forsvaret som har mistet klareringen på grunn av forbruksgjeld. Hvorfor anses det som alvorlig?

— Vurderingen er jo at det har oppstått en fare for press, fare for at vedkommende kan la seg friste til å gjøre ting som ikke er forenlige med nasjonal sikkerhet for å skaffe seg mere penger. Så sier vi ikke at folk kommer til å gjøre det, vi sier ikke at vi mistenker at du kommer til å gjøre det, men vi sier at det er en fare for grunnet den situasjonen du har havnet i som gjør at vi sikkerhetsmessig ikke kan akseptere det.

Les også: Gram om dusj-saken: – Vernepliktige og ansatte skal føle seg trygge

— Jeg skulle gjerne sikkerhetsklarert alle som har behov for det jamt over, men vi står og har et samfunnsoppdrag om å beskytte rikets hemmeligheter, og det er et oppdrag vi tar høyst alvorlig. Så forstår jeg at det kan oppleves urimelig og ulogisk fra mennesker som mister sikkerhetsklareringen sin, avslutter han med.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at man må vente fem år før man søker om ny sikkerhetsklarering, noe som er feil. Feilen er fjernet og rettet opp 23.05.2022 klokken 09.43.

Powered by Labrador CMS