Nyheter:

For generalmajor Eirik Kristoffersen ble første høst ikke helt som han hadde tenkt seg, den handlet om vaskemaskiner.
For generalmajor Eirik Kristoffersen ble første høst ikke helt som han hadde tenkt seg, den handlet om vaskemaskiner.

Hærsjefen: – Den nye ordningen var overraskende for meg

Eirik Kristoffersen kommer til å huske høsten 2019 for vaskemaskin-trøbbel. Han tror ikke saken vil løse seg før sommeren.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg er villig til å ta selvkritikk på at vi ikke hadde nok vaskemaskiner på kasernene i utgangspunktet. Det burde vært løst for lenge siden – uavhengig av byttetjeneste og depottjeneste, sier Kristoffersen til Forsvarets forum.

Han tar imot Forsvarets forum på kontoret sitt på Bardufoss etter en dag på Skjold militærleir. Der har han besøkt vernepliktige i ingeniørbataljonen og 2. Bataljon for å høre hvordan det går med dem og om de får vasket klærne sine.

Hæren gikk i august over til en ny løsning som gjør at soldatene selv må stå for tøyvasken, mens de før kunne bytte såkalt kroppsnært tøy på depoter. Dette har ført til lange vaskekøer og raske vaskeprogrammer som gir dårlig hygiene. I tillegg er det mangel på personlig bekledning og utstyr, som for eksempel ullsokker.

BRUKT MYE TID PÅ SAKEN

Da generalmajor Eirik Kristoffersen overtok som sjef for Hæren i august, hadde han aldri sett for seg at noe av det første han måtte ta tak i var skitne uniformer, mangel på personlig bekledning og utrustning (PBU), og for få vaskemaskiner på kasernene.

– Jeg har brukt veldig mye tid på denne saken. Den nye ordningen med at soldatene må vaske kroppsnært tøy selv, var overraskende for meg. 

– Min konklusjon så langt er at dersom vi hadde fått utlevert nok bekledning og hadde hatt en vaskeriavtale som gjorde at man fikk tilbake bekledningen sitt innen rimelig tid, så hadde dette gått bra. Men vi står i en situasjon der til og med befalet har delt ut sokker til soldatene sine, sier Kristoffersen.

Fikk du med deg denne? Da soldatene manglet sokker, donerte bataljonssjefen fem par.

TAR SELVKRTIKK

Avtalen om at soldatene selv må vaske bekledningen sin ble formidlet Hæren høsten 2018. Kristoffersen mener de burde vært bedre forberedt.

 – Jeg er villig til å ta selvkritikk på at vi ikke hadde nok vaskemaskiner på kasernene i utgangspunktet. Det burde vært løst for lenge siden – uavhengig av byttetjeneste og depottjeneste.

Hæren jobber med å få ut mer informasjon til soldatene om hvordan klærne skal vaskes. Denne henger på Trondenes kaserne på Setermoen. Foto: Jonny Karlsen
Hæren jobber med å få ut mer informasjon til soldatene om hvordan klærne skal vaskes. Denne henger på Trondenes kaserne på Setermoen. Foto: Jonny Karlsen

– Det fungerer bra på de nye kasernene hvor det er én vaskemaskin per seksmannsrom. Men når du har kaserner som det ikke er gjort så veldig mye med siden jeg var løytnant i oppklaring på Setermoen på 90-tallet og strømkretsene ikke tåler flere vaskemaskiner, så tar jeg på vegne av Hæren selvkritikk for at vi ikke forutså det.

Les også: Infrastruktur på gamle kaserner tåler ikke flere vaskemaskiner


BYTTE PÅ DEPOT

Hærsjefen mener løsningen på problemet må være at man går tilbake til muligheten å bytte tøy på depot, samtidig som tar i bruk en vaskeriavtale som allerede eksisterer.

– Vaskeriavtalen går ut på at du kan levere det skitne tøyet i vaskenett og få det kjørt til et vaskeri som Forsvaret har en avtale med. Tøyet får du tilbake etter en ukes tid. Så kan vi se om vi kan sørge for at vaskingen går raskere.

Hæren har anbefalt en løsning hvor man kan levere tøy inntil to ganger i uken og at dette kommer tilbake i løpet av 3 til 4 dager.

Men denne vaskeriavtalen er lite verd dersom soldatene ikke får utlevert nok personlig bekledning og utrustning.

– Hadde vi flere sett med PBU, så hadde ikke dette vært et problem. US Marines bruker lignende vaskeriavtale på Setermoen. De leverer sitt skitne tøy inn på vaskeri. Men de har tydeligvis mer PBU utlevert enn det mine soldater har, sier Kristoffersen.

Les Vernepliktrådets debattinnlegg: Soldatene fortjener rent tøy i sekken

– EKSTRA ALVORLIG

Generalmajoren ser ikke optimistisk på en snarlig løsning av problemene.

– Jeg ser ikke en endelig og god nok løsning på dette før til sommeren slik situasjonen er nå. 

Han peker på at det både er levert ut mer PBU til soldatene og at det er en bedring av vaskemaskinkapasiteten.

–Men jeg er fortsatt spent på om vi kommer til å ha nok artikler til å dele ut til de soldatene som kommer inn i januar. Vi må tilbake til en løsning der vi har vaskeriordning eller byttetjeneste. Det forutsetter at soldatene har nok PBU slik at de kan ha et sett å levere inn til vask samtidig som de har et sett å gå i.

 Han sier at PBU har stått høyt på agendaen for ham siden han tok over som hærsjef.

– Det som er ekstra alvorlig i denne situasjonen er at det er bare to tredjedeler av Hæren som er inne i daglig tjeneste. En tredjedel av Hæren er reserver. Det betyr at vi har heller ikke PBU til styrkestrukturen som Hæren er avhengig av. Det er et stort problem som bekymrer meg veldig mye.

– Jeg har prøvd å presse på slik at vi skal få utlevert mer. Men så er det tydeligvis rammeavtaler som ikke er på plass og det tar tid å få kjøpt inn mer, sier Kristoffersen

Dette er fire av sju vaskemaskiner cirka 160 artillerisoldater på Setermoen skal dele på. Foto: Jonny Karlsen, Forsvarets forum
Dette er fire av sju vaskemaskiner cirka 160 artillerisoldater på Setermoen skal dele på. Foto: Jonny Karlsen, Forsvarets forum

Tenker på soldatene

Han er også bekymrer seg over at man må stjele av tiden som skal brukes til å trene opp soldatene for å få tid til å vaske klær.

– Jeg har sagt at aktiviteten vår ikke skal gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet. Det betyr at vi tar en operativ risiko med at vi ikke når så langt som vi vil i trening og utdanning fordi vi må bruke tid på å vaske tøy.

Kristoffersen sier at det ikke har vært noe alternativ for ham annet enn å sette av tid til å vaske tøy. Han minner om at det finnes mange historiske eksempler på at hærer har dukket under på grunn av sykdom og manglende hygiene.

– Det er mer alvorlig for meg at soldatene blir syke eller går rundt og er skitten, enn at de ikke når akkurat de øvingsmålene vi har satt oss. Per nå så har vi kjørt ganske hardt på i brigaden for å nå klarstatus, men jeg har vært tydelig på at nå må vi sette av nok tid, spesielt nå som vinteren og kulden er kommet, slik at vi ikke går rundt i skitne uniformer. Det går ikke an, fastslår hærsjefen.


– JA, TAKK TIL ALT

Samtidig roser han soldatene som har tatt vaskeproblematikken med godt humør.

– Soldatene bruker av fritiden sin, som de egentlig skulle trent eller slappe av og hvile, til å stå i vaskekø. Jeg blir rett og slett imponert over at de tar det med et smil og sitter i trappa og venter på at vaskemaskinen skal bli ferdig.

Les også: Hærsjefens fire tiltak mot vaskeproblematikken

– Er det bestemt at man skal gå tilbake til byttetjeneste igjen?

– Nei, vi har jobbet med FLO på flere løsninger og jeg sier "ja, takk" til alt. Jeg vil ha bytteløsning på depot, for det er det som haster. Jeg vil også ha vaskeritjenester som vi allerede har avtale om. Men siden vi verken har tøy på depot eller ekstra tøy for å sende på vaskeri, så ender vi opp med at vi står igjen med vaskemaskinene på kasernene. Soldatene gir også uttrykk for at de ønsker å vaske klærne sine selv der det er mulig. Vi må ha alle løsningene på plass.

– Utfordringene her i nord i sammenlignet med forholdene Sør-Norge er at veldig mange av soldatene har ikke noe sted å reise hjem til for å få vasket tøy i helgene, som jeg vet mange av soldatene i sør gjør. Det andre problemet er at det er så stor aktivitet i brigaden, at når øvelsen er slutt så blir det kø ved vaskemaskinene som er tilgjengelig. Det er ikke annen løsning på det enn å innføre en bytteordning. Om det blir med vaskeriavtalen, som vi tross alt har på plass, eller om det blir å gjeninnføre depottjenesten, det får sjef FLO svare på, avslutter Kristoffersen.

Løsninger på kort og lang sikt

– Vi arbeider tett sammen med Hæren for å finne løsninger på kort og lang sikt. Og det skal vi klare. FLO utleverer manglende personlig bekledning og utrustning og vi legger til rette for at soldatene gis mulighet til vask ved eksterne vaskerier, skriver seniorrådgiver Hans Meisingset i FLO i en e-post til Forsvarets forum, og legger til:

– Samtidig vil vi berømme hærsjefen og Hæren for å takle en vanskelig situasjon godt, og ulike forbedringstiltak diskuteres naturligvis internt i Forsvaret.

Powered by Labrador CMS