Nyheter

TROMSØ: Tinghuset i Tromsø, der anksaken vil føres 3. og 4. januar.

Befal dømt til erstatning for å ha misbrukt sin stilling

Et befal i Hæren er frifunnet for straffeskyld for å ha misbrukt sin stilling for å forsøke å få seksuell omgang, men må betale erstatning. Han er i tillegg dømt for å ha foretatt seksuell handling uten samtykke.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Lagmannsretten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig – og som beskrevet i tiltalebeslutningen – utviste seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd overfor fornærmede uten at hun hadde samtykket til det», står det i dommen fra lagmannsretten.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Befalet i Hæren, en mann i 40-årene, ble dømt til 90 dagers fengsel for brudd på straffeloven straffeloven § 297 og straffeloven § 298.

Tiltalte ble i tillegg dømt til å betale 60.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede på grunnlag av å ha forsøkt å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av stilling.

Han er dømt for seksuelt krenkende adferd og for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det.

Les også: Vitne i retten: Offiser kontaktet MP for å få fortgang i varslingssak

Befalet ble dømt til seks måneders fengsel i tingretten i juni for brudd på straffeloven § 295 første ledd bokstav a jf. § 16, dvs. om han forsøkte å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Han anket dommen, og ankesaken ble ført for lagmannsretten 3. og 4. januar.

I ankesaken i Hålogaland lagmannsrett ble han frikjent for straffeskyld på dette punktet. Flertallet av finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsøkte å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, men begge de to lagdommerne er uenige. Minst én av lagdommerne må stemme for domfellelse for at tiltales skal kunnes dømmes til straff.

– Min klient er lettet over å være frifunnet for påstanden om at han hadde misbrukt sin stilling som befal i forsvaret. Også militære personer har fritid og privatliv der de ikke står i rangrelasjoner, og han tar til etterretning av han ble dømt for seksuell handling og seksuelt ladet språkbruk etter et avsluttet arrangement i forsvaret, selv om han ikke fullt ut deler rettens bevisvurdering her. Han er uansett glad for å legge saken bak seg, og at tingrettens dom ble endret, skriver tiltaltes forsvarer John Christian Elden i en e-post til Forsvarets forum.

Les også: Dette mener John Christian Elden om Forsvarets håndtering av varslingssaker

Etter en sosial samling natt til 26. juni 2021, skal tiltalte ifølge tiltalen ha berørt fornærmede på puppene og i skrittet. Ifølge tiltalen skal vedkommende også ha dratt frem penis, tatt tak i fornærmedes arm og trukket den ned mot underlivet, slik at hun berørte mannens kjønnsorgan.

I retten har tiltalte bestridt denne fremstillingen, og hevdet at det var fornærmede som tok initiativ til seksuelle handlinger. Lagmannsretten la fornærmedes forklaring til grunn.

Tiltalte sendte også meldinger med seksuelt innhold til fornærmede.

Powered by Labrador CMS