Nyheter

GENDER: Forsvarets hittil eneste genderrådgiver understreker at satsningen ikke handler om identitetspolitikk.

Forsvarsstabens genderrådgiver: - Dette er ikke et eksperiment

Gendersatsing er ikke identitetspolitikk, sier Forsvarets eneste genderrådgiver.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Jeg er usikker på om vi bruker våre begrensede ressurser riktig, og om Forsvaret er det rette sted å drive slike identitetspolitiske eksperimenter, sa stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP) til Nettavisen for to uker siden.

I 2022 opprettes det åtte stillinger for genderrådgivere i Forsvaret. Disse skal bidra til større mangfold og bedre oppdragsløsning i Forsvaret. Den prioriteringen stilte Tybring-Gjedde seg kritisk til. Den kritikken har skapt reaksjoner.

– Det er som å høre et gufs fra en annen tid, skrev leder av Høyres kvinneforum Guro Angell Gimse og stortingsrepresentant for Høyre, Ingjerd Schou, om Tybring-Gjeddes uttalelse.

Genderperspektiv er en strategi for å forstå maktforholdet mellom menn, kvinner, jenter og gutter. Et genderperspektiv belyser hvem som har tilgang til og kontroll over ressurser og hvem som deltar fullt ut i beslutningsprosesser i et samfunn.

FNs økonomiske og sosiale råd, 1997.

Per-Roe Petlund er per dags dato Forsvarets eneste genderrådgiver. Han er glad for at temaet er oppe til debatt, men han er tydelig når han forklarer at satsningen på genderperspektiv ikke handler om identitetspolitikk.

– For det første er ikke dette et eksperiment. De forente nasjoner introduserte dette for lenge siden. Nato bruker mye tid og energi på utdanning av genderrådgivere, og de har genderrådgivning i alle operasjoner.

– Ja, det har også en politiske tyngde bak seg, men vi ser at det virker i operasjoner. Det har ikke noe med identitetspolitikk å gjøre.

Mangler felles forståelse

Petlund har jobbet med gender siden 2008. I dag er han genderrådgiver i Forsvarsstaben, hvor en del av jobben består av å reise rundt til avdelingene som i disse dager oppretter stilling for genderrådgivere. Han mener manglende begrepsforståelse er problematisk.

– «Gender» er et engelsk ord, som vi per definisjon ikke har i det norske vokabularet. Vi oversetter begrepet «gender perspective» med kjønnsperspektiv.

Men ifølge Petlund handler det ikke nødvendigvis om kjønn, i betydningen biologiske forskjeller mellom menn og kvinner. Det handler også om hvordan det er annerledes å være kvinne, eller mann, i forskjellige miljøer, land, religiøse samfunn og så videre.

RÅDGIVER: Per-Roe Petlund er Forsvarets eneste genderrådgiver. Neste år får han åtte nye kolleger.

– Gender er kort fortalt sosiale relasjoner mellom menn og kvinner og de normer og regler i det samfunnet de tilhører.

– På dette punktet vil jeg si at Forsvaret har gjort feil. Vi har ikke vært flinke nok til å forklare og kunnskapen er ikke der den burde være. Det har ikke vært noen felles forståelse på hva genderperspektiv faktisk er, eller hva hensikten er. Det er også noe av grunnen til hvorfor man oppretter disse åtte stillingene, slik at vi skal få en felles forståelse og forstå viktigheten av det, sier Petlund.

– Operasjonell effekt er å løse oppdrag

Tybring-Gjedde skriver i et innlegg i Forsvarets forum at «det foreligger ingen forskning som viser at kvinner faktisk løfter Forsvarets strids- og forsvarsevne». Samtidig understreker han at det ligger en egenverdi i å ha kvinner i tjeneste.

Petlund stiller spørsmål ved betydningen av «Forsvarets strid- og forsvarsevne».

– Operasjonell effekt er å løse de oppdragene man får. Et av Forsvarets strategiske mål er beskyttelse av befolkningen. Da må vi vite hvordan våre operasjoner påvirker befolkningen vi er satt til å beskytte og hvordan de påvirker oss, forklarer han.

– Det er genderperspektiv i en militær operasjon. Det å beskytte enn kvinne i befolkningen kan bety noe annet enn å beskytte menn. Hvis vi i en konflikt slår fienden men ikke klarer å beskytte befolkningen, da har vi ikke klart å løse oppdraget. Da har vi feilet.

Petlund mener at økt fokus på gender er en ressurseffektiv måte å bruke penger og personell på.

– Det går på å analysere våre operasjoner og befolkningen, for å få best mulig effekt ut av de knappe ressursene vi har.

Petlund understreker at genderrådgivernes fokus ikke vil være for eksempel rekruttering av kvinner eller folk med minoritetsbakgrunn. Slike spørsmål om personell ligger hos HR. Genderrådgiverne skal bidra til at Forsvaret løser sine oppdrag på best mulig måte, ved å forstå miljøene Forsvaret opererer i.

– Ved å utelukkende fokusere på hva som bidrar til økt forsvarsevne, glemmer Christian Tybring-Gjedde hvor viktig verdigrunnlaget er for Forsvaret, skriver Magnus Brandt Lågøyr fra Partiet Sentrum. Les mer her!

Powered by Labrador CMS