Nytt om navn

HISTORISK: Larssen ser fram til å jobbe med å den historiske satsningen på Forsvaret som Director of Staff i Forsvarsstaben.

Blir Director of Staff i Forsvarsstaben

Oberst Brage Andreas Larssen utnevnes til brigader i Hæren og beordres i stilling som Director of Staff i Forsvarsstaben (FST).

Publisert

Oberst Brage Andreas Larssen utnevnes til brigader i Hæren og beordres i stilling som Director of Staff i Forsvarsstaben (FST). 

Ny jobb?

Har du eller noen du kjenner fått ny jobb? Da vil vi gjerne at du skriver et par linjer om vedkommende og jobben, samt legger ved et bilde i breddeformat, og sender til tips@fofo.no. Merk gjerne emnefeltet med «Nytt om navn»

Larssen har flere år i spesialstyrkene og Forsvarets operative hovedkvarter bak seg. I 2013 ble han tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats i Afghanistan, i 2008 og 2009.

Obersten har fungert i stillingen som Director of Staff siden Forsvarsstaben gikk over i ny organisering 1. november i fjor. Han forteller at det er godt å få jobben fast.

– Jeg ser jo bare fram til å fortsette i jobben, med ydmykhet. I en spennende tid for forsvarssektoren, og ikke minst for Forsvarsstaben som da skal lede den historiske satsningen på Forsvaret.

Brage Larssen forteller at jobben som Director of Staff går ut på å sørge for at de ulike prosessene i Forsvarsstaben skjer til riktig tid, og med god kvalitet. Da kan det handle om budsjett, virksomhetsplaner, rapporter og mye mer. 

 Larssen jobber på vegne av FST-sjefen for å prioritere og effektivisere arbeidet.

– Hva tenker du blir spesielt viktig å jobbe med fremover?

– Det blir jo å fortsette videreutviklingen av Forsvarsstaben. Sånn at vi leverer på det vi skal. Fjerner de flaskehalsene som Forsvarsstaben eventuelt representerer slik at Forsvaret kan jobbe effektivt.

Tidligere erfaringer fra avdelinger som er helt avhengig av samarbeid på tvers av nivåer og forsvarsgrener, er noe Larssen mener kommer godt med i en slik stilling. 

– Jeg tror at jeg har god nok innsikt i alle de prosessene som går parallelt til at jeg skal klare å bidra, sammen med alle de andre flinke folka i Forsvarsstaben, til å navigere trygt gjennom nytt og ukjent farvann, forteller oberst Brage Andreas Larssen.

Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Powered by Labrador CMS